روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

بازديد علمي دانشجويان رشته ي حقوق دانشگاه شيراز از شوراي شهر شيراز
 
جمعي از دانشجويان رشته ي حقوق دانشكده ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز به همراهي دكتر محمدمهدي ساداتي، از اعضاي هيأت علمي اين دانشكده به منظور ديدار با اعضاي شوراي شهر شيراز و آشنايي با ساختار اداري، وظايف و اختيارات شوراهاي شهر و روستا، در محل اين شورا حضور يافتند.
در ابتدا، آقاي سينا بني زماني، عضو شوراي شهر شيراز در زمينه ي چهارچوب كلي شوراها مقدماتي را بيان نمود و سپس به ذكر كميسيون هاي مختلف شورا و تعداد اعضاي آن پرداخت و معاونت هاي متناظر هر كميسيون را در شهرداري برشمرد.
دكتر ساداتي هم نكاتي را پيرامون شوراها بيان كرد و لزوم تعامل بيشتر دانشجويان با سازمان ها و مراكز مختلف را متذكر شد.
در بخش دوم برنامه، آقاي طيب نيا، دبير شوراي شهر شيراز به توضيح كاركردهاي هر كميسيون و نحوه ي تصويب مصوبه هاي مختلف در كميسيون ها و صحن علني پرداخت. وي، از مسؤوليت هاي مختلف شورا در خصوص تعيين شهردار و نظارت بر شهرداري ها هم سخن گفت و به ذكر انواع شوراها در سطح استان پرداخت.
در ادامه، آقاي همايون در مورد قوانين قديمي و مشكل ساز موجود در خصوص شوراها و شهرداري ها و لزوم تغيير و اصلاح آن ها مطالبي را ارائه نمود و روند نظارت شورا بر درآمدهاي شهرداري و مسائل مرتبط با آن را تشريح كرد.
سپس اعضا و مسؤولان شوراي شهر به سؤالات دانشجويان در زمينه ي مسائل مختلف شوراهاي شهر و روستا پاسخ دادند. در پايان، شركت كنندگان از قسمت هاي مختلف و صحن علني شورا بازديد نمودند.

منبع خبر:
.
   تاریخ: ۱۰:۲۴ - ۱۳/۰۹/۱۳۹۶   بازدید: ۵۰۰

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)