روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
16 آذر روز دانشجو گزامي باد

علت نامگذاري ''روز دانشجو''
بعد از كودتاي 28 مرداد 1332، رژيم وابسته پهلوي كه توانسته بود با كمك اربابان امريكايي بر اريكه قدرت باز گردد، درصدد برآمد تا پايه هاي حكومت خود را تثبيت كند، اما غافل از اينكه مقاومت مردم بطور كامل از بين نرفته و ايران در اولين فرصت خشم و انزجار خويش را نشان خواهد داد.
نيكسون معاون رئيس جمهور امريكا در سال 1332، راهي ايران گرديد. در حقيقت او مي آمد تا نتيجه سرمايه گذاري بيست و يك ميليون دلاري را كه سازمان جاسوسي امريكا، سيا، در راه كودتا و سرنگوني دولت مصدق هزينه كرده بود، از نزديك مشاهده كند. ملت در حال افسردگي و از نفاق و تفرقه اي كه استبداد توانسته بود در ميان او ايجاد كند، ناراحت بود.
رهبري نهضت مقاومت، قصد رساندن صداي اعتراض مردم را به گوش جهانيان داشت و تلاش لندن و واشنگتن را كه مي خواست با مشروع جلوه دادن رژيم كودتا، امتيازات مورد نظر خود را در محيط آرام بدست آورد، خنثي كند. اجراي اين برنامه به عهده كميته هماهنگي دانشگاه تهران واگذار شده بود.
تظاهرات دانشجويان دانشگاه تهران، به عنوان اعتراض به ورود دنيس رايت، كاردار جديد سفارت انگليس در ايران، از روز 14 آذر 1332، آغاز گرديد...
شهيد چمران: وقايع آن روز چنان در نظرم مجسم است كه گويي همه را به چشم مي بينم، صداي رگبار مسلسل در گوشم طنين مي اندازد، سكوت موحش بعد از رگبار، بدنم را مي لرزاند، آه بلند و ناله جانگداز مجروحين را در ميان اين سكوت دردناك مي شنوم. دانشكده فني خون آلود را در آن روز و روزهاي بعد به راي العين مي بينم.
هويت دانشجو
براي هويت صنفي بالقوه دانشجو، سه بعد كلي مطرح است كه هر كدام شاخص ها و نشانه گرهاي خاصي دارند: علم و معرفت (معرفت ديني، تفكر و شكوفايي روحيه حقيقت جويي، فرهنگ مطالعه، ارتقاي معرفت و نو خواهي علمي)، اخلاق و معنويت (خود سازي معنوي، انتخاب الگو، رعايت آداب معاشرت)، تدبير و سياست (بينش سياسي، تكليف شناسي، دشمن شناسي، مشاركت سياسي). يادگيري نقش ها و هنجارهايي كه نقش ها را بيان مي كنند از طريق جامعه پذيري است و پاسخ دانشجويان به دانشگاه براي اجراي نقش هاي مورد انتظار ممكن است متابعت، همانند سازي و يا دروني كردن باشد. متابعت ضعيف ترين و دروني كردن قوي ترين سطح جامعه پذيري است؛ لذا الگوهاي علمي و فرهنگي بنياني كه از سوي دانشگاه ارائه مي شود، بايد طوري باشد كه دانشجو آن ها را پذيرفته و دروني كند.
دانشجو و توليد علم
امروزه در هر نظامي، دانشگاه محلي براي توليد علم و نوآوري است. بدون ترديد در اين دنياي بزرگ و اين طبيعت سترگ، ناشناخته هاي فراواني وجود دارد. توليد علم يعني پيمودن راه هايي كه ديگران نرفته اند دست يابي به آنچه تاكنون بشر به آن دست نيافته است و كشف ناشناخته هاي فراوان موجود از ديدگاه رهبر انقلاب يكي از وظايف دانشگاه ها، نوانديشي علمي و تبديل آن به انگيزه اي عام و مطالبه اي عمومي است. لازمه اين معنا، اهميت دادن به علم است. مقدمات، برنامه ريزي و اهتمام شديد به بهره بردن از وقت وامكانات دانشگاه، موجب مي شود توليد علم، از شعار و آرمان به درآيد و صورت عمل به خود پذيرد.
