روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

برگزاري دومين كارگاه آموزشي استفاده بهينه آب در فضاي سبز شهري
 
دومين كارگاه آموزشي استفاده بهينه آب در فضاي سبز شهري در مركز مطالعات خشكسالي دانشكده كشاورزي با همكاري انجمن علمي بخش مهندسي آب و انجمن علمي توسعه پايدار آب دانشگاه شيراز برگزارگرديد.
اين كارگاه با هدف آشنايي كارشناسان سازمان هاي دولتي استان فارس با روشهاي بهينه مصرف آب و ايجاد فضاي سبز كم مصرف با حمايت شركت آبفا شيراز، شهرداري شيراز و مديريت بحران استانداري، و با حضور خانم دكتر دودمان عضو شوراي شهر شيراز برگزارگرديد. اين كارگاه با سخنراني آقاي دكتر هنر دبير مركز مطالعات خشكسالي درباره تاريخچه و راهبردهاي مركز جهت بهبود مديريت مصرف آب در شرايط خشكسالي آغاز گرديد. سپس آقاي دكتر عدالت رئيس دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز بر رسالت دانشكده كشاورزي در برقراري ارتباط نزديك با سازمانهاي اجرايي جهت انتقال دانش و مشاركت هرچه بيشتر در جهت بهبود مديريت آب تأكيد نمود. در ادامه رئيس سازمان مديريت بحران استانداري، آقاي مهندس وكيل زاده وضعيت منابع آب موجود در استان را تشريح كرد و اهداف سازمان براي مديريت خشكسالي و سازگاري با آن را ذكر نمود. آقاي مهندس انتظار مهدي رئيس مركز روابط عمومي آبفا شيراز نيز به روش هاي شركت آبفا در ترويج الگوي مصرف بهينه آب شهري اشاره نموده ودر ادامه نيز آقاي مهندس نظر پور مدير عامل آبفا شيراز از برنامه ريزي هاي اين سازمان در تأمين آب شهري در شرايط خشكسالي نكاتي را ارائه نمود. آقاي مهندس فياض پور رئيس اسبق مديريت بحران استانداري فارس نيز بر تلاش هاي انجام شده استانداري براي مديرت خشكسالي و ايجاد مركز مطالعات خشكسالي تأكيد نمود.
در بخش نخست سخنراني علمي آقاي دكتر سپاسخواه رئيس مركز مطالعات خشكسالي كلياتي در رابطه با منابع آب در فضاي سبز شهري، آقاي دكتر بياباني معاون سازمان منظر و فضاي سبز شهرداري در رابطه با فعاليت هاي شهرداري شيراز جهت صرفه جويي در مصرف آب در فضاي سبز شهري، آقاي دكتر احمدي استاديار بخش مهندسي آب و پژوهشگر مركز مطالعات خشكسالي اصول مقدماتي آبياري در فضاي سبز شهري ، آقاي دكتر پرويزي فارغ التحصيل رشته علوم و مهندسي آب دانشگاه شيراز روشهاي جمع آوري آب باران به عنوان قسمتي از نياز آبي فضاي سبز شهري، خانم دكتر طالب نژاد استاديار بخش مهندسي آب و پژوهشگرمركز مطالعات خشكسالي با معرفي آبياري نوين در فضاي سبز شهري نكاتي را ارئه نمودند.
در بخش دوم سخنراني هاي علمي آقاي دكتر صالحي استاد بخش باغباني دانشكده كشاورزي به معرفي چمن هاي كم مصرف و بومي در فضاي سبز شهري، آقاي مهندس مصباح هيئت علمي محترم مركز تحقيقات كشاورزي به معرفي گياهان بومي استان فارس در فضاي سبز شهري و خانم مهندس محب علي و خانم مهندس دارابي فارغ التحصيلان بخش مهندسي آب به جايگاه فضاي سبز در شهر و راهبردهاي ايجاد فضاي سبز كم مصرف و پايدار اشاره نمودند.   تاریخ: ۱۴:۱۴ - ۰۹/۰۴/۱۳۹۷   بازدید: ۷۳۸

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)