روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹
هفته دولت گرامي باد

اشاره
اجتماعي بودن، از فطريات انسان است و هيچ چيز مانند بي امنيتي، نبود نظم اجتماعي و بي قانوني، به جوامع انساني آسيب نمي رساند. در برابر اين پديده هاي تباه گر، واژه «دولت» نمود مي يابد كه عبارت است از: ساخت قدرتي براي دفاع از مردم و سرزمين و برقراري نظم و قانون و نگهباني نظام. دولت اسلامي بايد با الگوپذيري از دولت علوي، تمام توان خويش را در راه تحقق اهداف والاي نظام به كار گيرد؛ چراكه به تعبير مقام معظم رهبري، هرگونه موفقيتي كه براي دولت به وجود آيد، موفقيت نظام اسلامي است و اگر خداي ناكرده براي دولت در فعاليت هاي گوناگونش، ركود يا توقف يا ناكامي پيش آيد، اين ناكامي هم براي اصل نظام تلقي خواهد شد. اين مقاله، با ارج نهادن به هفته دولت و سپاس از دولت مردان، به برخي از وظايف آنان همچون: خدمت رساني، خودباوري و اقتدار، پاسخ گويي، عدالت و نيز نقش دولت در اتحاد ملي و انسجام اسلامي مي پردازد.

هفته دولت در كلام مقام معظم رهبري
مقام معظم رهبري درباره هفته دولت مي فرمايد: «هفته دولت، فرصت مغتنمي است تا مردم با نتايج تلاش هاي بخشي از مجموعه نظام اسلامي بيشتر آشنا شوند و دروغ بودن محور اصلي تبليغات دشمنان اسلام مبني بر ناكارآيي و ناتواني نظام اسلامي، آشكارتر گردد.» ايشان هفته دولت را به تعبيري، «هفته مجموعه حاكميت نظام» مي داند و مي فرمايد: «هفته دولت، يك فرصت مغتنم ديگري هم هست براي نقد و اصلاح عملكردها به شكل صحيح.» خوش بختانه رهبر بصير و فرزانه انقلاب با اتكا به تجربه هاي ارزشمند اجرايي و تيزبيني خاص خويش، كوشيده است با نظارت دقيق بر عملكرد دولت مردان و نماياندن نقاط قوّت و ضعف آنها، با بيان هشدارها، رهنمودها و راه كارها، دولت را براي رسيدن به اهداف چشم اندازي روشن و اميدبخش ياري رساند. ايشان همواره با طرح خواسته هايي چون مبارزه دولت مردان با مثلث شوم فقر و فساد و تبعيض و طرح هاي ديگر، به تبيين سياست هاي صحيح نظام پرداخته است.
دولت و نهضت خدمت رساني
خدمت گذاري دولت، در انديشه سياسي امام خميني رحمه الله
يكي از ويژگي هاي دولت اسلامي در انديشه سياسي امام خميني رحمه الله ، خدمت گزاري است. ايشان در اين زمينه مي فرمايد: «در حكومت اسلامي، حكومت ها بايد تابع مردم باشند و حكومت ها براي مردم باشند، نه مردم براي حكومت ها. حكومت اسلامي حكومتي است كه بايد خدمت گزار مردم باشد.» خدمت گزاري به مردم و جامعه، از ارزش هايي است كه در فرهنگ اجتماعي و اخلاقي امام، نقش مهمي داشته است.
خدمت گزاري دولت در بيان رهبر فقيد انقلاب چنين آمده است:
دولت ها، خدمت گزار مردمند.
خدمت به خلق، خدمت به خداست.
بايد فكر اين معنا كنيد كه خدمت كنيد به كشور، خدمت كنيد به ملت كه بعد از خود شما مثل مرحوم رجايي، مردم، شهادت فعلي و عملي بدهند بر اينكه شما خوبيد تا خداي تبارك در محضرش شما را قبول كند.
