روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
Rss
پايان مسابقات بدمينتون المپياد دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات بدمينتون چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر كشور با معرفي برترين ها در شيراز به پايان رسيد.بدمينتون... ادامه »
تهران ، برترين تيم تنيس روي ميز المپياد پسران دانشجوي كشور روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات تنيس روي ميز چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر كشور در شيراز به پايان رسيد.تنيس روي ميز انفراديسرپرست... ادامه »
پايان مسابقات تكواندو المپياد پسران دانشجويان كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات تكواندو تيمي المپياد پسران دانشجو كشور در شيراز با معرفي برترين تيم ها به پايان رسيد.سرپرست مسابقات تكواندو... ادامه »
فردوسي مشهد، برترين تيم شطرنج پسران المپياد دانشجويان كشور روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، برترين تيم هاي مسابقات شطرنج چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر كشور در شيراز معرفي شدند.سرپرست مسابقات شطرنج... ادامه »
برگزاري 8 ديدار در چهارمين روز مسابقات فوتسال پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، چهارمين روز مسابقات فوتسال پسران دانشجوي كشور به پايان رسيد.سرپرست مسابقات فوتسال پسران دانشجوي كشور گفت: تهران 5 بر يك... ادامه »
معرفي برترين هاي چهارمين روز مسابقات واليبال پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، برترين هاي چهارمين روز مسابقات واليبال پسران دانشجوي كشور در شيراز مشخص شدند.سرپرست مسابقات واليبال دانشجويان پسر كشور... ادامه »
پايان روز چهارم مسابقات بسكتبال پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، برترين هاي روز چهارم مسابقات بسكتبال پسران دانشجوي كشور در شيراز معرفي شدند.سرپرست مسابقات بسكتبال پسران دانشجوي كشور در... ادامه »
برترين هاي چهارمين روز مسابقات هندبال پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، در روز چهارم مسابقات هندبال پسران دانشجوي كشور 4 ديدار برگزار شد.سرپرست اين مسابقات گفت: تيم ايلام 27 بر 14 در برابر... ادامه »
برگزاري 8 ديدار در سومين روز مسابقات بسكتبال پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، روز سوم مسابقات بسكتبال پسران دانشجوي كشور با برگزاري 8 ديدار به پايان رسيد.سرپرست مسابقات بسكتبال پسران دانشجوي كشور در... ادامه »
پايان روز سوم مسابقات واليبال پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، سومين روز مسابقات واليبال پسران دانشجو كشور در شيراز به پايان رسيد.سرپرست مسابقات واليبال دانشجويان پسر كشور در شيراز... ادامه »