روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
Rss
پايان روز ششم مسابقات بسكتبال المپياد دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، در روز ششم مسابقات بسكتبال پسران دانشجوي كشور در شيراز 4 ديدار برگزار شد.سرپرست مسابقات بسكتبال پسران دانشجوي كشور در... ادامه »
نتايج روز ششم مسابقات المپياد دانشجويان پسر دانشگاه هاي كشور روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
آغاز مسابقات دو و ميداني دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز آغاز مسابقات شنا دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز مسابقه توانمندي هاي فردي پسران... ادامه »
نتايج روز پنجم مسابقات المپياد دانشجويان پسر دانشگاه هاي كشور روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
پايان روز پنجم مسابقات فوتسال پسران دانشجوي كشور در شيراز پايان روز پنجم مسابقات واليبال پسران دانشجوي كشور در شيراز معرفي برترين هاي پنجمين روز مسابقات... ادامه »
پايان روز نخست مسابقات دو و ميداني دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، روز نخست مسابقات دو و ميداني چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز با معرفي برترين هاي 5... ادامه »
برگزاري دو ديدار در روز ششم مسابقات فوتسال پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، در روز ششم مسابقات فوتسال پسران دانشجوي كشور دو ديدار برگزار شد.سرپرست مسابقات فوتسال پسران دانشجوي كشور گفت: اروميه 7... ادامه »
برگزاري 4 ديدار در روز ششم مسابقات واليبال پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، در ششمين روز مسابقات واليبال پسران دانشجوي كشور در شيراز 4 ديدار برگزار شد.سرپرست مسابقات واليبال دانشجويان پسر كشور در... ادامه »
پايان روز نخست مسابقات شنا دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، در روز نخست مسابقات شنا چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز برترين هاي 6 ماده مشخص... ادامه »
مسابقه توانمندي هاي فردي پسران بسكتباليست المپياد دانشجويان كشور روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
سرپرست مسابقات بسكتبال پسران دانشجوي كشور گفت: در حاشيه مسابقات بسكتبال پسران دانشجو، يك دوره مسابقه توانمندي هاي فردي در دانشگاه شيراز برگزار شد.دكتر... ادامه »
آغاز مسابقات شنا دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات شنا چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز آغاز شد.سرپرست اين مسابقات گفت: مسابقات... ادامه »
آغاز مسابقات دو و ميداني دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات دو و ميداني چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز آغاز شد.سرپرست اين مسابقات گفت:... ادامه »