اي دولت ها! فتح كشور مهم نيست، فتح قلوب مهم است.
دولت و خدمت به قشرهاي پايين جامعه
امام علي عليه السلام در فرمان معروفش به مالك اشتر، درباره محرومان جامعه سفارش مي كند. ايشان به زمام دارانش توصيه اي ويژه مي فرمايد كه حقوق طبقه محروم را رعايت كنند. امام خميني رحمه الله نيز كه بر شاخصه هاي حكومت علوي تأكيد فراوان داشت، چنين مي فرمايد: «دولت واقعا بايد با تمام قدرت، آن طوري كه علي عليه السلام براي محرومين دل مي سوزاند، اين هم با تمام قدرت، دل بسوزاند براي محرومين».
مقام معظم رهبري نيز با اشاره به برپايي نهضت خدمت رساني، اهميت خدمت به محرومان و تهي دستان را بيان مي كند: «ممكن است ما انواع و اقسام كارها و برنامه ها را پيش رو داشته باشيم و اجرا كنيم. بايد در ميان آنها، آنچه خدمت رساني عميق تر و ماندگارتر و زودبازده تر محسوب مي شود، اولويت پيدا كند. به ويژه اين كارها بايد بيشتر در خدمت قشرهاي مستضعف و محروم و محتاج جامعه صورت گيرد».
دولت و اتحاد ملي
هم گرايي سليقه هاي مختلف سياسي

از جمله پندهاي وحياني، وحدت و هم دلي و «اعتصام به حبل الله» است. امروزه اهميت بيش از حد اين پيام آموزنده در بين اعضاي دولت، به دليل آن است كه دشمنان شوم انديش، چشم اميد به اختلاف ها و تفرقه افكني هاي دروني دوخته اند تا با ستيزهاي دروني و تنش هاي سياسي و مذهبي داخلي، در صفوف ملت رخنه ايجاد كنند و سلطه اهريمني خويش را از سر گيرند.
مقام معظم رهبري، تقويت وحدت را راه اصلي مقابله با توطئه هاي دشمنان مي خواند و با اشاره به استفاده امريكا از همه امكانات و طرح ها براي نابودي نظام اسلامي مي فرمايد: «در مقابل اين دشمن، بايد شالوده مستحكم داخلي را تقويت كنيم كه شرط اول آن، حفظ اتحاد و يگانگي و هم دلي حول محورهايي است كه امام و قانون اساسي بر آن تأكيد كرده اند؛ يعني اسلاميت نظام، اصول قانون اساسي و ساختار نظام جمهوري اسلامي با همه اركان آن.» دولت هاي اسلامي در ايجاد وحدت ملت ها و جوامع در برابر استكبار نقش اساسي دارند تا آن جا كه امام خميني رحمه الله مي فرمايد: «دولت هاي اسلامي، يك وحدت واقعي اسلامي ايجاد كنند. گذشت كنند از بعضي شهوات خودشان و با هم دست برادري بدهند. همه مجتمعا در برابر غرب بايستند».
عوامل از هم گسستگي پيوند دولت و ملت
برخي از عوامل زمينه ساز جدا شدن دستگاه هاي دولتي از مردم عبارتند از:
الف) بي توجهي به خواسته هاي مردم
دولت براي مدت طولاني نمي تواند به نيازها و خواسته هاي مردم بي توجه باشد؛ زيرا بحران پديد آمده از اين مسئله مي تواند به نابودي نظام موجود بينجامد. بر اين اساس، نابودي، سرنوشت ناگزير حاكماني است كه به خواست و اراده ملي بي توجهند.
ب) توجه زياد مسئولان به دنياگرايي و ثروت اندوزي
اگر شعار مسئولان حكومت اسلامي قناعت و زهد باشد، ولي براي خود زندگي پرزرق و برقي فراهم آورند، نه تنها سبب روي گرداني مردم از نظام موجود خواهد شد، بلكه تضعيف ايمان ديني آنها را نيز در پي خواهد داشت. هماهنگي گفتار و رفتار حاكمان، موجب پديد آمدن حمايت هاي گسترده مردمي است.
