روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

حضور خانم دكتر ابتكار ، معاون رئيس جمهور در دانشگاه شيراز
 
صبح امروز ، نشست مشاوران امور بانوان و خانوده دانشگاه هاي كشور و دستگاه هاي اجرايي استان ، جمعي از بانوان عضو هيئت علمي دانشگاه هاي شيراز ، بانوان عضو شوراهاي اسلامي فارس و جمعي از زنان فرهيخته با حضور خانم دكترمعصومه ابتكار ، معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور ، دكتر گشتاسبي راد، سرپرست دانشگاه شيراز، دكتر صفوي، قائم مقام رئيس دانشگاه ، مشاوران روساي دانشگاه هاي صنعتي اصفهان، دانشگاه كرمان و دانشگاه پيام نور، گروهي از مشاوران شوراي شهر شيراز و آباده و مشاوران فرمانداري ها برگزار شد.
خانم دكتر محبوبه البرزي مشاور رئيس دانشگاه شيراز در امور بانوان، هدف از برگزاري اين نشست را تحكيم جايگاه امور زنان و خانواده در دانشگاه ها و در همه ي سازمان هاي اجرايي بيان كرد و حضور خانم دكتر ابتكار در آغاز كار را ، نويد بخش فعاليت هاي اساسي در اين خصوص توصيف نمود.

