روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
12 ارديبهشت ماه روز معلم گرامي باد

سخن نخست
وقتي به كلاس قدم مي گذارد، بهار با نسيم نفس هايش مي شكفد و گل و لبخند و زمزمه، فضا را پر مي كند. با او آسمان مي بارد، چشمه مي جوشد، نسيم مي وزد و آفتاب سفره مهربان خويش را مي گشايد. از خانه تا مدرسه، با هر گام، بهشت نزديك تر مي شود. نگاهش خانه مهرباني است و قلبش مهربان تر از آب. دل ها را به طراوت و پاكي و پاكيزگي مي خواند. دست هاي گرم و صميمي اش، مشق عشق مي نويسد. سرانگشت او افق هاي روشن فردا را نشان مي دهد واشاراتش، آن سوي پرده هاي خاك و ملكوت پاك خدا را. وسعت شفاف قلب ها، قلمرو اوست و كشتزار جان دانش آموزان تفرّجگاه خرمي او.
رسالت معلم
رسالت راستين معلم و رسالت پاك انبياست. معلم، آنگاه كه جز انسان سازي و كمال بخشيدن هدفي ندارد، همسايه انبياست. رسول راستي و درستي و سفير صداقت و سرفرازي است. معلم كسي است كه تشنگان معرفت و دانش را به آب حيات مي رساند. خدا معلم است و 124 هزار رسول. همه اوليا و پاكان و برگزيدگان، كه قله هاي آفتابي و دور دست هاي روشن را فرا چشم انسان مي نشانند. معلم اند اگر ما قدردان معلم نباشيم، خوبي، زيبايي، عظمت و فضيلت راناديده گرفته ايم.
معلم در كلام نراقي(ره)
ملا احمد نراقي از علماي به نام شيعه، در گفتاري در باب مقام معلم مي گويد: معلم بايد قصدش از آموختن، قرب به خدا و ارشاد و رسيدن به ثواب باشد؛ نه جاه و رياست و شهرت.معلم بايد نسبت به شاگرد مهربان باشد و پيوسته او را اندرز دهد و اندازه فهم شاگرد را در تدريس رعايت كند و با او با او باملايمت سخن گويد و درشتي نكند. چيزي كه خلاف واقع است تدريس نكند. در آموختن نبايد مضايقه كند و بخل بورزد و بايد مطالبي را كه شاگرد قادر به درك آن نيست بدو نياموزد.
معلم در نگاه امام(ره)
امام خميني(ره) كليد سعادت و شقاوت جامعه را دردست معلمان دانسته، در اين باره چنين مي گويند: معلم اوّل خداي تبارك و تعالي است كه اخراج مي كند مردم را از ظلمات به نور و به وسيله انبيا و وحي مردم را دعوت مي كند به نورانيت؛ دعوت مي كند به كمال؛ دعوت مي كند به عشق؛ دعوت مي كند به محبت؛ دعوت مي كند به مراتب كمالي كه از براي انسان است. دنبال او انبيا هستند كه همان مكتب الهي را نشر مي دهند. آنها هم شغلشان اين است كه انسان را تربيت كنند تا از مقام حيوانيت بالا برود و به مقام انسانيت برسد. همه سعادت ها و همه شقاوت ها انگيزه اش از مدرسه هاست و كليدش (در) دست معلمين است. اين معلمان هستند كه مي توانند استقلال مملكت را حفظ كنند. اگر در تربيت اعوجاج باشد مملكت از دست مي رود.