دولت و انسجام اسلامي
مرزها جدا، قلب ها با هم

بنيان گذار جمهوري اسلامي، حضرت امام خميني رحمه الله از مسلمانان مي خواهد كه خودشان را از هم جدا ندانند و مرزها را اسباب جدايي قلب ها نپندارند. ايشان، انسجام و برادري مسلمانان را امري ديني و سياسي برمي شمارد و مي فرمايد: «دولت هاي اسلامي بايد به منزله يك دولت باشند. كأنّه يك جامعه هستند. يك پرچم دارند. يك كتاب دارند. يك پيغمبر دارند. اينها هميشه بايد با هم متحد باشند و اگر چناچنه اين آمال حاصل بشود كه بين دولت هاي اسلامي از همه جهات وحدت پيدا بشود، اميد است بر مشكلات خودشان غلبه كنند و قدرتي بزرگ تر از قدرت هاي ديگر در مقابل ساير قدرت ها باشند».
راه كارهاي يك پارچگي دولت هاي مسلمان
عوامل مهمي براي انسجام كشورهاي اسلامي و اتحاد دولت هاي مسلمان وجود دارد كه دولت جمهوري اسلامي ايران مي تواند در آن راستا گام بردارد. برخي از اين عوامل عبارت است از:الف) هويت اسلامي در ميان كشورهاي مسلمان مي تواند محور و هدف مشتركي براي رسيدن به اين پيوند ديني- سياسي باشد.ب) وجود پول مشترك ميان كشورهاي اسلامي، مي تواند از سلطه تاريخي مالي دلار بكاهد. ج) وحدت نظر در سياست خارجي، يكي از اصول اوليه هم گرايي سياسي بين دولت هاست. موضوع هايي مانند اسرائيل، سياست مداخله گرايانه امريكا و حمايت از ملت هاي مظلوم اسلامي، مسائلي است كه مي تواند در چارچوب سياست گذاري هاي هماهنگ خارجي قرار گيرد.
دولت و خودباوري
ضرورت رسيدن به استقلال اقتصادي
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، انواع تحريم ها بر ضد آن اعمال شد. حال، اگر جامعه انقلابي ايران كه از زمينه هاي مناسب فرهنگي برخوردار است، از حداقل امكانات اقتصادي برخوردار نباشد، مقاومت مقابل اين تحريم ها چندان به طول نخواهد انجاميد. بنابراين، توجه و تلاش همه جانبه دولت در راه آرمان خودباوري و خودكفايي، امري پرهيزناپذير است و خطر غفلت از آن، متوجه اصل انقلاب خواهد بود. امام خميني رحمه الله در اين زمينه مي فرمايد: «ما بايد زحمت بكشيم تا در همه جناح ها، خودكفا باشيم. امكان ندارد كه استقلال به دست بيايد قبل از اينكه استقلال اقتصادي داشته باشيم. اگر ما بنا باشد كه در اقتصاد احتياج داشته باشيم، در چيزهاي ديگر هم وابسته خواهيم شد.» ايشان مهم ترين مسئله حكومتي را چنين بازگو مي كند و مي فرمايد: «در رأس همه چيزها اين است كه يك كشوري راجع به ارزاقش محتاج نباشد به خارج.» از اين رو، به اعتقاد رهبر فقيد انقلاب، «استقلال فقيرانه، بهتر از وابستگي مرفه است».
