روابط عمومی دانشگاه شیراز
جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷

نشست خبري " بررسي وضعيت كنوني رشته صنايع دستي در دانشگاه هاي كشور و چالش هاي پيش رو "
 
به مناسبت روز جهاني صنايع دستي ، نشستي با حضور دكتر محمد رضا بذرگر، رئيس دانشكده هنر و معماري ، دكتر ساسان سامانيان نماينده كار گروه رشته صنايع دستي و دكتر بهمن فيزابي عضو هيات علمي بخش هنر برگزار شد.
رئيس دانشكده هنر و معماري در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: رابطه معنا داري بين فرهنگ و هنر و هويت وجود دارد و وقتي كه اين سه را تحت عنوان فرهنگ ،هنر،هويت ايراني و اسلامي مطرح مي كنيم در حقيقت رابطه تنگاتنگشان را باهم مي بينيم.
دكتر بذرگر بيان كرد: صنايع دستي به عنوان اجزايي از هنر كشور مان رابطه اي معنا دار با هويت مان دارد.اين هماني و هويت جامعه به بخش هاي عظيمي از هنر هاي جامعه ما كه صنايع دستي جزئي از آن است ارتباط دارد.
وي افزود : اين موضوع در دوره هاي مختلف هم قبل از اسلام و هم بعد از اسلام وجود داشته است و با ورود اسلام و تغيير رويكرد هايي كه به وجود آمد، اين هويت تحت عنوان جامعه ايراني و اسلامي نقش بست و از جمله بخش هاي مهم هنري ما همين صنايع دستي بوده است.لذا در اينجا بحث هويت مستقل ايراني اسلامي مطرح مي شود كه ما مي توانيم با بزرگداشت و رونق دادن به بخش هاي صنايع دستي در جهت افزايش دادن به اين هويت گام هاي بيشتري برداريم.
دكتر بذرگر گفت: دانشكده هنر و معماري دانشگاه شيراز بيشتر مباحث هنري را دنبال مي كند و در انتقال مفاهيم علمي و فرهنگي نقش بسيار مهمي دارد و ما در اينجا به دنبال اين هستيم كه صنايع دستي را با رويكرد يك رسانه فرهنگي كه توانايي انتقال تجربه هاي عظيم فرهنگي و هنري ايراني اسلامي را دارد به عصر جديد انتقال دهيم.
وي افزود: نقش رسانه هايي كه در اين زمينه فعاليت مي كنند بسيار مهم مي باشد.كشور ما امروز در شرايطي است كه نياز به اشتغال جوانان دارد و جوانان با رويكرد نوآوري ، خرد گرايي و با نگاه خاص به آينده مي توانند توسعه صنايع دستي در كشور را دنبال كنند.
رئيس دانشكده هنر و معماري خاطر نشان كرد : بحث كار آفريني در كشورمان امروزه نياز به تحول اساسي دارد و صنايع دستي مي تواند در اين زمينه كمك شاياني كند.صنايع دستي توانايي ايجاد فعاليت و كار در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي را دارد.اين حوزه از هنر به عنوان يك رويكرد مي تواند در جامعه مطرح شود و امروز دانشكده هنر و معماري در جهت توسعه بيشتر صنايع دستي گام بر مي دارد.
وي بيان كرد: در اين زمينه به دنبال ايجاد يك سري نمايشگاه هاي عملكردي در دانشكده مي باشيم تا دانشجويان بتوانند فضا هاي خاصي جهت ارائه آثار داشته باشند و بتوانند توليدات خودشان را به جامعه ارائه دهند.
دكتر بذرگر با اعلام آمادگي دانشكده هنر و معماري براي همكاري در زمينه هنر و صنايع دستي تاكيد كرد: در جهت توسعه صنايع دستي اگر ارتباط بين دانشگاه با صنعت يا ميراث فرهنگي استان بيشتر شود هم در داخل دانشكده و هم خارج از دانشكده شاهد تاثيرات خوبي هستيم.
دكتر فيزابي در اين نشست گفت: رويكرد جديدي نسبت به صنايع دستي وجود دارد كه در حقيقت ،رويكرد صنايع دستي به عنوان يك رسانه مي باشد و به همين دليل است كه مي خواهيم جايگاه خودمان را در حوزه پرفورمنس آرت ببينيم. زماني كه اسم پرفورمنس آرت را مطرح مي كنيم ،در حقيقت گونه اي از اجراي هنري است كه در دهه 60 شكل گرفته است و نهايتا فرهنگستان هنر و ادب فارسي آن را ''نمايش اجرا محور'' ترجمه كرده است و اين نوع هنر ،در حوزه هنر هاي جديد قرار مي گيرد.
