روابط عمومی دانشگاه شیراز
چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷

معرفي مدير جديد امور فناوري و طرح هاي كاربردي دانشگاه شيراز
 
در مراسمي با حضور هيات رئيسه دانشگاه ، از زحمات 3 و نيم ساله ي دكتر فرشاد فرشچي قدرداني شد و دكتر سيد فخرالدين افضلي به عنوان مدير جديد امور فناوري و طرح هاي كاربردي دانشگاه شيراز معرفي گرديد.
دكتر ابراهيم گشتاسبي راد ،‌ سرپرست دانشگاه شيراز در اين مراسم گفت: هم اكنون سختي ها و موانعي بر سر راه پژوهشگران دانشگاهي قرار دارد و ضروري است كه مسير اجراي قراردادهاي اعضاي هيئت علمي با ساير مجموعه ها تسهيل گردد.
وي، با تاكيد بر لزوم تبليغ و فرهنگ سازي براي انجام كارهاي پژوهشي خاطرنشان كرد : پرهيز از حاشيه ها و اجراي شايسته ي فعاليت هاي پژوهشي ؛ اعتماد نسبت به دانشگاه را افزايش مي دهد و اين اعتماد بين دانشگاه و صنعت ، زمينه ساز توليد ثروت مي شود.
دكتر قاسم حبيب آگهي ،‌معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شيراز هم در اين آيين ضمن قدرداني از اقدامات مناسب دكتر فرشچي، بيان داشت : براي دانشگاه ضروري است كه نيازهاي جامعه را بشناسد و به گونه اي شايسته براي پاسخ دهي مناسب به اين نيازها عمل كند.
وي افزود : تسهيل فرايندها در انعقاد طرح هاي پژوهشي، حساسيت بر مگاپروژه ها در حوزه ي نفت و گاز و ايجاد و تقويت انگيزه اعضاي هيئت علمي براي اجراي طرح هاي پژوهشي ، از جمله مواردي است كه در دستور كار مديريت امور فناوري و طرح هاي كاربردي دانشگاه شيراز قرار دارد.
دكتر فرشاد فرشچي ، مدير پيشين امور فناوري و طرح هاي كاربردي دانشگاه شيراز هم در اين مراسم به بيان مهمترين اقدامات صورت گرفته در اين مديريت طي 3 و نيم سال گذشته پرداخت.
اين استاد دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز در بخش ديگري از سخنانش به مشكلات و آسيب هاي فراروي فعاليت هاي پژوهشي در دانشگاه اشاره كرد و گفت : بيشتر كارآموزي ها براي صنايع سودمند نيست و براي دانشگاه هم ارزش خاصي ايجاد نمي كند.
وي با تاكيد بر كارآموزي هدفمند دانشجويان اظهار داشت : اين كارآموزي فرصت مناسبي براي دانشگاه است و مي شود دانشجويان را به سوي پروژه هاي كاربردي هدايت كرد.
دكتر فرشچي ادامه داد : متاسفانه هم اكنون تنها حدود 20 درصد از اساتيد دانشگاه شيراز به دنبال ارتباط با صنعت هستند و بيش از 80 درصد از اعضاي هيئت علمي فقط به تدريس مي پردازند.
استاد دانشكده مهندسي شيمي ،‌نفت و گاز دانشگاه شيراز تصريح كرد : يكي از دلايل اين موضوع ،‌ مشكلات فراوان پژوهشگران دانشگاهي مانند مسائل بيمه و ماليات است.
وي ادامه داد: شيوه امتيازدهي و ارتقاي اعضاي هيئت علمي هم در دانشگاه ها به گونه اي است كه استاد جوان انگيزه اي براي اجراي طرح هاي كاربردي ندارد و به ارائه مقاله در كنفرانس ها اكتفا مي كند.
مدير پيشين امور فناوري و طرح هاي كاربردي دانشگاه شيراز بيان داشت : براي پاسخگويي به نيازهاي پژوهشي ، ‌ساختار فعلي اين مديريت بايد بهبود يابد تا ارتباط بهتري با جامعه دانشگاهي صورت پذيرد.

دكتر افضلي ، مدير امور فناوري و طرح هاي كاربردي دانشگاه شيراز هم با اشاره به ضرورت بهره گيري از تجارب مديران پيشين براي بهبود كارها و تقويت انگيزش سازماني،‌ اظهار داشت : اگر نيروي انساني توانمند و به تعداد كافي،‌ فرآيندهاي مناسب و فلوچارت هاي گردش كار در اين مديريت نباشد ، ‌نمي تواند پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد.
وي ادامه داد : هم اكنون فعاليت اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها ،‌ آيين نامه محور و ارتقا محور شده است و جدا از انگيزش مالي ،‌انگيزش خاصي براي ارتباط با صنعت نيست.
دكتر افضلي اين پيشنهاد را مطرح كرد كه براي افزايش انگيزه اساتيد به اجراي طرح هاي ارتباط با صنعت ؛ بخشي از امتياز مربوط به ارتقاي مرتبه اعضاي هيئت علمي،‌ به اين موارد اختصاص يابد.
مدير امور فناوري و طرح هاي كاربردي دانشگاه شيراز ادامه داد : اعضاي هيئت علمي جوان مي توانند به عنوان همكار در كنار اساتيد پيشكسوت قرار گيرند تا از تجربيات ارزشمند آنها در ارتباط با صنعت بهره مند شوند.
در انتهاي اين مراسم با اهداي لوح و هدايا از دكتر فرشچي تقدير شد.

عكس هاي بيشتر مرتبط با اين خبر در آرشيو الكترونيكي روابط عمومي دانشگاه شيراز موجود است.
http://gallery.shirazu.ac.ir

   تاریخ: ۱۶:۲۳ - ۱۰/۰۷/۱۳۹۶   بازدید: ۱۱۱۸

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)