مقام معلم در آئينه شعر:
شمعي است گذازنده سراپاي معلم عشقي است پراكنده به رگ هاي معلم
در راه هنر سوزد و اندر ره دانش قلب و تن و جان و همه اجراي معلم
در ظلمت گمراهي و در تيرگي جهل نوري است فروزان،دل بيناي معلم
فارابي و سقراط و فلاطون و ارسطو كردند به بد كسوت زيباي معلم
كي بود نشاني ز تدقي و تمدن هر گاه نبد، فكر تواناي معلم
تجليل از معلم
چندين سال است كه به مناسبت سالروز شهادت معلمي بزرگ و فرزانه، استاد شهيد مطهري، از معلمان سراسر كشور تقدير و تجليل مي شود. تكريم و تعظيم معلم تكريم و تعظيم علم است. تجليل از معلم، سپاس از انساني است كه غايت آفرينش را تامين مي كند و سلامت امانت هايي راكه بدستش سپرده اند تضمين مي كند. هر جا كامي شيرين و سايه مهري گسترده است حضور معلم را، پيدا يا پنهان، مي توان يافت. بي شك جامعه اي كه همواره حرمت معلم را پاس مي دارد، آهنگ رشد و تعالي آن شتاب بيشتر مي يابد و سلامت علمي و معنوي آن تضمين مي شود و جامعه اي كه قدردان خوبان خود نباشد به مرگ خوبي ها و فضيلت ها رضايت داده است و چه مايه تنگ نظري است عمري با آفتاب زيستن و از آفتاب نگفتن!
يك خاطره
وقتي كه از در كلاس وارد شد، همه به احترام او برخاستند. مثل هميشه متين و آرام بود. شور و نشاط رندگي را مي شد در نگاه هاي نافذش ديد. چند لحظه سكوت كرد تا كلاس آماده شنيدن كلامش شود. نگاهي به سرتاسر كلاس انداخت و با تبسمي دلنشين كلامش را آغاز كرد: بچه ها شايد امروز آخرين روز درسي من با شما باشد. من فردا براي عزيمت به جبهه، به اهواز مي روم و از همه شماها حلاليت مي طلبم. اشك گونه بيشتر بچه ها را خيس كرده بود. بعد نسبت به معلم جديد سفارش كرد و از ما خواست در تكريم و احترام او كوشا باشيم. با تك تك بچه ها خداحافظي كرد. حال غريب و خوشي داشت. او رفت و كلاس در نبود او در سكوت فرو رفت. چند ماه بعد مدرسه را در شهادتش عطرافشان كردند. او رفت اما خاطرات خوش او نوازشگر شب هاي تنهايي بچه ها شد.
براي معلم خوبم
اي معلم خوبم، دوستت دارم و تو را تكريم مي كنم؛ چرا كه تو به من مي آموزي چگونه يادگرفتن را، چگونه خوب بودن را، چگونه زيستن را، چگونه شاد بودن را، چگونه احترام گذاشتن را و چگونه دوست داشتن را. اي معلم خوبم، تو را دوست دارم؛ چرا كه راه تو راه انبيا است. اخلاق تو الگوي من براي بهتر زندگي كردن و رفتار تو سرمشق من است. اي معلم خوبم، من از تو مهر، اخلاص، محبت و مهرباني را به يادگار دارم، پس تو را تا ابد دوست خواهم داشت.
سوز و گداز معلم
اولين و اساسي ترين نشانه معلم نمونه برخورداري او از سوز و گداز در انسان سازي است. قرآن كريم پيامبراسلام را كه بزرگ معلم تاريخ بشريت است چنين معرفي مي كند: «مومنان را دوست دارد و بر هدايت و ارشاد آنان حريص است. عشق به هدايت و ارشاد انسان ها براي معلم كمالي است مطلوب و هيچ معلمي بدون اين سوز و عشق نمي تواند موفق باشد. در حقيقت اين روحيه موتور محرك معلم است براي تعليم و تربيت. عشق و سوز معلم باعث مي شود كه محيط آموزشي محيطي پر شور و نشاط شود. در اين محيط معلم و شاگرد اميدوارانه به آينده نگاه مي كنند و براي روزهاي بهتر و روشن تلاش مي كنند.
