روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷

برگزاري نخستين همايش ملي آموزش هنر در ايران در دانشگاه شيراز
 

 نخستين همايش ملي آموزش هنر در ايران به همت دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي و دانشكده هنر معماري دانشگاه شيراز به مدت 2 روز در اين دانشگاه برگزار شد.


آيين گشايش اين همايش با حضور جمعي اساتيد، دانشجويان ، معلمان و فعالان عرصه ي هنر در تالار حكمت ترتيب يافت.


دكتر بابك شمشيري ، رئيس دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه شيراز و رئيس همايش در اين مراسم گفت: هنر،‌ تبلور درك زيبايي هاست و از جمله نيازهاي انسان و جامعه به شمار مي رود.

وي افزود : شاخص سطح رشد فرهنگي جامعه ،‌هنر است و از منظر تعليم و تربيت ، پرداختن به هنر در رشد و تعالي جامعه نقش محوري و كانوني دارد.

دكتر شمشيري اظهار داشت : جامعه اشتياق و تقاضاي فراواني در اين زمينه دارد ، اما متاسفانه در فضاهاي علمي ما كمتر درخصوص هنر كار شده است.

رئيس نخستين همايش ملي آموزش هنر در ايران بيان داشت : بهترين را مقابله با ابتذال فرهنگي ،‌رشد و توسعه هنر فاخر است و در اين راستا براي نوگشايي مقطع كارشناسي ارشد در رشته آموزش هنر، پيگيري هاي لازم صورت گرفته است.

دكتر شمشيري اظهار داشت: اين رشته ، براي نخستين بار در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه شيراز راه‌اندازي مي‌شود و در واقع رشته‌اي واسط بين علوم تربيتي و هنر خواهد بود.

وي اضافه كرد: سرفصل‌هاي اين رشته با همكاري دو دانشكده نگاشته شده كه با تصويب نهايي وزارت علوم و شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دانشگاه شيراز راه‌اندازي خواهد شد.


خانم دكتر محبوبه البرزي ، دبير علمي نخستين همايش ملي آموزش هنر در ايران هم در آيين گشايش اين همايش اظهار داشت : حكمت الهي در آفرينش نوزاد آدمي بر توانمندي وي درحواس پنج گانه ي اوست كه وي را قادر به درك جهان پيرامون خود مي نمايد. بر اين اساس كودك با حساسيت ذاتي به محركات محيطي به دنيا مي آيد و قادر به فهم زندگي مي شود. غريزه كنجكاوي و توانايي ذاتي كودك براي اكتشاف و جستجو كردن عاملي اساسي در پرداختن به فعاليت هاي هنري است كه پيامد آن كسب لذت ويادگيري هاي عميق در كودكان است.

وي افزود: فعاليت هاي هنري مختلفي كه كودكان انجام مي دهند سرآغازي براي رشد كودك درهمه ي حوزه هااز جمله شناخت، اخلاق، عواطف و روابط اجتماعي است. از اينرو توجه به چگونگي انجام اين گونه فعاليت ها وبرنامه ريزي هاي مناسب در اين جهت اهميت بسزايي دارد. نگاهي كه امروزه به فعاليت هاي هنري در ارتباط با ساير برنامه هاي آموزشي مي شود، نگاهي تلفيقي است و اعتقاد بر آن است كه بايد فعاليت هاي هنري در چارچوب و بدنه ي ساير دروس قرارداشته باشد . از اين رو ست كه گفته مي شود آموزش هنر يعني آموزش زيستن. به بيان ديگر آموزش هنر در برنامه درسي، هنر زندگي كردن را مي پروراند.

اين استاد دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شيراز خاطر نشان كرد : نگاهي كه به سير برنامه درسي آموزش هنر در نظام آموزشي ايران حاكي از غفلت و بي توجهي به نقش اساسي و سازنده اين درس است. چنانچه بيشتر اوقات ساعات مربوط به اين درس به دروس ديگر اختصاص داده مي شود و اين به معناي از دست دادن مهمترين ابزار پرورش تفكر و رشد در نوآموزان.

