دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹
يوم الله 13 آبان روز ملي مبارزه با استكبار جهاني و روز دانش آموز گرامي باد

روز ملّي مبارزه با استكبار
روز 13 آبان، يادآور حوادث مهمي است كه در شكل گيري انقلاب اسلامي و بيرون راندن مظهر استكبار يعني آمريكا از ايران نقش اساسي داشتند. در روز 13 آبان 1343، مأموران رژيم شاه، حضرت امام خميني(ره) را در قم دستگير و به دستور آمريكا، به تركيه تبعيد كردند. در روز 13 آبان 1357، دانش آموزان تهراني در اعتراض به دخالت هاي آمريكا در ايران، راه پيمايي كردند، ولي دژخيمان رژيم شاه، به آنان حمله كرد و آنان را به خاك و خون كشيد. در روز 13 آبان 1358، دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، لانه ي جاسوسي آمريكا را در تهران تسخير كردند و جاسوسان آمريكايي را به گروگان گرفتند. بدين ترتيب، مبارزه ي ضد آمريكايي مردم ايران، ابعاد جديدتري پيدا كرد. بنابراين، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اين روز را به روز «ملّي مبارزه با استكبار» نام گذاري كردند.
همه با هم...
روز 13 آبان، روز دستگيري و تبعيد حضرت امام ـ آن نور قبيله ي قبله ـ است. روز كشتار دانش آموزان است. روز تسخير لانه ي جاسوسي آمريكا به دست دانشجويان ايمان مدار و عدالت پناه است. اين مناسبت ها ايجاب مي كند كه همه باهم به قول آن بزرگ زادِ خورشيدگون، هرچه فرياد داريم بر سر آمريكا بريزيم. بياييد كران تا كران، حيات را از تحرّك و مبارزه و فرياد عليه مستكبران، سرشار سازيم و از هيچ قدرتي جز خداوند باك نداشته باشيم و در برابر هيچ گردن كشي، سر فرود نياوريم؛ هم چنان كه تاكنون اين گونه بوده ايم. بياييد برخي سستي ها و ركودها را به حركت و شور مبّدل سازيم و رخوت و خواب آلودگي برخي افراد را باز شوييم. بياييد دست ها و دلهامان را قوي كنيم و در روز 13 آبان، مردم خداجو و استكبارستيز را به مبارزه با مظهر استكبار بخوانيم. اين چنين باد.
حوزه هاي علميه و فرياد عليه استكبار
حوزه هاي علميه در طول تاريخ همواره در كنار مردم محروم و در برابر قدرت هاي ستم گر قرار داشته اند. رمز كام يابي نهضت پربار سر سلسله ي بيداردلان؛ حضرت امام خميني ـ سلام اللّه عليه ـ و محبوب بودن آن رادمرد بزرگ نيز اين بود كه از يك سو، دشمن مستكبران بود و از سوي ديگر، ياوري هميشه غم خوار براي محرومان و مستضعفان به شمار مي آمد. از اين رو، حوزه هاي علميه به عنوان ادامه دهنده ي خط راستين آن آيت بلند كتاب مقاومت در مبارزه ي ملي با استكبار، نقش مهمي دارند.
دانش آموزان و مبارزه ي ملّي با استكبار
بي گمان، دانش آموزانِ آگاه و رشيد ما در مبارزه با استكبار، همواره نقشي فعّال و فراموش ناشدني ايفا كرده اند. اين عزيزان بودند كه در13 آبان 1357، به مردم مسلمان ايران، شور و شعور و عشقي دوباره بخشيدند. آنان از آينه ي احساس و شعور مردم انقلابي، غبار بر گرفتند و هويت مسلماني، خود اتكايي و مبارزه با استكبار را به همگان آموختند. اين نوجوانان دانش دوست بودند كه با شعارهاي توفنده و مشت هاي گره خورده، پايه هاي حكومت مزدور پهلوي را سست كردند و لرزه بر اندام زمام داران كاخ سفيد انداختند. اين جوانان دانش پو بودند كه با قيام خويش، به مستضعفان آموختند كه براي به دست آوردن حقوق از دست رفته ي خود، بايد با ستم گران جهاني بستيزند. اينك، آن رشادت ها و حماسه آفريني ها، ايجاب مي كند كه قشر دانش آموز ما، در مبارزه با استكبار، سهم مهمي بر عهده گيرند و هم چون گذشته از پيش گامان اين قيام ملّي باشند.
