روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

معرفي نفرات برتر كشتي فرنگي المپياد دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز
 
مسابقات كشتي فرنگي پسران دانشجو كشور در دانشگاه شيراز به پايان رسيد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، برترين فرنگي كاران دانشجو در شيراز مشخص شدند.
منفي 55 كيلوگرم
سرپرست مسابقات كشتي دانشجويان پسر گفت: در وزن منفي 55 كيلوگرم اين مسابقات مسلم نادري خادم از آموزش عالي گلبهار به مقام نخست دست يافت و اشكان لشني از علمي كاربردي لرستان دوم شد.
آقاي دكتر علي اكبرنژاد افزود: هادي تختايي از پيام نور خوزستان و بنيامين رضاخاني از جيرفت به طور مشترك در جايگاه سوم ايستادند.
منفي 60 كيلوگرم
وي گفت: در وزن منفي 60 كيلوگرم پوريا كرمي از فني حرفه اي مازندران اول شد، محمد پيامني از علمي كاربردي لرستان به مقام دوم رسيد و سعيد تختايي از اسفراين و علي عبدالملكي از بوعلي همدان به صورت مشترك شوم شدند.
منفي 63 كيلوگرم
سرپرست مسابقات كشتي دانشجويان پسر گفت: در وزن منفي 63 كيلوگرم ميلاد تيموري از عملي كاربردي لرستان در جايگاه نخست قرار گرفت، مهدي نوربخش از فني حرفه اي مازندران به مقام دوم رسيد و عنوان سوم مشترك به علي محمدي از شمال آمل و محمد حسين رحيمي از صنعتي شيراز رسيد.
منفي 67 كيلوگرم
آقاي دكتر علي اكبرنژاد افزود: پيام رحيمي از كردستان، عباس مقدسي از فردوسي مشهد در وزن منفي 67 كيلوگرم اول و دوم شدند و مقام سوم مشترك به محمد ثابت مقدم از آموزش عالي گلبهار و ابوذر رييسي پيام نور خوزستان رسيد.
منفي 72 كيلوگرم
وي اظهار داشت: در وزن منفي 72 كيلوگرم، عزيزاله عليزداه از فني حرفه اي مازندران اول شد، اميرمحمد حسيني از پيام نور خوزستان به مقام دوم رسيد و اميرحسين توكليان از سمنان و اميرحسين سليميان از علامه طباطبايي به صورت مشترك سوم شدند.
منفي 77 كيلوگرم
سرپرست مسابقات كشتي دانشجويان پسر گفت: مقام هاي اول و دوم وزن منفي 77 كيلوگرم به ترتيب به روح اله حسيني از تهران و رضا فولادوند از علمي كاربدري لرستان رسيد و بهمن صاحبكاري از صنعتي شاهرود و ستار شكوه بچاقچي از جيرفت به طور مشترك درجايگاه سوم قرار گرفتند.
منفي 82 كيلوگرم
آقاي دكتر علي اكبرنژاد افزود: در وزن منفي 82 كيلوگرم ، رسول گرمسيري از چمران اهواز اول شد، هادي عليزاده پورنيا از تهران در جايگاه دوم ايستاد و صاحب دريايي از شمال آمل و عباس مهديزاده از كاشان به صورت مشترك سوم شدند.
منفي 87 كيلوگرم
وي گفت: در وزن منفي 87 كيلوگرم حميد گلستاني از فردوسي مشهد و رضا فلاحتي از پيام نور خوزستان به ترتيب به مقام هاي اول و دوم رسيدند و مقام سوم مشترك به مهدي ضرغامي از شيراز و محسن شاهي از تهران رسيد.
مثبت 97 كيلوگرم
سرپرست مسابقات كشتي دانشجويان پسر گفت: عنوان برتر وزن مثبت 97 كيلوگرم به حسن عزيزي از رازي كرمانشاه رسيد، امير موتاب از محقق اردبيلي دوم شد و كامبيز مرادي از خوارزمي و يزدان حسن پور از آموزش عالي گلبهار به صورت مشترك به مقام سوم رسيدند.
مثبت 130 كيلوگرم
آقاي دكتر علي اكبرنژاد افزود: در وزن مثبت 130 كيلوگرم پارسا نظري از پيام نور خوزستان اول شد، مرتضي لساني از تهران در جايگاه دوم قرار گرفت و روح الله حق شناس از مازندران و سيدسجاد ميرزاده گودرزي از طبري بابل به طور مشترك در جايگاه سوم ايستادند.

عكس هاي بيشتر مرتبط با اين خبر در آرشيو الكترونيكي روابط عمومي دانشگاه شيراز موجود است.
http://gallery.shirazu.ac.ir

   تاریخ: ۱۷:۱۷ - ۱۸/۰۵/۱۳۹۷   بازدید: ۳۹۸

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)