دبير علمي همايش بيان داشت:در اين راستا هدف اساسي از برگزاري همايش ملي آموزش هنر توجه به نقش و جايگاه اساسي فعاليت هاي هنري در بسياري از فعاليت هاي آموزشي و پرورشي در نظام آموزشي چه در آموزش و پرورش و چه در آموزش عالي است. در دنياي معاصر نيروي انسان كارآمد به نيرويي خلاق ومتفكر گفته مي شود كه بتواند بخوبي بينديشيد و عمل نمايد بر اين اساس فعاليت در عرصه هاي هنري كه جولانگاهي براي انتقادي انديشيدن، بازآفريني، توليد وآفرينش است ناديده گرفته شده است و از اين رو نظام آموزشي مورد انتقاد مي باشد. شناخت جايگاه، تسهيل كننده ها و بازدارند ه ها در ارتباط با آموزش هنر و چگونگي آن در ارائه راهكارهاي كاربردي اهميت بسزايي دارد.

خانم دكتر البرزي در خصوص محور هاي همايش نيز گفت: به دنبال فراخوان ، 150 مقاله از سراسر كشور به دبيرخانه همايش ارسال گرديد و از اين تعداد ، 90 مقاله توسط داوران برگزيده‌ شد كه به صورت پوستر، چاپ در مجموعه مقالات و سخنراني ارائه مي شود.

وي ،‌ آموزش هنر، فرصت ها و تهديد ها ؛ پژوهش در آموزش هنر ؛ آموزش هنر در نظام آموزشي ؛ مباني فلسفي، اجتماعي و روانشناسي آموزش هنر ؛ آموزش هنر و محيط زيست ؛ و آموزش هنر در قلمرو اسلامي ؛ را از محورهاي اصلي نخستين همايش ملي آموزش هنر در ايران برشمرد.

دبير علمي همايش افزود : كارگاه هاي تخصصي نيز با موضوعات كارگاه كتاب آرايي سنتي (تذهيب , مينياتور , خطاطي ) ، كارگاه نقاشي (طراحي , رنگ آميزي مدرن ) ، كارگاه تايپوگرافي (طراحي حروف ) ،

كارگاه آموزشي باعنوان نشانه شناسي تصويردر كتاب هاي كودكان و كارگاه آموزشي با عنوان هنر و فن قصه گويي در مدت برگزاري همايش داير مي گردد.

خانم دكتر البرزي در ادامه با اشاره به ضرورت برگزاري چنين همايش‌هايي در كشور اظهار داشت: متأسفانه هنر در آموزش عالي و نظام تعليم و تربيت كشور يك حلقه مفقوده است كه يك جنبه همايش ملي آموزش هنر به اين مقوله خواهد پرداخت.

اين استاد دانشگاه اضافه كرد: در دنيا درس هنر يك درس حاشيه‌اي نيست بلكه جزو دروس اصلي محسوب مي‌شود اما متأسفانه در ايران به آن توجه جدي نشده است كه در اين همايش سعي خواهيم كرد اهميت هنر را در پرورش روح و فكر متعلمان در آموزش عالي و آموزش‌وپرورش تبيين شود.


دكتر قاسم حبيب آگهي ، سرپرست معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه شيراز در نخستين همايش ملي آموزش هنر در ايران اظهار داشت : شيراز از ديرباز ،‌مهد فرهنگ و ادب و هنر بوده است و در دنياي پرتنش كنوني ،‌هنر مي تواندآرامش را به انسان ها برگرداند.

وي افزود: خلاقيت و نوآوري از عناصر ذاتي هنر است و با گسترش فضاي مجازي در دنياي كنوني ،‌مي توان آثار را به صورت بين المللي عرضه كرد.


دكتر سيدجواد ظفرمند،‌ معاون پژوهشي دانشكده هنر و معماري هم در آيين گشايش نخستين همايش ملي آموزش هنر در ايران اظهار داشت : جايگاه هنر در فرهنگ ما در نقطه تعالي است به گونه اي كه افرادي همچون ابوعلي سينا پس از طي مراحل و در آخرين رساله به هنر پرداخته است.

