روابط عمومی دانشگاه شیراز
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

برگزاري دور دوم كارگاه آموزشي كشوري مددكاري اجتماعي در دانشگاه شيراز
 
گروه دوم كارگاه آموزشي كشوري مددكاري اجتماعي با حضور مددكاران شاغل در مراكز مشاوره ي دانشگاه هاي مناطق يك، دو و سه در دانشگاه شيراز برگزار شد.
در ابتداي اين كارگاه آموزشي كه در روزهاي بيستم تا بيست و دوم آذر ماه جاري اجرا گرديد، رئيس مركز مشاوره و روان درماني دانشگاه شيراز اظهار داشت: از آنجا كه كار در مراكز مشاوره به صورت تيمي انجام مي شود، حضور مددكاران اجتماعي در مراكز مشاوره جزء ضروريات است تا بتوان مداخلات مؤثر و به موقع براي كاهش آسيب هاي اجتماعي انجام داد.
دكتر چنگيز رحيمي با اشاره به رويكردها و نظريات متعدد مددكاري، بر تسلط بيشتر مددكاران بر عوامل اجتماعي، رواني، قانوني و فرهنگي دخيل در مشكلات دانشجويان تأكيد كرد و همكاري هر چه بيشتر و سازنده تر آنان را با روان شناسان و تيم درمان مراكز مشاوره خواستار شد.
در اين كارگاه هاي آموزشي، مددكاران مراكز مشاوره ي سراسر كشور با نقش مددكاران اجتماعي در مراكز مشاوره، رويكردهاي مداخلاتي، كاربرد سرمايه ي اجتماعي و نقش گروه هاي هميار در بازتوليد سرمايه ي اجتماعي آشنا شده و در قالب گروه هاي متعدد به انجام تكاليف عملي مي پردازند.
شايان ذكر است كه آخرين گروه كارگاه آموزشي كشوري مددكاري اجتماعي در تاريخ هاي بيست و هفتم تا بيست و نهم آذر ماه براي مددكاران اجتماعي ساير مناطق برگزار خواهد شد.
   تاریخ: ۱۵:۴۰ - ۲۷/۰۹/۱۳۹۶   بازدید: ۵۴۵

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)