روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

اجراي طرح توانا در دانشگاه شيراز
 

 طرح توانا با هدف ارتقاي توانمندي هاي كارآفرينانه ي دانشجويان توسط گروه كارآفريني و ارتباط با جامعه ي دانشگاه شيراز برگزار گرديد.

اين دوره ي آموزشي شش روزه كه با توجه به تجربه ي مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي شريف و متناسب با مهم ترين نيازهاي دانشجويان طراحي شده است، با حمايت ستاد توسعه ي فناوري هاي نرم و هويت ساز معاونت علمي و فناوري نهاد رياست جمهوري در دانشگاه شيراز اجرا گرديد و و رضايت مندي اكثريت شركت كنندگان را به همراه داشت.

به گفته ي دكتر مهرداد نياكوثري، رئيس گروه كارآفريني و ارتباط با جامعه ي دانشگاه شيراز، طرح توانا مجموعه اي از دوره هاي آموزشي كاربردي است كه به منظور ارتقاي توانمندي هاي كارآفرينانه ي دانشجويان و آشنايي با فضاي كسب و كار و ملزومات آن طراحي شده است. اين بسته ي آموزشي شامل 6 عنوان دوره ي آموزشي در قالب 50 ساعت آموزش براي هر نفر مي باشد و در آن مباحثي همچون ايجاد انگيزه براي كارآفريني؛ مدل كسب و كار؛ نوشتن طرح كسب و كار؛ روش هاي بازاريابي و اصول و فنون مذاكره؛ پايش محيط كسب و كار و چالش هاي آن در ايران و روش هاي تأمين منابع مالي به شركت كنندگان ارائه مي شود.

گفتني است در طرح ياد شده، حدود 70 نفر از دانشجويان دانشگاه شيراز؛ دانشگاه جامع علمي و كاربردي؛ دانشگاه آزاد و دانشگاه صنعتي شيراز شركت نمودند.


   تاریخ: ۱۰:۱۶ - ۱۴/۱۰/۱۳۹۵   بازدید: ۷۲۸

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)