وي ادامه داد : متاسفانه آموزش هنر در ايران يك امر وارداتي است كه از دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران وارد سيستم آموزش عالي كشور شد.

دكتر ظفرمند خاطر نشان كرد : در آموزش هنر با رويكرد غربي ، بسياري از مفاهيم معنوي موجود در هنر ما ناديده انگاشته مي شود.

استاد دانشكده هنر و معماري گفت : با نگاه به پيشينه ي آموزش هنر در ايران مشاهده مي شود كه اين امر با شيوه ي " استاد – شاگردي " همراه بوده و علاوه بر مسائل تكنيكي ،‌ به مباحث اخلاقي نيز توجه ويژه اي شده است.


دكتر بهمن نامور مطلق ، معاون سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، ديگرسخنرانان اين همايش بود.

معاون صنايع دستي و هنرهاي سنتي سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري، بر لزوم تبيين و تثبيت خلاقيت در اصالت هنر تاكيد كرد و گفت: اصالتي كه با خلاقيت همراه نباشد محكوم به شكست است، بي شك چنين اصالتي در فراز و فرودهاي پيش رو منسوخ خواهد شد و چيزي از آن باقي نخواهد ماند.

وي اظهار داشت: بسياري از جنبه هاي زيبايي شناختي در زندگي ما سرشار از هنر و اصالت است و بدون ترديد هنر در زيبايي و طراوت زندگي نقش پر رنگي دارد.

دكتر نامور مطلق افزود: اگر هنر و تبلور هنري در پديده هاي هستي نبود، در زندگي ما نيز نشاط و زيبايي وجود نداشت، هنر به زندگي و زيستن جان مي بخشد و نمادي از جلوه هاي آفرينش است.

معاون سازمان ميراث فرهنگي بيان كرد: دانشجويان رشته هنر علاوه بر توجه به خلاقيت و نوآوري، بايد نسبت به زيبايي‌شناسي و سليقه بازار هم از آگاهي لازم برخوردار باشند زيرا شهروندان در يك جامعه سليقه هاي مختلفي دارند و به همين سبب ضروري است توليدات محصولات هنري منطبق با اين سليقه ها باشد و اين رويكرد به هنر مي تواند فرايندهايي زاينده در پي داشته باشد.

دكتر نامور مطلق، بر لزوم توسعه اشتغال بر محور بهره گيري از هنر و صنايع دستي نيز تاكيد كرد و گفت: يكي از ويژگي هاي ارزشمند صنايع دستي ،اشتغالزايي اين صنعت است و سرمايه انساني مهمترين مولفه توليد صنايع دستي و هنرهاي سنتي به شمار مي‌رود.

وي با اشاره به اينكه هيچ رشته ديگري به اندازه صنايع دستي ظرفيت اشتغالزايي ندارد، بيان داشت: برنامه‌هاي اين سازمان معطوف به حمايت از ايجاد اشتغال در اين بخش است اما بايد قبل از اشتغالزايي به فكر فروش محصولات هنرمندان باشيم زيرا اگر تنها بر اشتغالزايي بدون توجه به بازار فروش صنايع دستي متمركز شويم، فرصت‌هاي شغلي كنوني هم تهديد مي‌شود.

معاون صنايع دستي و هنرهاي سنتي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، همچنين بر لزوم تقويت رابطه صنعت و دانشگاه تاكيد كرد و گفت: دانشگاه‌ها با توجه به خلاقيت و زيبايي‌شناسي نسل جوان بايد از آفرينش هاي هنري، مدل‌سازي كنند و به تقويت اين ارتباط بپردازند.


عكس هاي بيشتر مرتبط با اين خبر در آرشيو الكترونيكي روابط عمومي دانشگاه شيراز موجود است.

http://gallery.shirazu.ac.ir


   تاریخ: ۱۷:۵۳ - ۲۱/۱۲/۱۳۹۵   بازدید: ۱۱۲۶

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)