امام خميني (ره) و دانشگاه
''اي جوانان عزيز! و اي دانشجويان و دانشمندان! و اي اميد امروز و فرداهاي امت و اسلام! امانت بزرگ استقلال و آزادي كه از دام دو قطب شرق و غرب با مجاهدت و فداكاري ملت عظيم الشان ايران به دست آمده است، به شما عزيزان سپرده شده و مسئوليت بزرگي به عهده همه گذاشته است، همه ملت به خصوص دانشجويان مسلمان كه رهبران آينده هستند، مسئول نگهباني از اين امانت بزرگ الهي مي باشند.''
رهبر معظم انقلاب و دانشگاه
''دانشگاه، نقطه ي اساسي هر جامعه و كشوري است.اگر دانشگاه اصلاح بشود، آينده ي آن جامعه اصلاح خواهد شد.اگر دانشگاه فاسد بشود، سرنوشت آن جامعه فساد است.اين فسادي كه در دانشگاه فرض مي كنيم، ممكن است فساد اخلاقي باشد، يا فساد علمي.فساد علمي معنايش اين است كه در دانشگاه نه معلم براي درس دادن و ياددادن دلسوزي كند، نه متعلم و دانشجو براي يادگرفتن دلسوزي كند.نتيجه، بي سواد بارآمدن، بد فهميدن و نفهميدن و عدم رشد استعدادهاست.فساد اخلاقي، معنايش اين است كه آن كه درس مي خواند يا نمي خواند، از لحاظ اخلاقي، شرافت و شرف و غيرت و انگيزه و ايمان لازم را در خود پرورش ندهد.اين هم نتيجه اش با شق اول يكي است؛ شايد هم گاهي بدتر.آن عالمي كه شريف نباشد، حميت و غيرت دفاع از كشور و ملت و آرمانها و ارزشهاي ملي و ديني خود را نداشته باشد، آن عالمي كه دشمن را بر خودي ترجيح بدهد و خود را در اختيار دشمن ملت قرار بدهد، آن عالم از هر جاهلي بدتر است؛ همان دزدي است كه با چراغ به دزدي مي رود و بيشتر صدمه مي زند.''
اخلاق دانشجويي
معاشرت دانشجو با ديگر همكلاسان، استادان و كارمندان دانشگاه تجربه جديدي از حضور او در اجتماع و ارتباطات با ديگر همنوعان خويش مي باشد. ازاين رو بسياري از آسيب ها نيز متوجه جنبه هاي اجتماعي اوست.
برخي از وظايف اخلاقي دانشجويان در محيط خوابگاه را اين چنين مي توان برشمرد:
1- خوش رفتاري در خوابگاه
با توجه به اين كه دانشجويان مدت زمان زيادي از طول شبانه روز را در خوابگاه مي گذرانند احترام به حقوق هم اتاقي ها و ديگر دانشجويان به خصوص اتاق هاي نزديك و مجاور مسئله اي مهم و قابل توجه است.
پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) وقتي كسي گلايه كرد كه از دست همسايه اش در امان نيست با شنيدن اين سخن به امام علي (عليه السلام) و سلمان و ابوذر دستور داد به مسجد رفته و فرياد بزنند:
«ايمان ندارد كسي كه همسايه اش از شر او در امان نباشد».
يا اين كه فرمودند:
«هر كه همسايه اش را بيازارد خداوند بوي بهشت را بر او حرام مي كند و جايگاه او دوزخ است».
2- حفظ آبروي ديگران
به طور طبيعي در فضاي زندگي دانشگاهي گاهي انسان از مسائل و مشكلات ديگران اطلاع پيدا مي كند كه افشاي آن ها از گناهان نابخشودني است كه متأسفانه ديده شده يك بي توجهي كوچك آبرو و زندگي يك دانشجو را با مشكل جدي مواجه نموده است.
به نظر مي رسد سخن لطيف و پر معناي زير از پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) اهميت داستان را بر ما آشكارتر مي كند. روزي ايشان رو به كعبه كردند و فرمودند:
«آفرين بر تو چقدر بزرگي، چه حرمت عظيمي بر خدا داري، ولي به خدا سوگند بي شك حرمت مؤمن از حرمت تو بيشتر است».