اراده ي الهي و قيام عليه مستكبران
خداي متعال، انسان را با فطرتي ظلم ستيز آفريده است. طبع انسان، عدالت خواه و مخالف تجاوز به حقوق ديگران است. ارسال پيامبران نيز با اين هدف صورت گرفته است كه به انسان ها كمك كنند تا در مسير عدالت باقي بمانند و از آن منحرف نشوند. خداي متعال، با صراحت اين واقعيت را در قرآن كريم بيان كرده است.
از سوي ديگر، اراده خداي منّان بر آن است كه انسان هاي ضعيف نگاه داشته شده و مظلوم، به پاخيزند، بر طاغيان و مستكبران، بشورند و داد خود را از آن ها بگيرند و حاكميت را از آنِ خود كنند. حاكميتي كه به عنوان امانتي الهي همواره در خدمت آرمان ها و ارزش هاي والا و خدايي باشد. امام خميني(ره) با همين تفكر ژرف و ريشه دار ديني هسته ي مقاومت جهاني اسلام را عليه بيداد و تباهي استعمارگران و مستكبران بنيان نهاد. خميني كبير، عظمت هاي آيين احمدي را در پرتو كرامت هاي محمدي صلي الله عليه و آله و انوار پاك علوي عليه السلام ، فرا راه بشر اين روزگار و همه ي روزگاران آينده قرار داد.
به يادِ مردي كه استكبار رااز گستره ي ايران زدود
سلام بر روان پاك روح خدا و سلام بر همه ي روان هاي خدايي! سلام بر آن كه بيداري رابه ما هديه داد؛ آزادي را براي مان به ارمغان آورد؛ ما رابه وادي استقلال برد و جمهوري اسلامي را به ما، ارزاني بخشيد. سلام بر دست هاي سبزي كه بذر محبت خدا را در دل هاي كوچك فرزندان ما كاشت. سلام همه ي صالحان و سپيدرويان، بر روان بيدارگر روح پاك خدا باد. بزرگ مردي كه با موضع گيري آگاهانه و مدبّرانه ي خويش، هر توطئه اي را نقش بر آب مي كرد. حكيم دورانديشي كه گره هاي كور را به سرپنجه ي تدبير، مي گشود. دلاوري كه مستكبران، با نفس گرم اش بر خاك افتادند. آري! امام خميني(ره)، وجدان بيدار قرن و نادره مرد روزگاران بود. قائدي بي نظير و قائمي بي بديل بود كه با قيامي الهام گرفته از رهنمودهاي قائم آل محمد صلي الله عليه و آله ، زنگ ها و زنگارها را از چهره ي دل ها و جان ها باز شست و نور معرفت و بيداري را بر قلب ها تاباند. ستم ها را سربريد، ستم گران را به زوال كشاند، و پليدي و پلشتي استكبار و استعمار را از گستره ي ايران زدود. اينك در سال روز 13 آبان؛ روز ملّي مبارزه با استكبار جهاني، ياد او را گرامي مي داريم و بر روان بيدارگرش درود مي فرستيم.
ملت هاي عدالت خواه و روحيه ي استكبار ستيزي
امروز به بركت انقلاب اسلامي و رهنمودهاي پير بيدارگر زمان؛ حضرت امام خميني(ره) روحيه ي استكبارستيزي از مرزهاي ايران، فراتر رفته و همه ملت هاي عدالت خواه، حق طلب و آزاده را فرا گرفته است. مبارزه ي خونين مردم شجاع و آزادي خواه فلسطين بر ضد اشغال گران صهيونيست و حامي اصلي آن يعني آمريكا، همين روحيه را نشان مي دهد و از ثمره هاي انقلاب شكوه مند اسلامي به شمار مي رود.
