دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
17 مرداد روز خبرنگار گرامي باد


17 مرداد؛ روز خبرنگار
كار خبرنگار، انعكاس رخدادهايي است كه قابليت خبرشدن و اطلاع رساني به جامعه را دارد. لازمه خبرنگار خوب بودن، داشتن علم و دانش، تجربه و جسارت است تا در كنار آن با سرعت، دقت و صحت، كه سه اصل مهم در كار خبري است بتواند موفق عمل كند.
روز خبرنگار
در هفدهم مرداد ماه سال 1377، محمود صارمي خبرنگار خبرگزاريِ جمهوري اسلامي، به همراه هشت نفر از اعضاي كنسولگري ايران در مزار شريف افغانستان به دست گروهك تروريستي طالبان به شهادت رسيد. به همين مناسبت، شوراي فرهنگ عمومي، هفدهم مرداد ماه هر سال را به عنوان «روز خبرنگار» نامگذاري كرد.

حرفه خبرنگارى
خبرنگار كسى است كه با اتكاء به ذوق و استعداد شخصي، پس از گذرانيدن دوره آموزش تخصصى و همچنين با توجه به مسئوليت اجتماعى كه اين حرفه بر عهده او مى گذارد، وظيف كسب، تهيه، جمع آورى و تنظيم 'اخبار' و انتقال آنها را از طريق وسايل ارتباط جمعى (مطبوعات، راديو، تلويزيون و خبرگزاري) به مخاطبان بر عهده دارد.

پيش از آنكه فردى حرفه روزنامه نگارى را انتخاب كند، لازم است ويژگى هاى حرفه خبرنگارى و روزنامه نگارى را بشناسد تا از روى آگاهى به آن روى آورد. در سال ۱۹۷۸ از سوى سازمان يونسكو (سازمان آموزشي، علمى و فرهنگى ملل متحد)، اعلاميه اى راجع به نقش رسانه هاى جمعى در تقويت صلح جهانى و تفاهم بين المللى به تصويب رسيد. در اين اعلاميه ، لزوم تربيت اخلاقى و اجتماعى روزنامه نگاران ارائه شد.

در اين مجموعه، آزادى مبادله اخبار و اطلاعات، يك حق اساسى تلقى شده و دستورالعمل هاى اخلاقى براى كليه كسانى كه در جمع آورى و كسب و نشر و تفسير اخبار و اطلاعات شركت دارند، وضع شده است. در اين اعلاميه، ضمن تأكيد بر منشور جهانى ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد، تصريح شده است كه براساس اين قوانين، خبرنگاران مطبوعات بايد منتهاى درجه، كوشش كنند تا اخبار و اطلاعاتى كه در اختيار عموم مى گذارند صحيح، دقيق و معتبر باشد. خبرنگاران و سردبيران بايد در صحت اخبارى كه به دست مى آورند تحقيق و تعمق كنند. خبرنگاران نبايد حقيقتى را تعمداً تحريف يا مخدوش كنند و همچنين هيچ نوع مطلبى را نبايد از نظر مردم مكتوم نگه دارند.

اصول اخلاقى حرفه روزنامه نگارى مقرر مى دارد كه روزنامه نگاران در هر مرحله و مقامى كه باشند بايد به خير و مصلحت جامعه ايمان كامل داشته باشند. كوشش براى تأمين منافع شخصى و كوشش براى پيش بردن مقاصد خصوصى كه با مصلحت جامعه سازگار نباشد، خلاف اصول و آئين اخلاقى روزنامه نگارى است. تخطئه مردم و تهمت و افتراء به اشخاص از جمله جرائم بزرگ حرفه روزنامه نگارى است. براساس قطعنامه هاى سازمان ملل متحد، سرقت ادبى و انتساب اخبار و عقايد و تأليفات ديگران به خود نيز جرم مطبوعاتى محسوب مى شود. حسن نيت به جامعه اساس و پايه روزنامه نگارى مطلوب است.


