روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

زنگ تفريح در دانشگاه شيراز
 
رئيس يازدهمين دوره ي همايش زنگ تفريح در دانشگاه شيراز با تاكيد بر اينكه زنگ تفريح يك تمرين اجرايي براي دانشجويان است، گفت: اين همايش در نوع خود بي نظير است و مي تواند ارتباط بسيار خوبي بين دبيرستان و دانشگاه برقرار كند.
دكترفرشاد خون جوش در پيش همايش زنگ تفريح در دانشگاه بيان كرد: اين همايش، كار جمعي و گروهي را به طور عملي و به بهترين نحو به دانشجويان آموزش مي دهد و سبب مي شود تا توانايي هاي آن ها بروز يافته و كار در كنار افكار متفاوت را ياد بگيرند.
دكترخون جوش، در رابطه با نحوه ي تامين بودجه ي اين همايش، توضيح داد: بودجه ي همايش به صورت كلي از حمايت ارگان هاي مختلفي هم چون دانشگاه علوم پزشكي،بنياد نخبگان، كتابخانه ي منطقه اي و ...تامين مي شود.
استاد دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه شيراز، وجه تمايز اين همايش از ساير همايش هاي دانش آموزي-دانشجويي را حضور فعال دانشجويان در تمامي امور دانست و تصريح كرد:تمام كادر اجرايي همايش، دانشجويان هستند و هيچ عضوي از هيئت علمي و يا نهاد مديريتي نقش اجرايي ندارند.
دكترخون جوش تاكيد كرد: همدلي بين اعضاي كادر كه در طي سال ها به وجود آمده است، نقطه ي كليدي اين همايش است.
وي گفت: زنگ تفريح تجربه اي ناب براي دانشجويان است تا در حوره هاي مديريتي و اجراي تبحر پيدا كنند و دانش آموزان، دانشگاه را آنگونه كه هست ببينند.
در اين همايش همچنين رئيس دوازدهمين دوره ي همايش دانش آموزي زنگ تفريح در دانشگاه با اشاره به گستردگي حوزه ي تاثيرات اين همايش بر دانش آموزان و دانشجويان گفت: زنگ تفريح از دو ديدگاه قابل بررسي است. ديدگاه اول كه هدف اصلي است ارتباط دادن دانش آموزان با فضاي دانشگاه قبل از تصميم گيري براي ورود و انتخاب رشته مي باشد.
دكترعلي اكبر صفوي افزود: اين مسئله سبب مي شود كه درك بالاتري داشته باشند و انتخاب هاي عاقلانه تري داشته باشند.چون بسياري از مشكلات دانشجويان از اين نشات مي گيرد كه به رشته ي تحصيلي خود به دليل راهنمايي هاي نامناسب ،علاقه اي ندارند.
استاد دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه شيراز با تاكيد بر اينكه مباحث خلاقيتي، شناخت و كارگروهي كه نياز آينده ي دانش آموزان است، با زنگ تفريح تامين مي شود،گفت: جنبه ي ديگري از مسائل نيز در همايش زنگ تفريح وجود دارد كه انجام كارگروهي داوطلبانه و سنگين با يك تيم بزرگ و بخش هاي مختلفي از جامعه در راستاي يك هدف مهم براي توسعه ي كشور و جامعه و تمرين حضور در جامعه و تيم است.اين همايش مي تواند براي شناخت مديران آينده بزرگترين سرمايه و تاثيرگذار باشد.
رئيس دوازدهمين دوره ي همايش زنگ تفريح در دانشگاه به عنوان يك پيشنهاد براي دوره ي جديد همايش گفت:اميدوارم كه اين همايش به ساير استان ها نيز گسترش بيابد و از دانش آموزاني از ساير استان ها دعوت شود تا در همايش حضور به هم برسانند و اميدوارم كه شيراز براي تمام كشور الگو شود.
   تاریخ: ۱۷:۴۷ - ۳۰/۱۱/۱۳۹۶   بازدید: ۵۵۰

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)