دولت و چشم انداز بيست ساله
آفاق روشن پيش روي نظام
پيام هاي بنيان گذار جمهوري اسلامي در سال هاي نخست انقلاب چنين است: «ما بايد در برنامه درازمدت، فرهنگ وابسته كشورمان را به فرهنگ مستقل و خودكفا تبديل كنيم.» اصولا آينده نگري و فرجام شناسي در هر نظام سياسي، بيانگر بلوغ فكري و عقلاني آن نظام به شمار مي رود و از حركت نظام مند و پيش رونده و هدف گرايي دستگاه سياسي حاكم خبر مي دهد. بديهي است حركت بر مدار برنامه هاي از پيش تدوين يافته، از مهم ترين عوامل موفقيت و كارآمدي نظام خواهد بود. هر برنامه اي به پشتوانه تجربه هاي ديروز، توان مندي هاي امروز و دورانديشي براي فردا تدوين مي يابد. سند چشم اندازِ بيست ساله نيز با توجه به گذشته، حال و آينده جمهوري اسلامي برنامه ريزي شده است. اجراي دقيق اين برنامه از سوي دولت، آفاق روشني را در دهه هاي آينده پيش روي نظام مي گشايد و سربلندي كشور و نظام اسلامي را فراهم مي آورد. ازاين رو، بر دولت است كه تمامي قدرت خويش را صرف رسيدن به اهداف چنين چشم انداز روشني كند و مردم نيز در اين راه، ياري رسان و حامي دولت باشند.
چشم انداز و حركت دولت به سوي اقتدار
مقام معظم رهبري، در امتداد تصميم گيري هاي بديع و شجاعانه خود براي الزام دولت به خروج از روزمرگي و حركت در چارچوب برنامه اي كاملاً شفاف و عملي، در آغاز دومين دوره رياست جمهوري حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد خاتمي، ضرورت تهيه چشم اندازي كه افق بيست ساله نظام جمهوري اسلامي ايران را به نمايش گذارد، گوشزد و برابر اصل 110 قانون اساسي، ايشان را موظف به پي گيري آن فرمود. خوش بختانه با تلاش كارشناسان دولت، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و كميته اي چهار صد نفره، سرانجام اين تلاش به بار نشست و از سوي ايشان به مراكز اجرايي ابلاغ شد. سند چشم انداز بيست ساله كه پس از قانون اساس، مهم ترين سند جمهوري اسلامي به شمار مي آيد، نظام اسلامي ما را پس از بيست سال به قدرت برتر منطقه تبديل خواهد كرد و دولت نيز موظف است برنامه هاي خود را بر اساس مفاد و روح كلي حاكم بر اين سند، تدوين و عمل كند.
دولت و مردم
پشتيباني مردم از دولت

همان گونه كه در كلام امام علي عليه السلام نيز آمده است، استواري هر حكومت به حمايت همه جانبه مردم وابسته است. حقوق زمام دار اسلامي بر مردم اين است كه او را در انجام برنامه هاي اصلاحي، تربيتي و خدماتي ياري رسانند. در نظريه هاي حكومتي امام خميني رحمه الله نيز حمايت مردم از دولت، از حقوق مهمدولت شمرده شده است كه آثار و بركات گران باري براي نظام اسلامي دارد. از اين روست كه ايشان در جايي مي فرمايد: «همه مردم، همه انسان ها، دولت اسلامي را تقويت كنند تا بتوانند اقامه عدل بكند».
نظارت و مشورت
مسئوليت نظارتي و مشورتي، از حقوق مهم دولت بر مردم در انديشه سياسي اسلام و حضرت امام خميني رحمه الله است. مردم نبايد در جامعه اسلامي درباره رفتارهاي سياسي و جهت گيري هاي اجتماعي زمام داران خود بي اعتنا باشند. آنان موظفند بر سياست گذاري هاي دولت و كارگزاران نظام اسلامي از راه امر به معروف، شركت در انتخابات و نصيحت حاكم نظارت كنند و با نظرهاي مشورتي و خيرخواهانه خود، موجب استواري دولتاسلامي و اصلاح زمام داران خويش شوند. امام خميني رحمه الله در اين باره مي فرمايد:«همه ملت موظفند به اينكه نظارت داشته باشند در همه كارهايي كه الان مربوط به اسلام است».