ويژگي هاي خبر
حرفه خبرنگاري، باخبر سر و كار دارد و آن را به شيوه هاي گوناگون به مخاطبان خود مي رساند. اين خبر، بايد ويژگي هايي داشته باشد تا مورد توجه بينندگان، شنوندگان و خوانندگان قرار گيرد. خبر خوب، خبري است كه درست، روشن و جامع باشد. اگر خبر درست نباشد، مردم اندك اندك به خبررسان شك مي كنند و منبع خبري خود را تغيير مي دهند. در قرآن كريم هم مي خوانيم: «اگر فاسقي برايتان خبري آورد، بدون تحقيق حرفش را نپذيريد». نيز خبر بايد با صراحت و روشني، و به دور از ابهام و كنايه به دست مخاطب برسد. هم چنين خبري كامل است كه به پرسش هايي كه براي مخاطبانِ خبر به وجود مي آيد، پاسخ بدهد.

ويژگي هاي خبرنگار
به طور كلي خبرنگار در محل وقوع رويدادها، چشم و گوش رسانه و چشم و گوش مردم است. او بايد با استفاده از ويژگي هاي خدادادي و نيز خصوصياتي كه در دوره هاي آموزشي ديده، به كشف حقيقت ها بپردازد و آن را در كمترين زمان به مخاطبان خود برساند. خبرنگار خوب، خبرنگاري است داراي اين ويژگيها باشد :

1- ذوق و استعداد
يكي از مهم ترين ويژگي هاي خبرنگار، داشتن عشق و علاقه و قريحه خبرنگاري است. بر اين اساس، كسي بايد وارد عرصه جذّاب و در عين حال پر مخاطره خبرنگاري شود كه ضمن داشتن اين استعداد ذاتي، از هنر واژه گزيني، شمّ خبري، حوصله زياد و نگاه موشكافانه و دقيق نيز برخوردار باشد و با پرهيز از احساسات، بكوشد رويدادها را همان طور كه اتفاق افتاده منتشر كند، نه آن طور كه خود مي خواسته اتفاق بيفتد.

2- سرعت
سرعت در تصميم گيري و انتقال سريع خبر، از ويژگي هاي اساسي خبرنگاري است. حساسيت كار اطلاع رساني، نياز مخاطبان به دانستن سريع و به موقع خبرها براي اتخاذ تصميم درست و نيز افزايش رسانه ها و رقابت ميان آن ها، بر ضرورت «سرعت» در كار خبررساني افزوده است. كمترين تعلل در انعكاس سريع رويدادها، به كاهش اعتبار رسانه و در ادامه، مرگ رسانه و بي خاصيت شدن آن مي انجامد. البته بايد توجه داشت كه هيچ گاه نبايد سرعت انتشار را جانشين صحت و درستي خبر كرد؛ زيرا دروغ پراكني، در نهايت به ضرر كمپاني خبري خواهد بود و اعتماد مخاطبان را به رسانه كاهش خواهد داد.

3- حق طلبي
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله در حديثي فرموده است: «حق را بگو و در راه خدا از ملامت هيچ ملامت گري نهراس». ويژگي حق محوري، حق طلبي و حق گويي، از مهم ترين ويژگي هاي يك خبرنگار موفق و خداترس است. در مقابل، سخن چيني، بدگويي و به جان هم انداختن مردمان، از ويژگي هاي نكوهيده اي است كه هر انسان عاقلي از آن ها بيزاري مي جويد. پس چه نيكوست كه صاحبان بنگاه هاي خبري و نيز خود خبرنگاران، همواره به دنبال واقعيت باشند و از جنجال آفريني و بد كردن مردم با هم بپرهيزند.

انواع خبرنگاري
- سرمقاله نويسي
روزنامه ها و نشريات ادواري اغلب داراي سرمقاله هستند كه توسط خبرنگارهايي كه بسياري از آنها در اين نوع خبرنگاري عميق تخصص دارند نوشته شده است. سرمقاله ها اغلب طولاني تر از مقالات عادي هستند و همراه آنها عكس، طراحي و ديگر كارهاي «هنري» به كار مي رود. حتي سرمقاله ها را گاهي با استفاده از ابزار چاپ و رنگها برجسته مي نمايند.

- روزنامه نگاري پژوهشي
روزنامه نگاري پژوهشي در بين انواع روزنامه نويسي سخت ترين گونه روزنامه نگاري است.

