روابط عمومی دانشگاه شیراز
چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷

اعطاي نخستين كرسي پژوهشي حافظ به دكتر كاووس حسن لي ،‌استاد دانشگاه شيراز
 
نخستين كرسي پژوهشي حافظ از سوي صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور به دكتر كاووس حسن‌لي ، استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز و مدير مركز حافظ‌ شناسي اعطا شد.
به گزارش خبرنگار مهر، صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور(بنياد علم ايران) در سال ۱۳۸۲ فعاليت خود را آغاز كرد. هدف از تشكيل اين نهاد حمايت از پژوهشگران و فناوران بوده است.
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور تا كنون، گام‌هاي موثري را در حمايت از پژوهشگران برداشته و اقدامات مؤثري را در در كارنامه خود دارد؛ اما بي‌گمان هنوز بسياري از پژوهشگران و فناوران در رشته‌هاي گوناگون، بويژه جوانان خلاق و ايده‌مند كشور براي تحقق ايده‌هاي خود نياز به پشتيباني و حمايت دارند. و اين صندوق نمي‌تواند پاسخگوي اين همه نياز جامعه باشد.
فعاليت‌هاي اصلي صندوق شامل حمايت طرح‌هاي پژوهشي، دوره‌هاي پسادكتري، ثبت اختراعات، كرسي پژوهشي، پژوهانه(گرنت) وپشتيباني از ايجاد و توسعه مراكز نوآوري است.
اعطاي كرسي پژوهشي از اقدامات ويژه‌ صندوق است كه در شكلي محدود به استادان شاخص يا نهادهاي موثر ممكن است تعلق بگيرد. بنياد علم ايران از طريق رصد فعاليت‌هاي علمي در سطح كشور و مشاوره با صاحبنظران و گروه‌هاي علمي و دانشگاهي‌ تصميم مي‌گيرد اين جايزه‌ پژوهشي را به كسي اعطا كند.
در پايگاه الكترونيكي «صندوق حمايت از پژوهشگران» در پيوند با كرسي پژوهشي آمده است: «در راستاي اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور، نقشه جامع علمي كشور، اجراي قانون برنامه پنجم توسعه، و با توجه به اهميت روز افزون پژوهش و فناوري در عصر اقتصاد دانش بنيان، در راستاي كمك به ايجاد و ارتقاء ظرفيت هاي توليد علم و فناوري در سطح ملي و در راستاي اجراي بند ۱و ۲ ماده ۱۱ اساسنامه صندوق، صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور اقدام به اعطاي كرسي پژوهشي به محققان برجسته و صاحب‌نامي مي كند كه علاوه بر داشتن سوابق علمي معتبر، برنامه پژوهشي راهبردي و شناخت از نيازهاي جامعه در زمينه تخصصي خويش، از شرايط زير نيز برخوردار باشند:
داراي برنامه راهبردي تحقيقاتي منطبق با اولويت‌هاي صندوق
داراي توان لازم براي ارائه يك چارچوب نظري علمي و منسجم جهت حل مسايل اولويت‌دار كشور
داراي ايده نو، مبتكرانه و آينده‌نگر
توان هدايت و تربيت نيروهاي ماهر و متخصص
همچنين در تعريف كرسي پژوهشي آمده است:
"كرسي پژوهشي، اعتبار پژوهشي است كه به پژوهشگران عضو هيات علمي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي كشور با مرتبه استادي و داراي سوابق پژوهشي معتبر در سطوح ملي و بين المللي با هدف حل مسائل اساسي كشور يا نظريه پردازي در حوزه هاي بنيادي اعطاء مي شود".
دكتر كاووس حسن‌لي ، استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز و مدير مركز حافظ‌ شناسي در اين رابطه به خبرنگار مهر گفت: تا كنون بيشتر اين كرسي‌ها به رشته‌هاي فني، مهندسي و پزشكي اعطا مي‌شده است. اما توجه مديران اين نهاد به ادبيات و ضرورت بهره‌مندي بيشتر مردم از متون ارزشمند ادبي باعث شده كه حمايت از پژوهش هاي ادبي نيز در كانون توجه قرار گيرد و پيرو همين توجهات بوده كه در زمستان سال گذشته از سوي دكتر ضرغام، رئيس صندوق، پيشنهاد «كرسي پژوهشي حافظ» به بنده داده شد. كه پس از گفت‌وگوهاي مقدماتي و طرحي كه با عنوان «حافظ و ارتقاي فرهنگي جامعه» تدوين گرديد، اين كرسي خوشبختانه به تصويب نهايي رسيد.