معلم و نفوذ معنوي
معلم نمونه بر دانش آموز خود نفوذ معنوي دارد. به هر ميزان كه كمالات معنوي و علمي معلم گسترده تر باشد، به همان نسبت نفوذش بيشتر خواهد بود. مبدأ هر دگرگوني در شاگردان همين نفوذ معنوي معلم است؛ مثلاً مرحوم علامه، سيدمحمدحسين طباطبايي، بزرگ مفسر شيعه و صاحب تفسير كبيرالميزان تحت نفوذ معنوي استاد خويش، مرحوم ميرزا علي آقاي قاضي(ره)، به اوج مراتب علمي، اخلاقي و فلسفي رسيد. هم چنين استادشهيد مرتضي مطهري به شدت تحت تاثير معنوي استاد خويش حضرت امام(ره) بوده است.
هنرمندي معلم يا هنر معلمي
معلم بودن تنها به داشتن معلومات دقيق و گسترده نيست. معلم علاوه بر معلومات و دانش بايد به هنر معلمي نيز آراسته باشد. هنري معلمي هنر است بسيار دقيق و حساس؛ به طوري كه اگر معلمي از آن بي بهره يا كم بهره باشد، هيچ گاه در امر مهم و سرنوشت ساز تعليم و تربيت موفق نخواهد بود. هنر معلمي متّكي بر تجربه و شناخت صحيح روحيات مختلف دانش آموزان است. معلمي موفق است كه در سخت ترين اوضاع كلاس و درس، صحيح ترين تصميم را بگيرد. اگر معلم بتواند در كلاس، فضاي دوستي، علم آموزي و شور و شوق نسبت به اينده ايجاد، كند معلمي است موفق و كامياب.
گشادگي و سعه صدر معلم
از خصوصيات مهم معلّم نمونه سعه صدر او در برخورد با مسائل است. خداوند بر پيامبرش
كه بزرگ معلم تاريخ بشر است منت مي نهد كه به او شرح صدر عنايت كرده است. اين شرح صدر باعث جذب و نفوذ معنوي پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله شده بود. معلم نيز بايد الگوي خويش را پيامبر صلي الله عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السلام قرار دهد و از شرح صدر لازم برخوردار باشد. داشتن سعه صدر از هنرهاي معلمي است. معلم با گذشت صحيح و به هنگام خويش، فضاي درس و كلاس را آرام مي كند و دانش آموز در اين فضا بهتر پرورش پيدا مي كند.
يادي از شهيد مطهري
انتخاب سالروز شهادت استاد مرتضي مطهري به عنوان روز معلم انتخابي بسيار شايسته و به جا است. مطهري انساني بود كه در محضر معلمان و استادان بزرگ حوزه علميه قم فقه، اصول، كلام، فلسفه و عرفان آموخت و خود معلمي آگاه و بصير شد. او انساني وارسته و دردمند بود. دغدغه اصلي او پالايش دين از كجي ها و انحرافات بود و در اين راه از تير بدخواهان و كج انديشان نهراسيد. مطهري با كوله باري از انديشه هاي ناب و اصيل اسلامي وارد محيط پرمخاطره دانشگاه شد و با تمام توان و نيرو از اسلام ناب و حقيقي دفاع كرد. او هم در مقابل روشنفكران غرب زده ايستاد و هم در مقابل انسان هاي متحجر كه از دين و مقتضيات زمان خويش آگاهي نداشتند.
معلم و ارزش هاي انقلاب و جنگ
نسل امروز جامعه ايران اسلامي نيازمند آن است كه ارزش هاي انقلاب و دفاع مقدس را به خوبي بشناسد. اين ارزش ها هويت نظام اسلامي ما، و شناخت آن براي جوانان و نوجوانان بسيار ضروري است. معلمان كه معماران اصلي شخصيت جوان و نوجوانند رسالتي مهم در اين زمينه دارند. معلم بايد با بيان شهادت ها، ايثارها و جانبازي هاي رزمندگان اسلام ياد و خاطره هشت سال دفاع مقدس را در ذهن ها زنده نگه دارد و نسل جديد را با آن حماسه ها آشنا سازد.

 
منبع/نویسنده:
پایگاه اطلاع رسانی حوزه
 
تاریخ: ۱۲/۰۲/۱۳۹۹   بازدید: ۴۴

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)