اين نشست در مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز ترتيب يافت و تعدادي از شركت كنندگان از جمله خانم دكتر عنايت ، استاد بخش جامعه شناسي،رئيس پژوهشكده علوم اجتماعي و مسئول مركز مطالعات اجتماعي زنان دانشگاه شيراز و خانم دكتر عظيمي فر ، استاد دانشكده مهندسي برق و كامپوتر و رئيس مركز پژوهشي پايش تصوير اين دانشگاه ، به بيان ديدگاه ها و پيشنهادهايي درخصوص بهبود وضعيت زنان در عرصه هاي مختلف پرداختند.
دكترابراهيم گشتاسبي راد، سرپرست دانشگاه شيراز در اين آيين اظهار داشت: صلح و دوستي جامعه را به آرامش مي برد و مشكلات اجتماعي به جامعه آسيب مي زند.
سرپرست دانشگاه شيراز با بيان اينكه جوامع بشري بيش ازپيش نياز به مدارا و دوستي دارد، خاطرنشان كرد: لازمه جامعه بهشتي مدارا و دوستي است، چراكه دشمني و خصومت از مشخصات دوزخ و جامعه جهنمي است.
وي ادامه داد: در جامعه بهشتي همگان با يكديگر در كمال مدارا و دوستي زندگي مي كنند و در مقابل در جامعه جهنمي، دشمني انسان ها با يكديگر حرف اول را مي زند.
سرپرست دانشگاه شيراز افزود: متاسفانه بسياري از نمادها مانند دوعنصر آب و سبزه از جامعه دور شده و مشكلات اجتماعي كه به سرعت در حال افزايش است، نگران كننده است .
دكتر گشتاسبي راد بيان كرد: كودكان و سپس زنان ، نخستين قربانيان معضلات اجتماعي هستند و ضروري است كه صاحب نظران در خصوص تقويت بنيان خانواده و كاهش آسيب ها راهكاري بيانديشند.
سرپرست دانشگاه شيراز با ابراز نگراني از آمار بالاي طلاق در جامعه گفت: اين روند افزايشي طلاق و آسيب هاي اجتماعي براي آينده كشور بسيار خطرناك است و بايد براي آن چاره انديشي عالمانه و محققانه انجام داد.
مهندس اسماعيل تبادار، استاندار فارس هم در اين نشست اظهار داشت: تغيير نگاه به جامعه زنان زمان بر است و بايد اين فرهنگ توسعه يابد.
وي با اشاره به اهميت كانون خانواده در اسلام و نقش مهم زن در اين كانون انسان ساز خاطرنشان كرد: امروز آسيب هاي اجتماعي جامعه را تهديد مي كند و بهترين راه مبارزه با اين آسيب ها كانون گرم خانواده بوده كه نقش زن در ايجاد آن غيرقابل انكار است.
استاندار فارس افزود: آرامش به عنوان مهم ترين مؤلفه زيست اجتماعي از خانواده به وجود خواهد آمد و جامعه را تحت تأثير قرار خواهد داد.
مهندس تبادار ادامه داد: توجه به انجمن هايي كه نگاه محققانه به مقوله خانواده و بانوان داشته باشند مهم است چراكه اثرگذاري بسياري بر جامعه خواهد داشت.
وي همچنين گفت: زمينه حضور بانوان در عرصه مديريتي را بايد فراهم كرد و شرايط را براي نقش آفريني بيشتر بانوان در جامعه فراهم مي كنيم.
استاندار فارس گفت : دولت تدبير و اميد براي اصلاح وضعيت تلاش كرده و افق ها در افزايش سهم مديريت بانوان در جامعه، اميدبخش است.
وي تصريح كرد : در بحث حمايت از فعاليت هاي كارآفريني هيچ تبعيضي وجود ندارد و تلاش مي شود تا بيش از پيش ، بستر مناسب براي فعايت هاي اشتغال زا فراهم گردد.
خانم دكتر ابتكار، معاون رئيس جمهور هم در نشست بانوان فرهيخته استان فارس در دانشگاه شيراز اظهار داشت: افزايش اعتبارات براي توجه بيشتر به جامعه زنان كشور همواره مدنظر ما بوده كه در اين راستا توجه ويژه به بانوان خوداشتغال و سرپرست خانوار در اولويت است.
وي افزود: در دولت دوازدهم ارتقاي خانواده را با بهبود وضعيت زنان با مشاركت تمام دستگاه ها مدنظر قرار داده ايم.
اين مقام مسؤول ادامه داد: در برنامه ششم توسعه كشور تكاليف دستگاه ها براي بهبود وضعيت بانوان و خانواده مشخص شده كه در حال حاضر اين تكاليف به برنامه هاي مشخص تبديل شده است.
معاون رئيس جمهور در امور بانوان و خانواده خاطرنشان كرد: با توجه به ماده 101 برنامه ششم توسعه و نگاه متعادل به تمام عرصه ها، درصدد هستيم كه فرصت هاي برابر را در تمام حوزه ها ايجاد كنيم كه بخش اعظمي از اين فرصت ها مربوط به بانوان است.
وي، با بيان اينكه رسيدن به وضع مطلوب در جامعه زنان نيازمند آمار دقيق تفكيك جنسيتي است، تصريح كرد: براي بهبود وضعيت زنان و حل مشكلات نيازمند آمار دقيق هستيم تا راهكار مناسب هر مشكل را به دست آوريم.
