دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹
5 آذر ماه روز بسيج گرامي باد

اشاره
هفته بسيج، بزرگ داشت جان فشاني هايي است كه براي سربلندي اين سرزمين صورت گرفته است. گمان غلطي است اگر بسيج را حاصل جنگ تحميلي يا انقلاب اسلامي بدانيم. بسيج، فهم درست اتحاد، اراده و اخلاص مسلمانان است كه با ظهور اسلام تولد يافته و در ملت هاي مسلمان رشد كرده است. هوشمندي حضرت امام خميني رحمه الله و عدالت خواهي ميليون ها انسان باايمان، تنها، تبلور دوباره بسيج در عصر حاضر بود. اين مقاله، شامل پيام هايي است كه هر كدام گوشه اي از برنامه ها، ويژگي ها و آرمان هاي بسيج را به همراه دارند.
تفكر بسيج؛ روحي در كالبد نظام
در هر مجموعه منظم و هدفمند، افزون بر پيشرفت اجزا، هماهنگي و هم گرايي ميان آنان نيز ضروري است تا خواسته هاي مجموعه تحقق يابد. فراگير شدن تفكر بسيجي كه همان اخلاص، ايمان به هدف، بالندگي و رشدآفريني است، در ذهن همه افراد جامعه، حركتي هم سو را به دنبال دارد. فعاليت هاي اقتصادي، پيشرفت هاي نظامي، دستاوردهاي علمي و...، هر كدام بخشي از بدنه جامعه را ترميم مي كند، ولي روح حاكم بر تمام بخش ها، تفكر بسيجي است. تفكر بسيج، ارتباط ناگسستني ميان اجزاي نظام اسلامي را رقم مي زند؛ چرا كه يك پارچگي اعضاي گوناگون جامعه، ناشي از يگانگي افكار آنهاست.
بسيج عمومي
خودمحوري ها، كج روي ها و ترجيح خواسته هاي شخصي يا گروهي بر نياز جامعه، آسيب جبران ناپذيري بر بدنه اجتماع وارد مي آورد. نظام اسلامي با برخورد قاطع، از فردگرايي جلوگيري مي كند تا مبادا سليقه هاي فردي و حزبي بر صلاح ملت ترجيح داده شود.
در پرتو اين تفكر، بسيج خود را حزبي سياسي يا گروهي نظامي يا اقتصادي نمي داند. بسيج، حاصل فهم همگاني مردم از نيكي هاست كه يكايك آنها نقش حساسي در اجراي آن بر عهده دارند. هر كس با توانايي هاي خود، نيرويي از بسيج است كه براي رساندن مملكت به جايگاه حقيقي و آرماني اش تلاش مي كند.
امنيت؛ ارمغان بسيج
مخالفت دشمنان با تحقق انديشه هاي اسلامي، برپايي حكومت عدل را با مشكلات فراواني روبه رو مي كند؛ شيطنت ها و مزاحمت هايي كه سلامت جامعه را به خطر مي اندازد. نخستين گام براي گسترش مباني ديني در كشور، ايجاد بستر مناسب و امنيت است. آرامش رواني و آسايش خاطر، عرصه را براي حاكميت خدا و قانون او فراهم مي آورد.
يكي از حياتي ترين وظايف بسيج، حفظ امنيت كشور است. شركت پرشور در جنگ تحميلي، نمونه برجسته اي از حضور موفق بسيج در صحنه امنيت ملي بوده است. اكنون نيز نيروهاي بسيجي با گذراندن دوره هاي گوناگون نظامي، خود را در برابر تهاجم دشمنان خارجي و توطئه هاي داخلي آماده مي سازند.
وحدت عقيده و عمل
اهداف والاي بسيج، تنها با حضور جسماني در صحنه محقق نمي شود. اين وجود بينش است كه عمل انسان را كامل مي كند. آن گاه كه دل ها و بينش ها پراكنده باشند، تنها مُشتي اجساد بي فايده اند كه دور هم گرد آمده اند. هر حضور موفقي، وحدت عقيده و عمل را مي طلبد.
وحدت در بسيج، وحدتي همه جانبه است. در تفكر بسيج، دوگانگيِ عقيده و عمل، منافق ساز است. انساني كه از اعتقاد تهي است و فرمان بردار چشم و گوش بسته است، بسيار كمتر از انساني كارآيي دارد كه آگاهانه اقدام مي كند. بسيج، تجلي گاه حقيقي ايده و عمل است.