3- احسان به ديگران
يكي از راه هاي مهم ارتباط با ديگران محبت و احسان به آن هاست، ابتدا كردن به سلام و پيش قدم شدن در انجام امور مربوط به زندگي خوابگاهي.
امام علي (عليه السلام) در نامه تاريخي به مالك اشتر مي فرمايد:
«مهرباني و خوش رفتاري و نيكويي با مردم را در دل خود جاي ده».
چرا كه در برخي روايات اولياي دين، از انسان به عيال خدا تعبير شده است.
4- توجه به مسائل معنوي
ارتباط با خدا به خصوص در دوران جواني زمينه آرامش روحي و كسب كمالات علمي و معنوي انسان را فراهم مي كند. به خصوص انجام نماز اول وقت و شركت در نماز جماعت و حضور در محافل و مراكز ديني در حد منطقي و معتدل نمونه هاي آشكار و سفارش شده در اين باره هستند. همان گونه كه در حالات عالمان بزرگ اسلام مانند: ابن سينا و ملاصدرا، آمده است كه هر زمان به مشكل علمي برمي خوردند به چنين مكان هاي مقدسي مشرف مي شدند تا علاوه بر كسب آرامش، توفيق حل مسئله را نيز بيابند.
برخي ديگر از موارد اصول اخلاقي اجتماعي دانشجويي كه رعايت آن ها در فضاي دانشجويي نسبت به ديگران به خصوص در فضاي كلاس و خوابگاه ضرورت دارد عبارتند از:
تواضع در مقابل ديگران، صداقت در رفتار و گفتار، اعتدال در برخورد، خوراك و پوشاك، گذشت و بخشش، و توجه به دو اصل مهم امر به معروف و نهي از منكر به عنوان نماد مسئوليت پذيري و نوع دوستي. (پرسشها و پاسخهاي دانشجويي؛ دفتر: 55 (اخلاق علم آموزي درفضاي دانشگاه)، ص: 36)
دانشجو و بصيرت
دانشجوي سياسي مطلوب در نظام اسلامي، به كسي گفته مي شود كه در دانشگاه، به درجه بالايي از بينش و درك سياسي رسيده، در قبال سرنوشت خود، جامعه ومسائل سياسي حساسيت لازم را نشان دهد. سياسي بودن دانشجو بدين معناست كه يك دانشجوي متعهد، تنها نبايد در محور مسائل فردي وشخصي خود متمركز باشد و از رويدادهاي جامعه وجهان غافل گرديده، نسبت به آن بي تفاوت باشد، بلكه بايد با اصول و مباني منطقي و معقول، به تحليل حوادث و رويدادهاي جهاني و داخلي بپردازد و موضع مناسب و قاطع اتخاذ كرده و حساسيت لازم را دارا باشد. آن گونه كه حضرت امام (ره)، همواره از دانشجويان و دانشگاهيان انتظار داشتند كه همچون ناظري بصير و آگاه، هوشمندانه و متعهدانه، عملكردها و تصميم گيري ها را مد نظر گيرند و با نقادي دلسوزانه، خطا و لغزش احتمالي را گوشزد كنند و همچون مشاوران و كارشناساني امين، مساعدت خويش را از دست اندركاران و مجريان امور دريغ نكنند.
دغدغه هاي دوران دانشجويي
بي شك دغدغه، همزاد انسان است و هيچ فردي را در هيچ مقطعي از زندگي را نمي توان يافت كه بدون دغدغه باشد; با اين تفاوت كه دغدغه هاي هر فرد، بستگي به نوع جهان بيني، بايسته ها و كاستيهاي وي در مسير حركت و نيز گستره آرمانهاي وي باز مي گردد. در آموزه هاي اسلامي هر دغدغه اي كه انسان را به سوي خدا و حيات عزتمند سوق دهد، دغدغه اي مقدس به شمار مي آيد هر چند كه اين دغدغه ازدواج، اشتغال، كسب درآمد حلال و ... باشد.

 
منبع/نویسنده:
پایگاه اطلاع رسانی حوزه
 
تاریخ: ۱۶/۰۹/۱۳۹۸   بازدید: ۱۴۵

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)