روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

چاپ آثار مشترك در حوزه روش شناسي و روابط بين الملل توسط دكتر بهرام اخوان كاظمي
 

چاپ و انتشار دو تاليف مهم و مشترك در حوزه روش شناسي و روابط بين الملل ، از جديد ترين آثار منتشر شده دكتر بهرام اخوان كاظمي استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز مي باشد.


كتاب «روش شناسي در مطالعات سياسي اسلام» به اهتمام دكترعلي‌اكبر عليخاني و همكاران شامل بيست مقاله به قلم جمعي از اساتيد و صاحب نظران كشور است كه در ۷۱۹ صفحه تنظيم و توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) در بهمن 1395براي بار دوم به طبع رسيده و در 4 بخش و بيست گفتار تنظيم شده است.

بخش چهارم كتاب به موضوع كاربرد روش هاي غربي در مطالعات سياسي اسلام پرداخته و گفتار دوم اين بخش تحت عنوان «جايگاه هرمنوتيك در پژوهش‌هاي سياسي اسلامي» به قلم دكتر اخوان كاظمي به زيور طبع رسيده است كه نگارنده پس از طرح مباحث مفهوم ‌شناسي در حوزه انديشه سياسي اسلام ، به تبيين مفهوم و انواع هرمنوتيك در حوزه انديشه و فلسفه غرب و حوزه انديشه و تفكر اسلامي پرداخته و در ادامه دلايل موضوعيت هرمنوتيك را در انديشه سياسي اسلام برمي‌شمارد.

شايان ذكر است كه نظر به رواج و رونق روزافزون مباحث هرمنوتيك در دو سه دهه اخير، سؤال اصلي پژوهش دكتر اخوان كاظمي، پرسش از ميزان و نحوه كاربري هرمنوتيك در عرصه پژوهش ديني و به ويژه حوزه سياسي آن است. به عبارت بهتر، سؤال از امكان يا امتناع كاربرد دانش و روش هرمنوتيك در قلمرو مزبور مي باشد. مفروض اين تحقيق آن است كه امكان استفاده از دانش هرمنوتيك در عرصه‌هاي مطالعات قرآني و دين پژوهي كاملاً منتفي نيست و به استثناي نحلة هرمنوتيك فلسفي، مي‌توان از برخي روش‌هاي هرمنوتيك كلاسيك كه مشابه تأويل و تفسير اسلامي بوده و نسبي انديش‌ نبوده و به اصالت و تعيُن متن وفادار هستند، استفاده كرد و با حذف جوانب ناهمساز اين روش‌ها با انديشه اسلامي ، آنها را در حوزه معرفت‌شناسي و پژوهش هاي سياسي اسلامي به مثابه «روش» و همچنين «دانش» به‌كار برد .


كتاب « نظام بين الملل موجود و نظام بين الملل مطلوب » ،تاليف مشترك ديگر دكتر اخوان كاظمي است كه به اهتمام دكترارسلان قرباني و با همكاري جمعي از انديشه پردازان و پژوهشگران روابط بين الملل بنام كشور نوشته شده و در سال 1395توسط انجمن ايراني روابط بين الملل و دانشگاه امام صادق(ع) منتشرگرديده است.

اين كتاب كه با دغدغه تلاش براي ترسيم و ايجاد نظام بين الملل مطلوب تدوين گرديده، در 412 صفحه در قالب مقالاتي در 4 بخش و چهارده فصل تنظيم شده است. فصل دوازدهم اين تاليف توسط دكتر بهرام اخوان كاظمي نگاشته شده كه به " مولفه هاي سياست خارجي و بايسته هاي آن در گفتمان اصولگرايي عدالتخواه" پرداخته است.

از آنجا كه در سالهاي اخير گفتمان «اصولگرايي عدالتخواه» در عرصة سياست خارجي نظام جمهوري اسلامي ايران نمود ويژه و قابل توجهي داشته است؛ در نوشتار حاضر، نويسنده تلاش نموده است تا بر اساس روشي بومي شده و متخذ از تحليل گفتماني لاكلا و موفه ، به ارزيابي و تحليل نظام معنايي گفتمان «اصولگرايي عدالتخواه» و دالهاي آن مبادرت ورزيده و از اين طريق به شناسايي مؤلفه‌هاي سياست خارجي اين گفتمان بپردازد و بر اساس اين نظام معنايي و آرمان هاي انقلاب اسلامي، براي رسيدن به اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران در دهه چهارم انقلاب اسلامي، دالهاي جديد و كارآمدتري را براي گفتمان مزبور و به ويژه در عرصة سياست خارجي پيشنهاد نمايد.

گفتني است دكتر بهرام اخوان كاظمي تاكنون علاوه بر برگزيدگي در بسياري از جشنواره هاي علمي ، حدود 17تاليف شخصي ، 15 تاليف جمعي، و قريب دويست و پنجاه مقاله علمي نوشته و در قريب 90 همايش ملي و بين المللي شركت نموده و هم اكنون نيز با مرتبه استادي در دانشگاه شيراز مشغول تدريس به عنوان عضو هيات علمي رسمي است. از مهمترين و ديگر افتخارات علمي نامبرده، انتخاب به عنوان تنها پژوهشگر برگزيده بخش بزرگسال چهارمين دوره جشنواره بين المللي فارابي در گروه مطالعات انقلاب اسلامي و امام خميني (ره) در سال 1389 و حايز رتبه تنها برگزيده كتاب در حوزه رشته روابط بين الملل در جشنواره ملي كتاب سال دانشگاهي در سال 1393بوده است .اصلي ترين زمينه تخصصي ايشان، حوزه مطالعات سياسي اسلام و ايران مي باشد.


 


 

   تاریخ: ۱۲:۵۵ - ۲۵/۱۱/۱۳۹۵   بازدید: ۷۷۶

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)