روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷

گردهمايي رؤساي دانشكده هاي علوم تربيتي و روان شناسي برتر كشور در دانشگاه شيراز
 

 نخستين گردهمايي و نشست هم انديشي رؤساي دانشكده هاي علوم تربيتي و روان شناسي برتر كشور، در سالن مرحوم دكتر رضويه ي دانشگاه شيراز برگزار شد.

اين نشست، به ميزباني دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شيراز و با حضور هيئت رئيسه دانشكده و روسا و نمايندگاني از دانشگاه هاي تهران ، الزهرا، خوارزمي، ‌مشهد، اصفهان و‌ شهيد چمران اهواز ترتيب يافت.

دكتر بابك شمشيري ،‌رئيس دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شيراز در اين مراسم گفت : نشست هم انديشي روساي دانشكده هاي علوم تربيتي و روان شناسي برتر كشور ، پس از يك دهه وقفه، اجرا مي شود و اميد آن مي رود كه در سالهاي آتي استمرار يابد.

وي افزود : در سالهاي گذشته، چنين جلساتي در سطح دانشگاه هاي كشور برگزار مي شد؛ اما متاسفانه در سال هاي اخير تعطيل شده بود و نشست شيراز، در حقيقت احياي مجدد جلسات هم انديشي روساي دانشكده هاي علوم تربيتي و روان شناسي كشور به شمار مي رود.

دكتر شمشيري ، هدف از برگزاري چنين نشست هايي را تبادل نظر اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشكده هاي علوم تربيتي و روان شناسي كشور، هم افزايي براي رشد و توسعه بيشتر،‌ اتّخاذ مواضع مشترك و ترسيم برنامه ريزي هاي راهبردي مناسب تر، توصيف كرد.

وي ، در ادامه با اشاره به ادعاي وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي درخصوص برخي رشته هاي روان شناسي ، اظهار داشت : با مراجعه به سرفصل، محتوا و ماهيت اين رشته ها، مشخص است كه بايد در اختيار وزارت علوم،‌تحقيقات و فناوري باشد.

رئيس دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شيراز افزود : انتقال برخي رشته هاي روان شناسي به وزارت بهداشت مانند آن است كه بگوييم آموزش مهندسي كشاورزي هم به وزارت جهاد كشاورزي و آموزش مهندسان برق و مكانيك هم به وزارت هاي نيرو و صنايع محوّل گردد؛ اما بايد به اين مهم توجه شود كه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ،‌ متولي امر آموزش عالي در كشور است نه ساير وزارت خانه ها.

دكتر شمشيري خاطر نشان كرد: دانشگاه ها متولي توليد علم ،‌پژوهش ، نظريه پردازي و ارائه الگو هستند و ضروري است كه مسئوليت اين رشته ها همچنان با وزارت علوم باقي بماند و اين وزارتخانه درخصوص رفع كمبود بودجه و امكانات ،دانشگاه ها را ياري رساند.

وي ، از افزايش بي رويه ي پذيرش دانشجو در برخي واحدهاي دانشگاهي و موسسات آموزش عالي گلايه كرد و گفت : متاسفانه هيچ كنترل و نظارتي بر اين واحدهاي دانشگاهي نيست و خروجي هاي بي كيفيت اين دانشگاه ها ،‌ به جايگاه فارغ التحصيلان دانشگاه هاي معتبر ضربه زده اند.

رئيس دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شيراز خاطر نشان كرد : به نظر مي رسد كه وزارت علوم،‌تحقيقات و فناوري بايد بيش از پيش بر اين دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي نظارت نمايد.

تغيير سرفصل ها،‌برنامه ريزي ها و رشته ها، متناسب با نيازهاي روز،‌ ديگر موضوعي بود كه دكتر شمشيري در جمع روساي دانشكده هاي علوم تربيتي و روان شناسي به آن پرداخت.

