روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷

بررسي آموزه هاي بنيادين انسجام بخش در منظومه ي فكري ارسطو
 
ارسطو به دانش هاي متعددي پرداخته و آن ها را طبقه بندي كرده است. اگرچه موضوع و روش اين دانش ها متفاوت است، بااين وجود، در سراسر آن ها به تعدادي نظريات و آموزه هاي فراگير برخورد مي كنيم.

بررسي آموزه هاي بنيادين انسجام بخش در منظومه ي فكري ارسطو ارسطو به دانش هاي متعددي پرداخته و آن ها را طبقه بندي كرده است. اگرچه موضوع و روش اين دانش ها متفاوت است، بااين وجود، در سراسر آن ها به تعدادي نظريات و آموزه هاي فراگير برخورد مي كنيم.
چكيده

ارسطو به دانش هاي متعددي پرداخته و آن ها را طبقه بندي كرده است. اگرچه موضوع و روش اين دانش ها متفاوت است، بااين وجود، در سراسر آن ها به تعدادي نظريات و آموزه هاي فراگير برخورد مي كنيم. برخي از محوري ترين آموزه هاي ارسطويي عبارت اند از: ماهيت، حمل پذيرها، مقولات، تعريف، استدلال، رئاليسم، طبع گرايي و... . اين آموزه هاي بنيادين چونان يك شاكله ي ذهني، همواره در هر پژوهش علمي حضور دارند و همين سبب شده تا خروجي اين پژوهش ها از هم بيگانه نباشند، بلكه ارتباطي شبكه مانند ميان آن ها برقرار شود و منظومه ي فكري منسجمي حاصل شود. با گذشت زمان و مطرح شدن نظريات گوناگون در فلسفه و علوم كه احياناً در تقابل با نظريات محوري ارسطو قرار مي گيرند، نظام هاي فكري ديگري به وجود مي آيند كه هر يك برساخته از شبكه ي درهم تنيده اي از معارف هستند؛ به گونه اي كه به راحتي نمي توان دانشي را از يك منظومه ي فكري خارج نموده يا در منظومه ي فكري ديگري داخل نمود. حذف ماهيت و تأثيرات آن بر فلسفه و منطق صدرايي، نمونه اي از اين تحولات است كه مدّعاي جهان شمولي برخي دانش ها مانند منطق و متافيزيك ارسطويي را متزلزل مي سازد.

كليدواژه ها:

1- ارسطو 2- منظومه ي فكري 3- آموزه هاي محوري 4- ماهيت 5- مقولات ده گانه 6- حمل پذيرهانويسندگان:

محمدجواد انصاري: كارشناس ارشد فلسفه دانشگاه شيراز

قاسم كاكايي: استاد فلسفه و رياست دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه شيراز

محمد بنياني: دانشيار دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه شيراز

فصلنامه انديشه ديني - دوره 17، شماره 62، بهار 1396 .

براي مشاهده كامل مقاله روي فايل مقابل كليك كنيد.
منبع خبر:
خبرگزاري فارس
   تاریخ: ۰۴:۳۵ - ۱۷/۰۵/۱۳۹۶   بازدید: ۱۲۹

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)