دكتر كاووس حسنلي بيان كرد: بجز اقدامات متنوع عملي كه در جهت اهداف كرسي در حال اجراست، شهريور امسال تقاضاي دو نفر از دانش‌آموختگان دوره‌ي دكتري پذيرفته شد. خوشبختانه اين دو نفر هم‌اكنون وارد اين دوره شده اند و كار خود را زير نظر بنده آغاز كرده‌اند. ما در قالب همين كرسي پژوهشي حافظ مي‌توانيم هر سال دو نفر را در دوره‌ي پسا دكتري پذيرش كنيم كه حقوق آنها را صندوق حمايت از پژوهشگران پرداخت مي‌كند. همچنين سالانه امكان حمايت از دو رساله دكتري نيز در اين كرسي وجود دارد.
وي بيان كرد: همه مي‌دانيم كه حافظ شيرازي از نام دارترين شاعران ايران و از آسماني‌ترين سخن‌سرايان جهان است. ديوان او ـ از ديدگاه معناشناسي ـ صورتي بازآفريده شده از سروده‌هاي پيشينيان اوست. او با هوشمندي و ژرف‌نگري در آثار پيشِ از خود، اساسي‌ترين، عميق‌ترين و عمومي‌ترين آن‌ها را برگزيده و با ترفندهاي هنري ويژه‌ خود به گونه‌اي بي‌همانند آن‌ها را بازآفريده و جاوداني كرده است
مدير مركز حافظ شناسي اضافه كرد: حافظ را مي توان فشرده‌ فردوسي، خيام، نظامي، مولوي و سعدي دانست. با آن كه مردم ايران با حافظ ارتباطي گسترده دارند، هنوز آن گونه كه بايسته و شايسته است، شعر حافظ در ذهن و ضمير آنان جايگير نشده و در زندگي امروز آنان جاري نيست. به همين منظور به نظر مي رسد بايد در طرحي جامع و علمي به اين موضوع پرداخت.
وي با اشاره به اينكه اهداف كلي كرسي «حافظ و ارتقاي فرهنگي جامعه» را در سه شاخه مي توان خلاصه كرد، توضيح داد: اولين هدف بررسي همه جانبه­ كارنامه­ حافظ شناسي و حافظ پژوهي براي شناخت نقاط مغفول مانده و برنامه ريزي براي جبران كمبودهاست.
استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز بيان كرد: هدف دوم بازشناسي روش هاي موثر در پيوند مردم با شعر حافظ و ارتقاي رواني و فرهنگي طبقه هاي گوناگون مردمي از طريق سروده هاي حافظ.
بديهي است كه براي دستيابي به اين هدف بايد بر بازشناسي پيام هاي اجتماعي حافظ و شيوه هاي كاربردي كردن پيام هاي اجتماعي، تعليمي و روان شناسانه حافظ شيرازي تمركز كرد.
وي گفت: سومين هدف شناسايي مهم ترين پيام هاي جهاني حافظ و توليد آثاري متناسب و كارآمد براي معرفي اين پيام ها به مخاطبان مختلف در كشورهاي گوناگون است.
استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز با اشاره به اينكه دستاوردهاي اين كرسي را هم در سه دسته مي توان پيش بيني كرد، اظهار داشت: تهيه و تدوين كارنامه تحليلي حافظ پژوهي و حافظ شناسي به منظور توليد آثاري كه جاي آن ها در عرصه حافظ شناسي خالي مانده ازجمله اين دستاورد هاست.
مدير مركز حافظ شناسي ادامه داد: دستاورد ديگر ارتقاي سطح فرهنگي و آرامش رواني جامعه از طريق ارتباط موثر با حافظ و توليد برنامه ها، نرم افزارها، آثار هنري و بسته هاي فرهنگي با هدف نزديك تر كردن گروه هاي مختلف اجتماع با شعر حافظ است.
وي همچنين معرفي موثر حافظ به جهانيان و گسترش حافظ شناسي در سطح بين المللي را سومين دستاورد عنوان كرد.
استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز همچنين با اشاره به اينكه آن‌چه را كه مي‌توان به عنوان دستاوردهاي نهايي اين طرح پيش‌بيني كرد در چند بخش قابل دسته‌بندي است، افزود: اولين بخش در حوزه تحقيقات علمي است كه برطرف كردن كمبودها و جبران نقاط ضعف كارنامه حافظ پژوهي با توليد كتاب، مقاله و نرم افزارهاي علمي و نيز تسهيل امور حافظ پژوهي را مي توان عنوان كرد.
دكترحسن لي ادامه داد: مهمترين اثر علمي اين بخش تدوين كتاب چندجلدي كارنامه تحليلي حافظ پژوهي خواهد بود كه همه كتاب ها و مقالات مربوط به حافظ را پوشش مي دهد. بي گمان در مراحل مختلف كار مقالات علمي متعددي هم تدوين خواهد شد.
دكتر حسن لي اضافه كرد: تا كنون، در پيوند با حافظ، كتاب‌ها و مقاله‌هاي گوناگون پديد آمده است، هر كدام از اين نوشته‌ها، به موضوعي از موضوعات حافظ پژوهي پرداخته اند. شناسايي و بررسي نوشته‌هاي پديد آمده، از اقدامات بسيار مهمي است كه در حوزه‌ حافظ شناسي ضروري مي كند. حجم آثار پديدآمده به گونه‌اي است كه امكان اطلاع رساني مناسب و استفاده‌ شايسته از آن‌ها را براي همگان غير ممكن كرده است.
