روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
Rss
آغاز دور دوم مسابقات چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، رقابت پسران دانشجو در دور دوم مسابقات المپياد فرهنگي ورزشي آغاز شد.دبيركل اجرايي المپياد و مدير تربيت بدني دانشگاه... ادامه »
معرفي برترين هاي پنجمين روز مسابقات هندبال پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، برترين هاي روز پنجم مسابقات هندبال پسران دانشجوي كشور مشخص شدند.سرپرست اين مسابقات گفت: تيم حكيم سبزواري 32 بر 26 در... ادامه »
پايان روز پنجم مسابقات واليبال پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، پنجمين روز مسابقات واليبال پسران دانشجوي كشور در شيراز با برگزاري 4 ديدار به پايان رسيد.سرپرست مسابقات واليبال... ادامه »
پايان روز پنجم مسابقات فوتسال پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، روز پنجم مسابقات فوتسال پسران دانشجوي كشور با برگزاري 4 ديدار به پايان رسيد.سرپرست مسابقات فوتسال پسران دانشجوي كشور... ادامه »
نتايج روز چهارم مسابقات المپياد دانشجويان پسر دانشگاه هاي كشور روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
برترين هاي چهارمين روز مسابقات هندبال پسران دانشجوي كشور در شيراز پايان روز چهارم مسابقات بسكتبال پسران دانشجوي كشور در شيراز معرفي برترين هاي چهارمين... ادامه »
پايان مسابقات بدمينتون المپياد دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات بدمينتون چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر كشور با معرفي برترين ها در شيراز به پايان رسيد.بدمينتون... ادامه »
تهران ، برترين تيم تنيس روي ميز المپياد پسران دانشجوي كشور روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات تنيس روي ميز چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر كشور در شيراز به پايان رسيد.تنيس روي ميز انفراديسرپرست... ادامه »
پايان مسابقات تكواندو المپياد پسران دانشجويان كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات تكواندو تيمي المپياد پسران دانشجو كشور در شيراز با معرفي برترين تيم ها به پايان رسيد.سرپرست مسابقات تكواندو... ادامه »
فردوسي مشهد، برترين تيم شطرنج پسران المپياد دانشجويان كشور روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، برترين تيم هاي مسابقات شطرنج چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر كشور در شيراز معرفي شدند.سرپرست مسابقات شطرنج... ادامه »
برگزاري 8 ديدار در چهارمين روز مسابقات فوتسال پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، چهارمين روز مسابقات فوتسال پسران دانشجوي كشور به پايان رسيد.سرپرست مسابقات فوتسال پسران دانشجوي كشور گفت: تهران 5 بر يك... ادامه »