روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
Rss
گراميداشت روز خبرنگار در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
همزمان با برگزاري چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان كشور در دانشگاه شيراز ، در مراسمي با حضور دكتر دريانوش ،دبيركل اجرايي المپياد و آقاي مقدسي ،... ادامه »
انتشار ششمين شماره نشريه اوج ، ويژه المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان كشور روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
ششمين شماره گاهنامه ي اوج ، ويژه چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور منتشر شد .اين شماره حاوي مطالب ذيل مي باشد... ادامه »
آغاز مسابقات كشتي المپياد دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات كشتي پسران دانشجوي كشور در شيراز آغاز شد.سرپرست مسابقات كشتي دانشجويان پسر گفت: اين مسابقات در دو بخش فرنگي و... ادامه »
آغاز مسابقات كاراته المپياد دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات كاراته دانشجويان در چهاردهمين المپياد پسر كشور در دانشگاه شيراز آغاز شد.سرپرست مسابقات كاراته دانشجويان پسر گفت:... ادامه »
آغاز مسابقات جودو المپياد دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات جودو پسران دانشجو در المپياد دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز با حضور 80 ورزشكار برگزار مي شود.سرپرست... ادامه »
پايان روز ششم مسابقات بسكتبال المپياد دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، در روز ششم مسابقات بسكتبال پسران دانشجوي كشور در شيراز 4 ديدار برگزار شد.سرپرست مسابقات بسكتبال پسران دانشجوي كشور در... ادامه »
نتايج روز ششم مسابقات المپياد دانشجويان پسر دانشگاه هاي كشور روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
آغاز مسابقات دو و ميداني دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز آغاز مسابقات شنا دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز مسابقه توانمندي هاي فردي پسران... ادامه »
نتايج روز پنجم مسابقات المپياد دانشجويان پسر دانشگاه هاي كشور روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
پايان روز پنجم مسابقات فوتسال پسران دانشجوي كشور در شيراز پايان روز پنجم مسابقات واليبال پسران دانشجوي كشور در شيراز معرفي برترين هاي پنجمين روز مسابقات... ادامه »
پايان روز نخست مسابقات دو و ميداني دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، روز نخست مسابقات دو و ميداني چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز با معرفي برترين هاي 5... ادامه »
برگزاري دو ديدار در روز ششم مسابقات فوتسال پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، در روز ششم مسابقات فوتسال پسران دانشجوي كشور دو ديدار برگزار شد.سرپرست مسابقات فوتسال پسران دانشجوي كشور گفت: اروميه 7... ادامه »