روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

تقدير رئيس دانشگاه شيراز از بنيانگذار جايزه ملي فيزيك بهداشت سيمين
 
طي مراسمي دكتر حميد نادگران رئيس دانشگاه شيراز از مهندس سيمين مهدي زاده بنيانگذار جايزه ملي فيزيك بهداشت سيمين تقدير بعمل آورد.
جايزه ي سالانه ي فيزيك بهداشت سيمين با هزينه شخصي بنيانگذار اين جايزه و با همكاري مركز تحقيقات تابش دانشگاه شيراز و انجمن حفاظت در برابر اشعه ايران، به منظور پيشرفت و تشويق دانشجويان رشته هاي مرتبط با پرتوها (مهندسي هسته اي، فيزيك پزشكي، فيزيك هسته اي، راديولوژي، راديوبيولوژي، مهندسي بهداشت محيط، مهندسي بهداشت حرفه اي و ساير رشته ها)، در نظر گرفته شده است.
مهندس مهدي زاده داراي دو مدرك تحصيلي فوق ليسانس پيوسته مهندسي شيمي و فوق ليسانس مهندسي هسته اي از دانشگاه شيراز مي باشند و عضو هيأت علمي بازنشسته بخش مهندسي هسته اي دانشگاه شيراز، عضو هيأت مؤسس انجمن حفاظت در برابر اشعه ايران، عضو هيأت مديره انجمن حفاظت در برابر اشعه ايران و عضو انجمن فيزيك بهداشت آمريكا بوده و بيش از چهل مقاله در ژورنال و بيش از هشتاد مقاله در كنفرانس هاي داخلي و بين المللي را منتشر نموده اند.
از فعاليت هاي ديگر ايشان مي توان به پيشنهاد بازگشايي بخش هسته اي در دانشكده مهندسي مكانيك و پيگيري تا حصول نتيجه اشاره كرد.
همچنين ايشان به مدت 20سال رياست مركز تحقيقات تابش دانشگاه شيراز و به مدت 4سال رياست كتابخانه خوارزمي را بر عهده داشته اند.   تاریخ: ۱۱:۳۹ - ۲۷/۱۲/۱۳۹۶   بازدید: ۸۶۵

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)