روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

انتصاب دكتر حميد نادگران به سمت سرپرستي دانشگاه شيراز
 
وزير علوم، تحقيقات و فناوري در حكمي دكتر حميد نادگران را به سرپرستي دانشگاه شيراز منصوب كرد.
متن حكم دكتر منصور غ