روزي كه وحدت كلمه معنا شد
سيزده آبان از جمله روزهاي پرفروغي است كه در تاريخ ايران زمين، همواره برجسته و سربلند است. سيزده آبان، روزي است كه فرزندان ايثارگر و فداكار اين مرز و بوم به جهانيان فهماندند كه با توكل به قدرت ايمان مي توان در برابر هر طاغوتي ـ هرچند خودش را قدرت مند نشان دهد ـ ايستاد. در سيزده آبان ثابت شد كه با تكيه بر قدرت آن بزرگوار آفريننده و تواناي زنده مي توان، استعمار را به خاك مذلت افكند. درسيزدهم آبان اين نكته به اثبات رسيد كه امنيت و آرامش را از حق كشان و ستم كيشان كه به مظلومان امنيت و آسايش نمي دهند، مي توان باز گرفت. حماسه ي سيزده آبان ثابت كرد كه همه ي قدرت هاي به اصطلاح عظيم شيطاني و طاغوتي، از درون، پوچ و پوشالي است. در سيزده آبان، مردم عدالت خواه و ايمان مدار ما، خويشتن را باور كردند و به چشم خود ديدند آن قدرتي كه در ذهن عده اي كج انديش و كوته فكر، هم چون كوهي استوار است، «كاهي» بيش نيست. در سيزدهم آبان، وحدت كلمه معنا شد؛ تكيه بر محبوب بندگان و خداي خميني آفرين، تفسير شد و قدرت رهبري ديني بار ديگر تجربه گشت.
سيزده آبان؛ ستاره اي فروزان
آيا تا به حال از خود پرسيده ايد كه «سيزده آبان» چه روزي است؟ آيا تا به حال درخشش ستارگان و مهتاب را در پهن دشت گيتي ديده ايد؟ آيا تاكنون ديده ايد كه فروغ نوراني برخي ستارگان، بيش تر است؟ در آسمان تاريخ معاصر ايران زمين نيز، روزهايي چون ستارگان پرتو افشان مي درخشند و درس روزهاي درخشنده نيز برخي درخشنده ترند. سيزده آبان، اين چنين است؛ زيرا در سيزدهم آبان، ملت ما با عشق و ايمان به آرمان خويش، همه ي قدرت هاي استكباري را به سخره گرفتند و شكوه پوشالي شان را پايمال كردند. در سيزدهم آبان، خدا مردان پاك سرشت، در سالگرد قرباني شدن دانشجويان و تبعيد سرسلسله ي بيدار دلان، بر ديو پليدي و پلشتي، مردانه تاختند و لانه ي فساد را درهم كوبيدند. اين است كه سيزده آبان در تاريخ اين ديار شهيدپرور، برگي زرين را به خود اختصاص داده است و بسان ستاره اي فروزان در آسمان ميهن اسلامي مي درخشد.
درس هاي سيزده آبان
سيزدهم آبان به همه ي مستضعفان آموخت كه مي توانند چپاول گران را به زباله دان تاريخ بسپارند. سيزده آبان به مسلمانان آموخت كه در معبد انسانيت، آزادنه و آگاهانه در برابر والايي هاي ارجمند مكتب توحيد، به نماز بايستند، تنها در برابر «اللّه » به كرنش و سجود بنشينند و جز او، همه را طرد كنند. واقعه ي سيزده آبان به دل هاي مؤمنان قوت بخشيد و غروري مقدس و حماسه آفرين را در آنان زنده كرد. پرتوي تابناك از انوار الهي بر آنان تابانيد و درس هايي بزرگ از شهادت و رشادت و دليري به آنان آموخت. در سيزدهم آبان، مردم سرافراز ايران به همه ي مستضعفان جهان نشان داد كه ديوار ستم، شكستني است.

 
منبع/نویسنده:
پایگاه اطلاع رسانی حوزه
 
تاریخ: ۱۲/۰۸/۱۳۹۹   بازدید: ۳۳

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)