روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

برگزاري نشست بحران اقليم كردستان،زمينه هاي تاريخي، ريشه ها و پيامدهاي منطقه اي و بين المللي
 
انجمن علمي بخش علوم سياسي در راستاي بررسي مسائل روز و ارائه ي تحليل هاي سنجيده به دانشجويان و علاقه مندان به مسائل روز سياسي، سلسله نشست هايي را با محوريت مسائل روز و بين المللي برگزار مي كند. در همين راستا، نشست بحران اقليم كردستان، زمينه هاي تاريخي، ريشه ها و پيامدهاي منطقه اي و بين المللي با حضور پر شور استادان و دانشجويان، در دانشكده ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز برگزار شد.
سخنران اصلي اين نشست، دكتر سيد جواد صالحي، عضو هيأت علمي گروه علوم سياسي دانشگاه شيراز و پژوهشگر ارشد مركز مطالعات استراتژيك خاورميانه بود كه به همراه ساير استادان و دانشجويان در زمينه ي بحران اقليم كردستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.
دكتر صالحي ابتدا نكاتي را در خصوص شكل گيري شكاف هاي تاريخي موجود در اقليم كردستان ارائه داد و شرايط كنوني اين اقليم را در نظام بين الملل موجود تشريح كرد.
وي در ادامه، به ادوار مختلف هويت كردي در مقاطع گوناگون تاريخي اشاره نمود و افزود: از دوران نخست وزيري نوري مالكي در كشور عراق، اقليم كردستان از يك بخش فدرال به يك واحد مستقل سياسي تبديل شد كه اين مسأله به تدريج به برقراري ارتباط ميان ساير كشورهاي منطقه چون ايران و تركيه با اقليم كردستان كمك كرد.
دكتر صالحي سپس ارتباط ميان حقوق بين الملل را با اقدام كردها براي برگزاري همه پرسي به منظور ايجاد كشوري مستقل بررسي كرد.
پژوهشگر ارشد مركز مطالعات استراتژيك خاورميانه به بررسي احزاب فعال در اقليم كردستان نيز اشاره كرد و نسبت آن را با دموكراسي انجمني سنجيد و گفت: دموكراسي سازي اقليم كردستان بر پايه ي الگوهاي حكومت سكولار است كه تأكيدي بر بعد مذهبي آن وجود ندارد.
وي اين نكته را هم متذكر شد كه اين اقليم هم چنان از ساختارهاي قبيله اي و عشيره اي برخوردار است كه زمينه هاي رسيدن به دموكراسي انجمني را با چالش هايي رو به رو كرده است.
در پايان اين نشست، جلسه ي پرسش و پاسخ ميان اساتيد و دانشجويان برگزار گرديد.


   تاریخ: ۱۴:۵۶ - ۰۴/۰۹/۱۳۹۶   بازدید: ۴۴۱

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)