دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
چهارم شهريور ماه روز كارمند گرامي باد

خانواده دولت
كارمندان، گروه بزرگي از افراد جامعه هستند كه خانواده بزرگ دولت را تشكيل مي دهند. آنان در پي برطرف ساختن نيازهاي مردم هستند و خود را خدمتگزار آنان مي دانند. مردم نيز با امين دانستن ايشان، به آنان اعتماد دارند و در مسائل جاري مملكتي، از روش درست كارمندان تلاشگر پشتيباني مي كنند. به جاست در روزكارمند، در گرامي داشت تلاش خستگي ناپذير آنان كوشا باشيم.
بازوان قدرت
كارمندان و كارگزاران دولت، بازوان قدرت آن به شمار مي آيند. آنان در بازدهي و ميزان توانايي دولت نقش اساسي دارند و پيشرفت جامعه در همه ابعاد آن، مرهون كوشش اين گروه كوشا و امين است.
بالندگي علمي
كارگزاران و كارمندان هر كشور، نقشي اساسي در شكوفايي و پيشرفت آن كشور دارند. از اين رو، شايسته است آنان همگام با توسعه روزافزون علميِ جهان، به بالندگي و رشد علمي برسند و از ايستايي در كارهاي خويش بپرهيزند. امام علي عليه السلام مي فرمايد: «كارها با آگاهي پيش مي رود» و «عمل پاكيزه، هرگز بدون دانش صحيح، به دست نمي آيد».
اصلاح امور مردم
فعاليت كارمندان و كارگزاران در صورتي ارزش مي يابد و صاحبان آن زماني مي توانند به خود ببالند، كه براي اصلاح امور مردم و خدمت به آنها تلاش كنند؛ چنان كه امام علي عليه السلام مي فرمايد: «كارها به وسيلهكارمندان، راست و درست مي شود.» بنابراين، منظور از كارها، شايد همان قوانين و مقررات كامل اسلامي است كه انجام آنها بر دوش كارگزاران و كارمندان نهاده شده است تا در راه رضايت آفريدگان گام بردارند.
امانت الهي
در اسلام منزلت هاي اجتماعي، امانتي الهي است كه در اختيار كارمندان و كارگزاران قرار مي گيرد و بايد براي برطرف ساخن محروميت ها از جامعه به كار گرفته شود. امام علي عليه السلام به يكي از كارگزاران خود چنين مي فرمايد: «كاري كه به عهده توست، وسيله آب و نان نيست، بلكه امانتي است كه بر گردنت نهاده اند». بنابراين، اگر كارمندان و كارگزاران نظام اسلامي با انگيزه هاي الهي و امانت داري و خدمت رساني به مردم در جايگاه خود قرار گرفته اند، بايد شكرگزار پروردگار باشند كه مي توانند خاطري را شاد كنند، غمي را بزدايند، بي پناهي را پناه دهند و مظلومي را ياور باشند و اين گونه، زمينه رشد و تعالي خود را فراهم سازند. رسول خدا صلي الله عليه و آله در اين باره مي فرمايد: «زماني كه خداوند براي بنده اي نيكي بخواهد، حاجت مردم را در دست او قرار مي دهد».
ازاين رو، بر كارمندان و كارگزاران شريف نظام جمهوري اسلامي ايران است كه جايگاه والاي خود را بشناسند و براي رسيدن به اهداف بلند اسلام، گام بردارند.
قاطعيت و شجاعت
قاطعيت به همراه شجاعت، از ويژگي هاي اصلي كارمندان در حكومت اسلامي است. امام علي عليه السلام زماني كه كارگزار خود را در برابر توطئه هاي عمروعاص ناتوان ديد، تصميم گرفت با فرستادن مالك اشتر كه فردي قاطع و شجاع بود، توطئه هاي آنان را در مصر خنثي كند. او در نامه اي خطاب به محمدبن ابي بكر، فرماندار معزول، دليل برگزيدن مالك اشتر را، قاطعيت ايشان معرفي مي كند و مي فرمايد: «فردي را فرماندار قرار دادم كه در مورد ما خيرخواه و در خصوص دشمنانمان سخت گير است».
توانايي انجام كاره
توانايي در انجام كارها، از ويژگي هاي كارمندان و كارگزاران حكومت اسلامي است. اگر كارمندي از نظر جسمي، فكري، علمي و تخصصي توانايي نداشته باشد، نمي تواند از عهده حل مسائل مردم برآيد. امام صادق عليه السلام مي فرمايد: «سزاوار نيست مؤمن خود را ذليل كند.» به ايشان گفته شد: مؤمن چگونه خود را خوارمي كند؟ فرمود:«خودرا در معرض كاري قرار مي دهد كه از عهده اش برنمي آيد».
استفاده نكردن از بيت المال
