روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
Rss
معرفي برترين هاي چهارمين روز مسابقات واليبال پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، برترين هاي چهارمين روز مسابقات واليبال پسران دانشجوي كشور در شيراز مشخص شدند.سرپرست مسابقات واليبال دانشجويان پسر كشور... ادامه »
پايان روز چهارم مسابقات بسكتبال پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، برترين هاي روز چهارم مسابقات بسكتبال پسران دانشجوي كشور در شيراز معرفي شدند.سرپرست مسابقات بسكتبال پسران دانشجوي كشور در... ادامه »
برترين هاي چهارمين روز مسابقات هندبال پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، در روز چهارم مسابقات هندبال پسران دانشجوي كشور 4 ديدار برگزار شد.سرپرست اين مسابقات گفت: تيم ايلام 27 بر 14 در برابر... ادامه »
برگزاري 8 ديدار در سومين روز مسابقات بسكتبال پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، روز سوم مسابقات بسكتبال پسران دانشجوي كشور با برگزاري 8 ديدار به پايان رسيد.سرپرست مسابقات بسكتبال پسران دانشجوي كشور در... ادامه »
پايان مسابقات انفرادي تكواندو المپياد پسران دانشجو كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، پيكارهاي تكواندو پسران دانشجو در شيراز به پايان رسيد.سرپرست مسابقات تكواندو پسران دانشجو كشور در شيراز گفت: در پايان اين... ادامه »
پايان روز سوم مسابقات واليبال پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، سومين روز مسابقات واليبال پسران دانشجو كشور در شيراز به پايان رسيد.سرپرست مسابقات واليبال دانشجويان پسر كشور در شيراز... ادامه »
نتايج روز سوم مسابقات المپياد دانشجويان پسر دانشگاه هاي كشور روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
تهران، برترين تيم بدمينتون پسران المپياد دانشجوباان كشور معرفي برترين هاي مسابقات شطرنج برق آسا پسران برگزاري 4 ديدار در سومين روز مسابقات هندبال پسران... ادامه »
نتايج روز دوم مسابقات المپياد دانشجويان پسر دانشگاه هاي كشور روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
نتايج روز دوم مسابقات واليبال دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز نتايج روز دوم مسابقات واليبال دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز نتايج روز دوم مسابقات... ادامه »
پايان روز سوم مسابقات فوتسال پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، تيم هاي برتر سومين روز مسابقات فوتسال پسران دانشجوي كشور مشخص شدند.سرپرست مسابقات فوتسال پسران دانشجوي كشور گفت: در... ادامه »
برگزاري 4 ديدار در سومين روز مسابقات هندبال پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، در روز سوم مسابقات هندبال پسران دانشجوي كشور 4 ديدار برگزار شد.سرپرست اين مسابقات گفت: تيم اصفهان 28 بر 23 فردوسي مشهد... ادامه »