روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷

انتصابات جديد در دانشگاه شيراز
 
دكتر حميد نادگران، سرپرست جديد دانشگاه شيراز طي احكام جداگانه اي آقايان دكتر عليرضا افشاريفر، دكتر محمدحسين ستايش و دكتر سيد مجتبي زبرجد را به ترتيب به سمت هاي قائم مقام رئيس دانشگاه، سرپرست معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه و سرپرست معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه منصوب كرد.
همچنين آقايان دكتر سيد محسن تقوي و دكتر سيد محمد زبرجد را به ترتيب در سمت هاي معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه و معاون اداري و مالي دانشگاه ابقا نمود.   تاریخ: ۱۲:۰۳ - ۲۰/۱۰/۱۳۹۶   بازدید: ۱۶۶۷

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)