شهادت؛ ميراث الهي
مگر شهادت ارثي نيست كه از انبيا رسيده است؟ مگر ما پيروان پاكان سرباخته در راه هدف نيستيم؟ مگر حسين عليه السلام را پيشواي خويش نمي دانيم؟ شهادت در مكتب تشيّع، پرواز از قفس دنياست و نزد خداوند، هيچ قطره اي محبوب تر از قطره خوني نيست كه در راه خدا ريخته مي شود. خون شهيد، گرمي و حيات را در پيكر جامعه به جريان درمي آورد. بالاتر از هر عمل نيكويي، عمل نيكي وجود دارد تا زماني كه انسان در راه خدا شهيد شود. برتر از شهادت، هيچ عمل نيكي وجود ندارد. در تفكر بسيج، برترين شرف و افتخارآميزترين مرتبه، شهادت است. عشق به شهادت، تبلور باشكوه و حماسه آفرين ايمان است و اميد به شهادت، قوي ترين انگيزه زيستن در دنيا به شمار مي آيد.
حضور در همه قشرها
معمولاً گسترش يك انديشه نيك در ميان توده مردم و گرايش اقشار گوناگون به آن، نشانه اهداف انساني و آرمان هاي مردمي آن انديشه است. قشرهاي مختلف مردم پس از آشنايي دقيق و درست با يك تفكر، قضاوت منصفانه اي درباره آن مي كنند و موافقت يا مخالفت خود را بيان مي دارند.
امروزه تفكر بسيج به اندازه اي در ميان مردم راه يافته است كه نمايندگان برجسته اي در ميان توده هاي گوناگون مردم دارد. دبستان ها و دبيرستان ها، كارخانه ها و مؤسسه ها، دانشگاه ها و مراكز گوناگون علمي و صنعتي كشور، شاهد حضور پررنگ بسيجيان هستند. بي گمان، بسيج، يكي از فراگيرترين انديشه ها در كشور است.
نيروي جواني
جوان، سرشار از انرژي است. حضور فعّال و مؤثر او در هر حركتي، نويد موفقيت و پيشرفت دارد. بهره مندي از قدرت جسمي، نشاط فكري و هيجان طلبي، جوانان را به سرمايه هايي براي سعادتمندي جامعه تبديل كرده است. جوانان، نسلي سرشار از آمادگي براي كارهاي بزرگند و استعداد هر تحولي را دارند.
بسيج، از پيشروترين گروه هايي است كه توانسته جوانان فراواني را سازمان دهي كند. جواناني كه تمام نيرو و احساس خويش را براي رسيدن به اهداف بسيج، هديه آورده و مسئوليت هاي گوناگون را بر دوش گرفته اند. به فرموده مقام معظم رهبري: «امروز ـ بحمداللّه ـ جوانان ما از قشرهاي مختلف در بسيج احساس حيات و نشاط مي كنند».
استقامت و بسيج
پايداري در راه حق و تحمل رنج هاي اين راه پُرحادثه، از ويژگي هاي ضروري براي رسيدن به ارزش هاي الهي است. هدف مقدس، انسان را در مسير رسيدن به آن مقاوم مي كند. بسيج با بينش عميق خود، انگيزه لازم را براي تلاش تا پاي جان در افراد ايجاد مي كند. راستي گفتار، درستي عمل و اخلاص قلبي بسيجيان، زماني مُهر تأييد مي خورد كه بردبار باشند و قدمي به عقب برندارند. بي شك، هيچ عامل ديگري همچون استقامت نمي تواند اهل حق را در رويارويي با باطل پيروز گرداند.
روحانيت و بسيج
نگاهي به تاريخ ايران در سده هاي اخير نشان مي دهد كه هيچ جنبش و تحولي بدون رهبري يا پشتيباني روحانيان از سوي مردم آغاز نشده است. مبارزه با ستم و تلاش براي گسترش عدالت، از وظايف مهم روحاني است. روحاني كسي است كه خود را در مسير سعادت قرار داده است و براي حركت درست مردم در مسير كمال، كوشش مي كند. چنين فردي، سر تسليم در برابر ناعدالتي خم نخواهد كرد.