حضور مداوم و لزوم مقاومت
از حقوق مهم دولت بر مردم كه در منابع ديني و انديشه سياسي امام خميني رحمه الله نيز آمده، لزوم مقاومت آنها در برابر مشكلاتي است كه از درون و بيرونِ مرزهاي كشورهاي اسلامي متوجه نظام مي شود. حضور مداوم مردم در صحنه، افزون بر محكم ساختن پايه هاي حكومتي، دولت مردان را در اجراي برنامه ها ياري مي رساند و دولت اسلامي را در برابر شبيخون بيگانگان استوار مي سازد. توجه به حضور پيوسته مردم در پاسداري از انقلاب و دستاوردهاي آن در برابر دشمنان، اهميت خاصي دارد و حضرت امام خميني رحمه الله ، آن را تنها راه مقابله با دشمنان و مبناي استواري نظام اسلامي مي داند. ايشان با سفارش به دولت مردان، احترام و اعتنا به آراي مردم را وظيفه دولت و جمهوري اسلامي را ره آورد حضور و فداكاري ملت برمي شمارد و مي فرمايد: «بهدولت و دست اندركاران توصيه مي كنم كه قدر اين ملت را بدانيد و در خدمت گزاري به آنان، خصوصا مستضعفين و محرومان و ستم ديدگان كه نور چشمان ما و اولياي نعم ما هستند و جمهوري اسلامي ره آورد آنان و با فداكاري هاي آنان تحقق پيدا كرد و بقاي آن نيز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نكنيد».
دولت و فرهنگ عدالت
حكومت عدل علوي، سرمشق دولت مردان
اساسا حكومت جز با عدالت، هويت حقيقي نمي يابد و همراهي مردمان را به دست نمي آورد. امام علي عليه السلام در عهدنامه مالك اشتر يادآور شده است: «آنچه بيشتر ديده واليان به آن روشن است، برقراري عدالت در شهرها و پديد شدن دوستي ميان مردمان است.» ايشان، حكومت را براي برقراري عدالت به صورت همه جانبه مي خواست، چنان كه فرمود: «به خدا سوگند، اين كفش بي ارزش، نزد من محبوب تر است از حكومت بر شما، مگر آنكه حقي را برپا سازم يا باطلي را براندازم».
از نگاه اسلام، جامعه اي كه عدالت در آن برپا نيست، حيات انساني و زندگي معنوي ندارد. در سخنان پيشواي عدالت خواهان، امام علي عليه السلام چنين آمده است كه «العدلُ حياةٌ؛ عدالت، زندگي است.» نيز حضرت مي فرمايد: «عدالت، بنياد دست يابي به هر سعادت است و ستم، مايه هلاكت است.» نتيجه كلام آنكه هر نوع نابساماني، نشاني از بي عدالتي است. اگر عدالت باشد، جامعه و امور سامان مي يابد و همگان لباس عافيت و سلامت و كرامت به تن مي كنند. اميرمؤمنان علي عليه السلام حكومت را در اين جهت سير داد، چنان كه در خطبه اي خطاب به مردم فرمود: «و از عدالت خود، لباس عافيت بر تنتان كردم.» از اين رو، بر دولت اسلامي كه رهرو راه عدالت و عدالت پيشگان تاريخ و الگوپذير حكومت علوي است تا در اين راه گام بردارد و عدل و عدالت را در جامعه اسلامي مان حكم وفا سازد.