- خبرنگاري ورزشي
خبرنگاري ورزشي جنبه هاي زيادي از رقابت هاي ورزشي افراد را دربرمي گيرد و جزء لاينفكي از اغلب محصولات خبرنگاري، از جمله روزنامه ها، مجلات، و برنامه هاي خبري راديو و تلويزيون محسوب مي شود. در حالي كه برخي از منتقدان خبرنگاري ورزشي را به عنوان خبرنگاري حقيقي قبول ندارند، اهميت ورزش در فرهنگ غرب عاملي است براي توجيه اين امر كه ژورنالييست ها نه تنها به رقابتهاي ورزشي، بلكه به ورزشكاران و تجارت در ورزش نيز توجه نمايند.
به طور سنتي در ايالات متحده خبرنگاري ورزشي در مقايسه با نوشته هاي خبرنگاري سنتي از انسجام، ابتكار و تعصب كمتري برخوردار بود، با اين حال تاكيد بر صحت و درستي و رعايت عدالت و بي طرفي هنوز هم بخشي از خبرنگاري ورزشي را تشكيل مي دهد. تاكيد بر توصيف صحيح عملكرد آماري ورزشكاران نيز يكي ديگر ازبخش هاي مهم خبرنگاري ورزشي محسوب مي شود.


- خبرنگاري علمي
خبرنگاري علمي شاخه نسبتاً جديدي از خبرنگاري محسوب مي شود كه در آن گزارش خبرنگارها اطلاعاتي را در مورد موضوعات علمي به مردم انتقال مي دهد. خبرنگارهاي علمي بايد اطلاعات مبسوط، فني، و در پاره اي اوقات اطلاعاتي را كه با زبان مخصوص نوشته شده است را درك و تفسير كنند و سپس آن را به گزارش هاي جذابي كه براي مصرف كنندگان رسانه هاي خبري قابل باشد تبديل نمايند.

خبرنگارهاي علمي بايد تصميم بگيرند كه از ميان دستاوردهاي علمي كدام ارزش پوشش خبري را دارد و همچنين بايد بتوانند تشخيص بدهند كه از ميان منازعات جامعه علمي كدام براي پوشش خبري ارزش دارند. بسياري از خبرنگارهايي كه در حوزه علمي فعاليت دارند آموزش هايي را در حوزه خبرنگاري خود گذرانده اند، به عنوان مثال مي توان به پزشكاني اشاره كرد كه در اخبار پزشكي را تحت پوشش خود قرار مي دهند. البته اين مساله كلي نيست و در ميان خبرنگارهاي علمي نيز كساني هستند كه در حوزه علمي دوره يا آموزش نديده اند.

- روزنامه نگاري تحقيقي
روزنامه نگاري تحقيقي كه در آن خبرنگارها رفتاري خلاف عرف غير اخلاقي و غيرقانوني افراد، موسسات اجاري و دولتي را مورد تفحص قرار مي دهند و آن را فاش مي سازند، مي تواند پيچيده، زمان بر و پرهزينه باشد؛ چرا كه گروههايي از خبرنگارها، ماهها تحقيق و تفحص، مصاحبه هاي گوناگون (اغلب مصاحبه هاي تكراري) با افراد بي شمار، مسافرتهاي دور و دراز، رايانه جهت تجزيه و تحليل پايگاه داده هاي اسناد مردمي، يا استفاده از كاركنان حقوقي شركت به منظور ايمن نگه داشتن اسناد با توجه به قانون آزادي اطلاعات، از جمله مواردي است كه در روزنامه نگاري تحقيقي لازم است.

- خبرنگاري مشاهير يا مردم
يك حوزه ديگر از خبرنگاري كه چندان هم مطرح نيست و در قرن بيستم سنگ بناي آن گذاشته شد، خبرنگاري مشاهير يا مردم مي باشد كه به زندگي شخصي افراد، عمدتاً اشخاص شهير و بنام، از جمله ستاره هاي سينما و تئاتر، هنرمندان عرصه موسيقي، مدلها و عكاسان و ديگر افراد مشهور در صنعت نمايش و سرگرمي و همچنين افراد خواهان توجه، از جمله سياست مداران و افراد مورد توجه مردم، نظير كساني كه كاري انجام داده اند كه ارزش خبري دارد، مي پردازد.

 
منبع/نویسنده:
 
تاریخ: ۱۷/۰۵/۱۳۹۹   بازدید: ۳۶

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)