وي بيان كرد : نسبتي كه پرفورمنس آرت با صنايع دستي ايجاد مي كند بسيار مهم است. نگاه ما به صنايع دستي به عنوان يك گونه هنري مي باشد كه سعي دارد، درون مايه يك تمدن را به گونه اي عيني و مملوس انعكاس دهد و ما به عنوان يك رسانه قصد مطرح كردن آن را داريم.
عضو هيات علمي بخش هنر گفت: امروزه صنايع دستي به عنوان يك رسانه كمتر مورد توجه قرار گرفته است و در روز جهاني صنايع دستي بيشتر با مفاهيم كار و معيشت در حوزه صنايع دستي روبرو هستيم و توانايي هاي عظيم صنايع دستي به عنوان يك رسانه فرهنگي كه مي تواند گذشته عظيم فرهنگي ايراني و اسلامي ما را به نسل جديد منتقل كند و در حوزه هاي مختلف جامعه امروز ما فعاليت داشته باشد را كمتر مورد توجه قرار داده ايم.
دكتر فيزابي در ادامه اظهار داشت: فعاليت هايي كه در دانشگاه تا به امروز در اين حوزه صورت گرفته است، اين بوده است كه صنايع دستي به عنوان يك هنر مي تواند، گذشته فرهنگيمان را منتقل كند و در اين راستا جوان هايي را آموزش داده ايم كه بتوانند، اين گذشته را در حوزه هاي مختلف ''فني و مهندسي '' به جامعه انتقال بدهند.
وي افزود:مفاهيم جديد ي كه بعد از انقلاب صنعتي در اين زمينه به وجود آمده است ،دو گونه خاص پرداختن به صنعت را به ما نشان داد. يك گونه جديد ، كه ما آن را به خوبي مي شناسيم با توليد انبوه همراه بوده است و در حوزه هاي مختلف فني و مهندسي و مفاهيم مختلف ديگر اجتماعي خودش را نشان داده است ، كه تمامي مفاهيم ارزشي يك تمدن را همراه با مفاهيم تكنيكي و فني و مهندسي به جامعه انتقال مي داده است كه متاسفانه سال هاست آن را در جهان از دست داده ايم و در اين راستا كشور هايي كه متوجه اين موضوع شدند سعي بر اين داشتند كه صنايع دستي را احيا كنند.
دكتر فيزابي مطرح كرد: متاسفانه اين تفكر كه صنايع دستي مخصوص كشور هاي عقب افتاده است نادرست مي باشد و شايد يكي از دلايلي كه مي خواهيم اين پرفورمنس آرت را اجرا كنيم همين باشد.
استاد دانشكده هنر و معماري خاطر نشان كرد : صنايع دستي خاص كشور هاي پيشرفته است ،چرا كه گذشته فرهنگي خودشان را دائم باز توليد مي كنند و به جوانان خودشان عرضه مي كند،به گونه اي كه آنها بتوانند به جامعه بعدي منتقل نمايند و اينجا است كه پديده معاصر بودن مطرح مي شود،يعني بتوانند هويت ايراني و اسلامي ما را به فردا منتقل كنند.
عضو هيات علمي بخش هنر بيان كرد:صنايع دستي در بين هنر هاي مختلف بيشترين توانايي را براي انتقال گذشته فرهنگي ايراني اسلامي دارد . جداي از اينكه صنايع دستي مي تواند در حوزه هاي مختلف اشتغال،كار آفريني و صنايع غير نفتي و صادرات غير نفتي بسيار فعال باشد، از اين جهت با اين رويكرد قصد داريم صنايع دستي را بيشتر معرفي نماييم.

دكتر سامانيان رئيس كار گروه بخش صنايع دستي نيز در اين نشست گفت: تلاش شده تا پرفورمنس آرتي در مورد صنايع دستي وچالش هاي آن اجرا شود و دانشجويان انجمن علمي هنر طرح هاي بسيار خوبي در اين زمينه دارند و يكي ازاهدافمان اين است، تا بتوانيم صنايع دستي را با معماري و شهرسازي ارتباط دهيم و آن را در معماري مدرن امروز هماهنگ كنيم.
دكتر سامانيان با اشاره به صنايع دستي استان فارس اظهار داشت: اگر ما خاستگاه صنايع دستي مانند شيشه يا خاتم را بررسي كنيم مشاهده مي شود كه خواستگاه اصلي آن استان فارس و شهر شيراز است،كه در حال حاضر در شهر شيراز چنين چيزي وجود ندارد و اميد است بتوانيم در دانشگاه با ارتباطي كه با خارج از دانشگاه و يا با هنرمندان و صنعت كاران داريم ، دوباره صنايع دستي استان را پررنگ تر نماييم.

   تاریخ: ۱۴:۵۹ - ۲۷/۰۳/۱۳۹۷   بازدید: ۴۴۵

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)