روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

حضور موفق امور بانوان دانشگاه شيراز در نشست مشاوران امور بانوان رؤساي دانشگاه هاي كشور
 

نشست مشاوران رؤساي دانشگاه هاي كشور با حضور خانم دكتر شهين‏ دخت مولاوردي، معاون امور زنان و خانواده ي رئيس جمهور؛ دكتر محمد فرهادي، وزير علوم، تحقيقات و فنّاوري؛ دكتر الهه حجازي، مشاور وزير علوم و مشاوران رؤساي دانشگاه ها در امور زنان و خانواده در سالن شهداي جهاد علمي وزارت تشكيل گرديد

در اين نشست ابتدا خانم دكتر حجازي به مسأله ي جريان سازي جنسيتي اشاره كرد و گفت: وزارت علوم به عنوان يكي از مهم‌ ترين نهادهاي توليد علم با بيشترين تعداد زن فرهيخته، عزم جدي براي بهبود وضعيت زنان و ارتقاي مشاركت آنان دارد و اين امر را با جريان‌ سازي جنسيتي آغاز خواهد كرد.

وي افزود: در سال تحصيلي ۹4- ۹3، حدود ۱۶ درصد از اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ ها زنان و ۸۴ درصد مردان بودند و در همين دوره ي زماني، ۴۵ درصد از دانشجويان زن و ۵۴ درصد از دانشجويان مرد بودند.

مشاور وزير علوم خاطرنشان كرد: آمارها بيانگر وجود يك ساختار هيأت علمي مردانه در آموزش عالي است؛ در حالي كه تعداد دانشجويان نزديك به تعادل جنسيتي است؛ از اين رو بايد به حضور زنان در هيأت علمي دانشگاه‌ ها توجه شود.

خانم دكتر حجازي اضافه كرد: 40 درصد فارغ ‌التحصيلان زن در دوره ي دكتراي تخصصي هستند؛ ولي تنها ۱۶ درصد اعضاي هيأت علمي را زنان تشكيل مي دهند.

وزير علوم هم گفت: شايد متقاضي حضور در هيأت علمي از سوي زنان كم باشد؛ ولي بايد به توانمندي زنان در علم و توسعه ي آن توجه ويژه ‌اي شود،

دكتر فرهادي افزود: مراكز جذب هيأت علمي در دانشگاه‌ ها بايد به اين موضوع توجه داشته باشند كه اگر خانم‌ ها واجد شرايط جذب بودند، به بهانه ي جنسيت كنار گذاشته نشوند؛ خبرهايي به دست ما رسيده است كه نگاه جنسيتي در هيأت علمي در برخي از دانشگاه‌ ها وجود دارد كه بايد اصلاح شود؛ ما نيز به اين موضوع رسيدگي خواهيم كرد.

در ادامه، معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده با بيان اينكه بايد تلاش كنيم تا با برنامه ريزي درست، فاصله هاي بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب را كم كنيم، ابراز اميدواري كرد كه با توجه به برنامه هاي دولت تدبير و اميد و تلاش بيشتر زنان، جامعه و كشور از ظرفيت و پتانسيل زنان متخصص و داراي سطح سواد بالا براي تحقق الگوي خانواده ي سالم، پايدار و بالنده كه در سند چشم انداز 1404 مورد تأكيد قرار گرفته است، بيشتر و بهتر استفاده كند.

در اين نشست خانم دكتر البرزي، مشاور رئيس دانشگاه شيراز در امور بانوان گزارش كامل و جامعي از فعاليت هاي زنان در اين دانشگاه ارائه نمود كه بسيار مورد توجه قرار گرفت.

در اين گزارش وي به توضيحات كاملي در زمينه ي فعاليت هاي درون سازماني و برون سازماني امور بانوان در حوزه هاي مختلف رفاهي، آموزشي، پژوهشي و فرهنگي و نيز تلاش هاي انجام شده در اين دوره براي برجسته سازي نقش بانوان هيأت علمي در خارج از دانشگاه پرداخته بود.

همچنين خانم دكتر البرزي پيشنهاد خود را براي برنامه ي راهبردي فعاليت هاي امور زنان و خانواده ي دانشگاه ها ارائه كرد كه در اين برنامه ي راهبردي، به جايگاه امور زنان و خانواده در دانشگاه با توجه به سه عامل اساسي جامعه ي هدف در دانشگاه (دانشجويان، بانوان هيأت علمي و بانوان كارمند)؛ ماهيت درون سازماني و برون سازماني امور بانوان و در نهايت، حوزه هاي متعدد فعاليت امور بانوان اشاره شده بود.

شايان ذكر است كه در سخنان وي بر جايگاه اساسي امور بانوان دانشگاه در كنار ساير واحدهاي دانشگاهي با توجه به تحولات معاصر در دانشگاه ها از لحاظ افزايش جمعيت دانشجويي دختران؛ افزايش كارمندان خانم در دانشگاه و افزايش اعضاي هيأت علمي تأكيد گرديد.
 


 

   تاریخ: ۱۳:۵۱ - ۱۶/۱۱/۱۳۹۵   بازدید: ۱۲۷۳

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)