وي بيان كرد : از يك سو اين دغدغه همگاني است كه انگار دانشكده ها در تصميم گيري ها و سياستگذاري ها نقشي ندارند و از سوي ديگر ، متقاضي براي تحصيل برخي از رشته ها كاهش يافته است.

رئيس دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شيراز گفت : ضروري است كه ما دانشگاهيان ،با آينده نگري و آينده پژوهي ،‌ تصميات راهبردي متناسب با نيازهاي جامعه اتخاذ كنيم تا پاسخگوي نيازهاي جامعه باشيم.

دكتر شمشيري، با تاكيد بر رسالت اجتماعي دانشگاه ،‌ اظهار كرد : دانشگاه ها نمي توانند نسبت به مسائل جامعه بي تفاوت باشند و ضروري است كه درباره چالش هاي مختلف، اظهار نظر كنند و راهكارهاي عالمانه ارائه نمايند.


در ادامه اين نشست دكتر جوادي پور از دانشگاه تهران،‌دكتر عبدالهي از دانشگاه خوارزمي،‌دكتر رضايي از دانشگاه الزهرا،‌دكتر عابدي از دانشگاه اصفهان،‌دكتر امين ايزدي از دانشگاه فردوسي مشهد ،‌ دكتر مرعشي از دانشگاه شهيد چمران،‌ دكتر هاديان فرد ،‌معاون آموزشي دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شيراز،‌ دكتر ثالثي ،معاون دانشجويي و فرهنگي دانشكده و دكتر خرمايي ،‌ معاون پژوهشي دانشكده ؛‌ به بيان ديدگاه ها و نقطه نظرات خويش پرداختند.

ايجاد دبيرخانه دائمي براي استمرار گردهمايي ها، تجديد نظر در برنامه درسي رشته هاي علوم تربيتي و روان شناسي ،‌نحوه تعامل و خدمت رساني به جامعه،‌ اعتراض به حذف گرايش برنامه ريزي آموزشي در مقطع كارشناسي ارشد علوم تربيتي و رشته مشاوره در مقطع كارشناسي، گسترش دانشگاه فرهنگيان و آسيب هاي ناشي از آن،‌ادعاي وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي براي جدايي برخي از رشته هاي روان شناسي ،‌ به روز رساني سرفصل هاي قديمي علوم تربيتي و روان شناسي، دادن اختيار به دانشگاه هاي بزرگ براي برنامه ريزي درسي، دوري از بخشي نگري و توجه به نگاه سيستمي در آموزش عالي، وضعيت گروه هاي آموزشي با توجه به بسته هاي پاياني 18 واحدي علوم تربيتي ، ضرورت توجه بيش از پيش به توسعه و گسترش بودجه و امكانات در جهت ارتقاي رشته هاي علوم تربيتي و روان شناسي و ارائه راهكارهاي اجرايي براي حل مسائل اين رشته ها ؛‌ از مهمترين موضوعاتي بود كه در نشست نخست گردهمايي روساي دانشكده هاي علوم تربيتي و روان شناسي برتر كشور در دانشگاه شيراز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در نشست دوم اين گردهمايي نيز كه به صورت عمومي با حضور روساي بخش ها و اعضاي هيئت علمي دانشكده در تالار مرحوم دكتر حسيني دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شيراز برگزار شد؛‌ شركت كنندگان درخصوص مهمترين مسائل آموزش عالي كشور در رشته هاي علوم تربيتي و روان شناسي و چالش ها و فرصت هاي فرارو گفت و گو كردند.

قرار است نشست بعدي روساي دانشكده هاي علوم تربيتي و روان شناسي برتر كشور ،‌سال آينده به ميزباني دانشگاه تهران برگزار شود.


عكس هاي بيشتر مرتبط با اين خبر در آرشيو الكترونيكي روابط عمومي دانشگاه شيراز موجود است.

http://gallery.shirazu.ac.ir


   تاریخ: ۱۱:۲۰ - ۲۲/۱۰/۱۳۹۵   بازدید: ۱۴۱۲

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)