وي گفت: از سوي ديگر، كتاب شناسي‌ها و مقاله شناسي‌هاي موجود، تنها به فهرست مشخصات عنوان كتاب‌ها و مقاله‌ها بسنده مي‌كنند. اين فهرست ها اگر چه كاركردي بسيار سودمند دارند و بسياري از گره‌ها را براي خوانندگان خود مي‌گشايند، اما گره‌هايي را نيز ناگشوده رها مي‌كنند. با توجه به شرايط ويژه‌ جهان معاصر و گرفتاري‌هاي فراگير پژوهشگران و كمبود وقت آنان، بسيار بايسته است كه زمينه‌هاي مناسب براي بهره‌وري بيشتر آنان فراهم آيد.
استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز ادامه داد: تهيه‌ كتاب شناسي جامع توصيفي تحليلي حافظ و بررسي كارنامه حافظ پژوهي يكي از راه‌هايي است كه مي تواند براي تحقق هدف ياد شده، اقدامي مؤثر به شمار آيد. و اين موضوع مهم به دليل حجم زياد مطالعاتي و دشواري راه در بازيابي همه منابع، تا كنون انجام نگرفته است.
وي، دستاورد نهايي دوم را در بخش عمومي و مردمي توصيف كرد و افزود: تقويت و گسترش ارتباطات مردمي با حافظ و ارتقاي سطح فرهنگي و رواني جامعه از طريق اجراي برنامه هاي مستمر در اين بخش قرار مي گيرد.
دكتر حسن لي توضيح داد: امروزه‌، زندگيِ پيچيده‌ جهانِ معاصر، بسياري‌ از مردم‌ را گرفتار پريشاني‌هاي‌ رواني‌، ناراحتي‌هاي‌ روحي‌ و ناملايماتِ دروني‌ كرده‌ است‌. در نتيجه‌، بازار كساني‌ كه‌ شيوه‌هاي‌ آرام‌ زيستن‌ و شاد بودن‌ را آموزش‌ مي‌دهند گرم‌ است‌. مردمِ خسته‌ پريشان‌خاطر، به‌ آساني‌ به‌ دامنِ كساني‌ مي‌آويزند كه‌ مي‌توانند با آنان‌ پيوند زباني‌ برقرار كنند و «تبليغ‌ انرژي‌ مثبت‌» كنند.
وي گفت: امّا زبانِ هيچ يك‌ از اينان‌ براي‌ مردمِ فارسي‌زبان‌، به‌ شيريني‌ زبانِ حافظ‌ نيست. يكي از مولفه هاي مهم ديوان حافظ فراخواني گسترده مردم به آرامش و سلامت رواني است. حافظ در عينِ دركِ رنج‌ و دردِ مردم‌ و با همه‌ي‌ دردمندي‌ كه‌ دارد، همواره‌ آدميان‌ را به‌ شاد زيستن‌ و مهر ورزيدن‌ فرا مي‌خواند. و شعرِ او بازتابِ هنري‌ همين‌ احساس‌ و بيانِ شيواي‌ همين‌ باور است‌.
دكترحسن لي عنوان كرد: پيوند عاطفي مردم با شعر حافظ مي تواند يكي از ابزارهاي بسيار سودمند براي تعادل رواني و آرامش روحي باشد. با توجه به ضرورت تقويت فرهنگي جامعه، بويژه در زماني كه رسانه هاي گوناگون غربي به شكلي فزاينده در حال بلعيدن فرهنگ هاي بومي هستند، ضرورت پرداختن به چنين سرمايه هاي گرانقدر فرهنگي صدچندان مي شود.
وي، سومين دستاورد نهايي را در بخش خارجي دانست و گفت: ارتباط دادن حافظ دوستان و حافظ پژوهان خارجي و داخلي با يكديگر و تشويق پژوهشگران غير ايراني براي ترجمه و معرفي حافظ در اين بخش قرار مي گيرد.
مدير مركز حافظ شناسي بيان كرد: معرفي حافظ و پيام هاي انساني او به جامعه جهاني، از نظر ضرورت هويت طلبي و نقش آفريني در سطح جهان، نيز براي ما ايرانيان ارزشمند است.در روزگاري كه هر ملتي به دنبال بهانه هايي براي شناخته شدن در سطح جهاني دارد، حافظ مي تواند يكي از سرمايه هاي ارزشمند جهاني باشد كه متعلق به مردم ماست و شناختن و شناساندن او به جهان مي تواند به افزايش اعتبار جهاني مردم ما كمك كند.

   تاریخ: ۱۵:۴۷ - ۱۶/۰۷/۱۳۹۶   بازدید: ۶۸۱

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)