عدالت اجتماعي از ديد رهبري
از اهداف اصلي حكومت اسلامي، برپايي قسط و عدالت اجتماعي است. اجراي درست عدالت در جامعه و بهره مندي تمامي مردمان از امكانات موجود، اصلي ترين عامل اجتماعي حركت جامعه انساني به سوي تعالي است. بنابراين، وظيفه دولت اسلامي است كه در تأمين عدالت اجتماعي تلاش كند. مقام معظم رهبري نيز بر اساس بينش سياسي ـ الهي خود و با پيروي از سيره نبي اكرم صلي الله عليه و آله و نيز در تداوم راه حضرت امام خميني رحمه الله ، بر تأمين اين مهم در دولت ديني تأكيد مي ورزد: «مسئولان بايد به دنبال عدالت باشند. دنبال آسان كردن زندگي براي طبقات مستضعف و محروم و پابرهنه باشند؛ كساني كه در روز خطر اين مملكت را نجات دادند.» ايشان در جاي ديگر مي فرمايد:«اولين ارزش در نظام ما از لحاظ عملي بايد تأمين عدالت اجتماعي باشد».
با رجايي و باهنر؛ آسمانيان زميني
راه «رجا» بسته نيست
تقويم شهريور، ما را به بازخواني سخنان و رهنمودهاي دولت مردي خدمت گزار، شهيد محمدعلي رجايي فرامي خواند:
تداوم انقلاب: انقلاب ما با خواهش و تمنا تداوم نمي يابد. موضع قوي لازم است تا به دگرگوني هاي بنيادي جامعه بپردازيم.
شهيدان: هر قطره خون عزيزي كه بر خاك مي ريزد، بر مقاومت بلند و تناور اين امت سرخ، شكوفه هاي رهايي چه پرشكوه مي رويد و نسيم بيداري در فراسوي مرزهاي اسلامي عطر روح بخش آزادي مي پراكند.
آشنايي با ديدگاه هاي شهيد باهنر
نام خون رنگ باهنر نيز در كنار رجايي، همچنان در كتاب تاريخ ما مي درخشد. اكنون به بيان برخي از ديدگاه هاي آن شهيد فرزانه مي پردازيم:
سه عامل پيروزي انقلاب اسلامي، نخست، مسئله رهبري قاطع امام خميني رحمه الله ، دوم، ايمان مذهبي و روح اسلامي حاكم بر انقلاب، سوم، هم بستگي مردم و حضور همه اقشار در مبارزه بود.
انقلاب ما، انقلابي فرهنگي است و اگر انقلاب اقتصادي و انقلاب سياسي و انقلاب هاي اجتماعي مطرح است، بر بنيان انقلاب فرهنگي است.
هدف اصلي انقلاب، دفاع از مستضعفين است.
آفت بزرگ انقلاب، غرور ناشي از پيروزي و بازگشت روحيه خودخواهي و گرايش به رفاه طلبي و ويژگي هاي قبل از خودسازي دوران انقلاب است.
وحدت در كلام شهيد رجايي
ما هرگز موفق نمي شويم مگر اينكه همه دست در دست هم بگذاريم و احساس مسئوليت بكنيم و در هرجا كه هستيم، آنچه را انتظار داريم ديگران انجام بدهند، خودمان انجام بدهيم.
من به جوانان ميهن اسلامي هشدار مي دهم كه مراقب دسيسه هاي شيطان بزرگ باشند و بدانند كه استمرار انقلاب و تحقق اهداف آن، با اتكا به خداي بزرگ و در سايه وحدت و يك پارچگي امت مسلمان ما امكان پذير است.
وحدت در كلام شهيد باهنر
امام،... مردم را در زير لواي اسلام گرد آورد و بر حول محور اسلام متحد كرد.
مي بينيد كه چه قدر ماهرانه دشمن به وحدت و هم بستگي مردم لطمه مي زند و حمله مي كند. چه قدر حساب شده... اصلاً ترك و كرد و عرب و فارس معنا ندارد. همه مسلمانيد و همه انسان، ولي دشمن اينها را بزرگ مي كند.

 
منبع/نویسنده:
پایگاه اطلاع رسانی حوزه
 
تاریخ: ۰۲/۰۶/۱۳۹۸   بازدید: ۲۰۹

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)