بيت المال و بودجه مملكتي، در استقلال هر كشور نقش بسيار مؤثري ايفا مي كند. از سويي، كمبود بودجه نيز، زمينه وابستگي به كشورهاي ديگر را به وجود مي آورد؛ در نتيجه، به پيكر و اساس نظام ضربه وارد مي شود و مردم نيز به مشكلات فراوان اقتصادي دچار مي شوند. كارمندان در حفظ بيت المال و اموال عمومي و دولتي نقش مهمي دارند و شايسته است تا آنجا كه مي توانند، از هدر رفتن آن جلوگيري كنند و از اموالي كه در اختيارشان قرار گرفته، به درستي و در حد انجام وظايف خود بهره گيرند. رسول خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايد: «اگر فردي را در پستي بگماريم و او يك نخ يا بالاتر از آن را از ما پنهان كند، خائن است».
پرهيز از تشريفات
سادگي و پرهيز از تشريفات، شايسته هر فرد مسلماني است. اين امر در سيره پيشوايان ما جايگاه ويژه اي دارد و به آن سفارش بسياري شده است. كاركنان و كارگزاران حكومت نيز در مقام كساني كه در اداره كشور سهيم هستند، بايد از پيشوايان خويش الگو بگيرند، سادگي را پيشه خود سازند و از مسئوليت هاي حكومتي، نردباني براي رسيدن به مال و آرزوهاي دنيوي نسازند. هنگامي كه اميرمؤمنان علي عليه السلام با گروهي از يارانش به منزل يكي از كارگزاران خود به نام علاء بن زياد حارثي وارد شد، كاخ باشكوهي ديد كه با اتاق هاي زيبا، محيط گسترده اي را اشغال كرده بود. پس امام علي عليه السلام ، ضمن سرزنش او فرمود: «با اين خانه وسيع، در دنيا چه مي كني، در حالي كه در آخرت به آن نيازمندتري».
كم كاري
كم كاري، از آسيب هاي كارمندي به شمار مي آيد. سستي ورزيدن در انجام وظايف و بيهوده گذراني وقت، عملي نادرست و غيراخلاقي است. اين مسئله كه در آموزه هاي اسلام نيز به شدت از آن نهي شده است، وظيفه خدمت رساني كارمند را دچار مشكل مي سازد و موجب تباهي حقوق ديگران مي شود. امام علي عليه السلام در اين زمينه مي فرمايد: «هر كس تن به سستي دهد، حقوق خود و ديگران را پايمال كند».
دوري از مردم
مسئوليت پذيري، اقتضا مي كند افراد در هر پست و مقامي كه باشند، خود را با مردم و جزئي از آنان بدانند و از دوري گزيدن از مردم به دليل رسيدن به مقامي بالاتر، بپرهيزند.
رسول خدا صلي الله عليه و آله در اين باره مي فرمايد: «هر كس متولّي كاري از امور مسلمانان شد، اگر خود را از نياز و فقر مردم در پس پرده قرار دهد، خدا در روز قيامت نياز و فقر او را برطرف نمي سازد.» حضرت علي عليه السلام نيز مي فرمايد: «قلب خويش را از مهر مردم و دوستي و لطف به آنان سرشار كن».
فروتني
فروتني، زيوري است كه رفتار انسان ها را زينت مي بخشد و نعمتي است كه سربلندي و ارجمندي را به انسان ها هديه مي كند. بنابراين، شايسته است رفتار هر فرد مسلماني به اين زيور آراسته شود و آراستگي رفتار مديران و كاركنان به زيور فروتني، شايسته تر مي نمايد. خداي بزرگ هم در سفارش به اين صفت نيكو، به پيامبرش كه برجسته ترين انسان روي زمين است، دستور مي دهد رفتارش را با زينت فروتني بيارايد: «بالت را براي هر كس از مؤمنان كه پيرو توست فرود آور و براي آنان فروتني كن».
پرهيز از منّت گذاري
منت گذاشتن بر مردم در برابر كارها، جزو اخلاق ناپسند است و اعمال نيك آدمي را نيز از بين مي برد. امام علي عليه السلام در منشور ارزشمند خود خطاب به مالك اشتر مي فرمايد: «مبادا هرگز با خدمت هايي كه انجام دادي بر مردم منت گذاري...؛ زيرا منت نهادن، پاداش نيكوكاري را از ميان مي برد».
دو نيروي ارزشمند
تخصص و تعهد، دو نيروي ارزشمند براي خدمت رساني هرچه بيشتر و بهتر به مردم است. درباره طالوت و جالوت در قرآن كريم آمده است كه جنگي ميان حق و باطل اتفاق افتاد و از پيامبر آن زمان خواسته شد رييس و فرماندهي براي لشكر تعيين كند. آن پيامبر از خداوند خواست فرماندهي معرفي كند. پروردگار حكيم، جواني را براي فرماندهي لشكر برگزيد. مردم اعتراض كردند كه او جوان است و مناسب فرماندهي و رياست نيست. آن پيامبر از سوي خداوند به مردم اعلام كرد: اين جوان دو صفت دارد؛ تخصص و تعهد.

 
منبع/نویسنده:
پایگاه اطلاع رسانی حوزه
 
تاریخ: ۰۴/۰۶/۱۳۹۹   بازدید: ۳۲

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)