خانم دكتر ابتكارگفت: بي گمان سلامت نفس و تلاش بانوان در عرصه اجتماع موجب پيشرفت خواهد شد و ما موارد لازم را در اين خصوص ابلاغ كرده ايم.
معاون رئيس جمهور در امور بانوان و خانواده اضافه كرد: تلاش هاي ما براي بانوان به اميد نتيجه گيري است كه اميدواريم در انتخابات آينده مجلس شاهد سهم بيشتري از حضور بانوان در اين عرصه باشيم.
وي، اشتغال بانوان در دانشگاه و مدارس را مهم ارزيابي كرد و افزود: يكي از مهم ترين مؤلفه هاي داشتن انسان و جامعه سالم توجه به دانشگاه و مدارس است و بايد 30 درصد اشتغال بانوان در اين عرصه ها باشد چراكه نقش آنان در سالم سازي جامعه بي نظير است.
خانم دكتر ابتكار تاكيد كرد: مأموريت ما تربيت انساني آزاد با انتخاب درست است كه از خشم خالي باشد و اين مهم با ايجاد عزت نفس در انسان ها امكان پذير است.
وي در پايان با اشاره به مصوبه شوراي عالي اداري در حمايت از بانوان نيز گفت: طبق اين مصوبه تا پايان كار دولت دوازدهم بايد 30 درصد از پست هاي مديريتي در اختيار بانوان قرار گيرد.
خانم دكتر حجازي ،‌ مشاور وزير علوم ،‌تحقيقات و فناوري در امور زنان و خانواده نيز در جمع بانوان فرهيخته و دانشگاهي شيراز گفت : متاسفانه مشاوران امور زنان و خانواده دانشگاه ها در ساختار رسمي جايي ندارند .
وي با اشاره به نقش انكار ناپذير بانوان دانشگاهي در رشد و توسعه علمي كشور ، خاطر نشان كرد : عليرغم اين تلاش ها ، حضور زنان در شوراهاي تصميم گيري بسيار كمرنگ مي باشد.
خانم دكتر حجازي افزود : شوراي عتف ، مهمترين ارگان سياست گذار در حوزه ي پژوهشي كشور به شمار مي رود و از رئيس جمهور به عنوان رئيس شوراي عتف درخواست داريم كه تعدادي از زنان فرهيخته و توانمند دانشگاهي را در شوراي عتف به عضويت درآورد.
مشاور وزير علوم ،‌تحقيقات و فناوري در امور زنان و خانواده گفت : نخستين دوره جايزه «زنان در علم» مرداد ماه امسال برگزار شد،‌اما پس از آن هيچ بازخوردي نداشتيم و اميد آن مي رود كه مسئولان به صورت جدي تر ، از توانمندي هاي بانوان بهره ببرند.
***
در ادامه اين مراسم ، نشست ديگري با حضور جمعي از اعضاي هيات علمي دانشگاه شيراز با حضور خانم دكتر البرزي، مشاور رئيس دانشگاه شيراز در امور بانوان ، خانم دكتر حجازي ، مشاور وزير علوم ،‌تحقيقات و فناوري در امور زنان و خانواده و مشاورين استان هاي اصفهان و كرمان انجام پذيرفت.
در اين نشست خانم دكتر البرزي به موضوعاتي همچون تعيين جايگاه امور بانوان در ساختار و چارت اساسي سازمانها، بررسي چالش هاي پست هاي مديريتي زنان در دانشگاه ها و اقدام براي حل آنها ، بررسي وضعيت امكانات رفاهي از جمله موضوعات مرخصي زايمان و بازنشستگي اشاره نمود و به تأثير اين موارد در فعاليت هاي دانشگاه تأكيد كرد.
خانم دكتر حجازي ، مشاور وزير علوم ،‌تحقيقات و فناوري در امور زنان و خانواده هم ضمن توصيف اقدامات انجام شده در مدت كوتاه كمتر از يك سال در وزارتخانه،از تلاش هاي اساسي براي حل اين مسائل سخن گفت.
خانم دكتر اعتصامي ، مشاور رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان در امور بانوان هم در خصوص فعاليت هاي صورت گرفته در اين دانشگاه مانند تشكيل كميته هاي مختلف ، برگزاري نشست ها و برنامه ريزي براي برگزاري اجلاس بانوان در مراسم بزرگداشت چهلمين سال تأسيس دانشگاه صنعتي توضيحاتي ارائه نمود.
خانم دكتر وزيري مشاور رئيس دانشگاه پيام نور در امور زنان نيز علاوه بر تشريح اقدامات اجرا شده، بر مطالبات به حقّ زنان در دانشگاه ها تأكيد كرد.
خانم دكتر حسيني ، مدير كل امور بانوان استانداري كرمان و مشاور رئيس دانشگاه كرمان نيز درباره ي فعاليت هاي درون سازماني و برون سازماني انجام گرفته در گروه هاي مختلف دانشجويان، كاركنان و اعضاي هيأت علمي توضيحاتي ارائه نمود و پيشنهاد هاي مهمي مطرح كرد.
خانم دكتر حسني مشاور دانشكده تحصيلات تكميلي دانشگاه كرمان بر پيگيري مطالبات زنان تأكيد نمود و توضيحاتي را ارائه كرد.عكس هاي بيشتر مرتبط با اين خبر در آرشيو الكترونيكي روابط عمومي دانشگاه شيراز موجود است.
http://gallery.shirazu.ac.ir


   تاریخ: ۱۵:۵۵ - ۲۷/۰۷/۱۳۹۶   بازدید: ۱۱۳۰

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)