بسيج نيز نهادي است كه از ميان مردم برخاسته و همواره حضور پررنگ روحانيان مبارز را شاهد بوده است. روحانيان بسيجي كه در دوران جنگ، شهيدان فراواني را براي سرافرازي ملت تقديم كرده اند، امروز نيز در بخش هاي عقيدتي، نظامي، سياسي و... حضوري فعال دارند.
زنان بسيجي
بخش عمده اي از هر جامعه را زنان تشكيل مي دهند كه اصلي ترين نقش تربيتي را بر عهده دارند. ادعاي گراني نيست اگر زنان را فرهنگ سازترين بخش هر ملت بدانيم. اسلام نيز توجه فراواني به جايگاه زنان دارد و بر حضور مثبت آنان در اجتماع تأكيد مي كند.
جايگاه ويژه زنان در جامعه سبب شد تا انديشه بسيج به صورت زنده و پويا در ميان آنان نيز ريشه بدواند و رشد كند. زنان با حضور مؤثر خود در پيروزي انقلاب اسلامي و نيز كمك هاي بي دريغ در جنگ تحميلي، حقي سترگ بر انقلاب دارند. بسيج خواهران با جذب، آموزش و سازمان دهي بانوان كشور، براي گسترش فرهنگ بسيج، تلاش هاي فراواني كرده و تاكنون اقدامات مفيدي در زمينه هاي نظامي، امدادگري، عقيدتي، سياسي و سوادآموزي انجام داده است.
امر به معروف و نهي از منكر در نگاه بسيج
هر حكمي از احكام اسلامي، اهميتي دارد كه بي توجهي به آن، اجراي احكام ديگر را نيز با مشكل روبه رو مي سازد. در اين ميان، بي توجهي به احكامي كه جنبه اجتماعي دارند، بيش از احكام ديگر، نابساماني پديد مي آورد. اسلام، روش جلوگيري از نابساماني هاي اجتماعي را امر به معروف و نهي از منكر مي داند. قرآن كريم و احاديث معصومان به صراحت بر اين فريضه الهي تأكيد مي كنند و فراموشي آن را آفتي مي دانند كه سلامت دين و دنيا را به خطر مي اندازد و جامعه را به فساد مي كشاند.
يكي از وظايف مهم و دقيق بسيج، امر به معروف و نهي از منكر است. بسيج به عنوان نيرويي مردمي، وظيفه دارد با هرگونه فساد و انحراف اجتماعي برخورد كند. انجام چنين وظيفه حساسي، نيازمند تربيت نيروهاي باتجربه و كارآزموده است كه شيوه هاي برخورد درست با متخلفان را بشناسند و با شرايط و موقعيت هاي امر به معروف و نهي از منكر نيز آشنا باشند. امروزه، پايگاه هاي بسيج در سراسر كشور، برنامه منظم و گسترده اي را براي آموزش چنين افرادي پيش رو دارند.
واكنش هاي اضطراري
حوادث پيش بيني نشده مانند زلزله، سيل و توفان، هر ساله انسان هاي فراواني را به كام مرگ مي كشاند. گرچه اقدام براي پيش گيري، نخستين گام براي كاهش خسارت هاي ناشي از اين حوادث است، ولي به امدادرساني پس از وقوع اين پديده ها نيز نبايد بي توجهي كرد.
تجربه هاي تلخ گذشته كه به از دست دادن هم ميهنانمان در حوادث گوناگون به ويژه زلزله انجاميد، زمينه حركت مؤثر نيروهاي بسيج در سراسر كشور شد. آنان با آموزش شيوه هاي امداد و نجات و روش هاي پيش گيري و كاهش خسارت، آمادگي مردم را در برابر اين حوادث، افزايش مي دهند. هم اكنون ايران، يكي از سريع ترين كشورهاي جهان در امدادرساني به مناطق حادثه ديده است؛ چرا كه نيروهاي آگاه و هوشيار بسيج، در اين برنامه نيز همچون فعاليت هاي ديگر خود، موفق عمل كرده اند.

 
منبع/نویسنده:
پایگاه اطلاع رسانی حوزه
 
تاریخ: ۰۵/۰۹/۱۳۹۹   بازدید: ۳۳

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)