روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

تعويض مركز ترانزيت (مركزي) مخابرات دانشگاه شيراز
 
در سال 1378 مركز تلفن الكترومكانيكي پرديس ارم با يك دستگاه مركز ديجيتال تعويض شد و در همان سال با استفاده از پروتكل هاي ارتباطي، سيستم مخابرات ديجيتال دانشكده هاي مهندسي، علوم و پزشكي( در آن سال ها قسمتي از مديريت دانشگاه در دانشكده پزشكي و نبش خيابان صورتگر قرار داشت) با يكديگر شبكه شدند و اولين حركت در جهت تماس تلفن هاي داخلي قسمت هاي مختلف دانشگاه با يكديگر بدون اپراتور برداشته شد. لازم به ذكر است كه دانشگاه در هر واحد خود تعداد زيادي اپراتور داشت كه هر كدام جداگانه وظيفه ارتباط غير اتوماتيك قسمت هاي مختلف با يكديگر را عهده دار بودند.
در سال 1383 مركز تلفن سوئيچ نرم افزاري (soft switch) يا همان VOIP براي اولين بار در دانشگاه توسط مخابرات دانشگاه و با همكاري شركت گويان افزار نصب و راه اندازي گرديد اين سيستم توانائي راهبري 1000 شماره را دارا بود. بدين ترتيب تا سال 1391 دانشگاه بزرگ شيراز داراي بزرگترين شبكه تلفن هاي داخلي دانشگاه هاي كشور يعني ده هزار پورت تلفن گرديد.
بدليل استهلاك زياد (نزديك به 20 سال كار بدون وقفه ) مركز ترانزيت ياد شده و كمياب شدن قطعات موجود در بازار و همچنين تغييرات فناوري طي سال هاي اخير، مديريت مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات با همكاري مديريت محترم دانشگاه تأمين اعتبار لازم جهت تعويض سوئيچ اصلي دانشگاه را انجام داده و در نهايت با برگزاري مناقصه و همكاري شركت دانش بنيان گويان افزار در مرداد ماه 97 در زماني كه دانشگاه تعطيلات خود را مي گذراند نسبت به تعويض و پيكره بندي سيستم ترانزيت جديد اقدام شد كه طي شش مرحله عمليات بزرگ فوق به سرانجام رسيد .
مرحله اول :
آدرس برداري : در اين مرحله 1000 پورت آدرس خطوط جمع آوري و در دفاتر مخصوص ثبت گرديد كه اين اطلاعات در مرحله پنجم جهت رانژه كردن MDF (برقراري خطوط برروي فريم توزيع تلفن ) مورد استفاده قرار گرفت .

مرحله دوم :
الف - راه اندازي مركز soft switch خريداري شده شامل 600 پورت آنالوگ (FXS) و 5000 پورت خطوط VOIP و 48 پورت خط شهري
ب - برقراري 4 ترانك E1 Gateway جهت ارتباط با شركت مخابرات (3613)
ج- 5 ماژول E1 Gateway براي ارتباط با مراكز ديجيتال شهيد مفتح، دانشكده هاي مهندسي، دانشكده علوم(شيمي و فيزيك )، دانشكده علوم ( چهارراه ادبيات) و كشاورزي و دامپزشكي
د - لينك نمودن مراكز VOIP با مركز تلفن ترانزيت جديد شامل : ساختمان مديريت، حوزه دانشجوئي، مديريت امور فرهنگي، مديريت اموزشي و خدمات تحصيلي، دانشكده هنر و معماري، موزه تاريخ طبيعي، پرديس بين الملل دانشگاه شيراز، مركز مشاوره دانشجوئي و مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات

مرحله سوم :
جمع آوري مركز ترانزيت ديجيتال شامل دو رك كامل 40 U كه بطور كامل از مخابرات ايزوله و جدا گرديد.

مرحله چهارم :
تعويض رك I/O مخابرات مركزي از 18 يونيت به 40 يونيت براي برقراري شبكه مركز ترانزيت و ايجاد نظم و انسجانم به مجموعه فيبرها و تجهيزات ورودي، خروجي مخابرات

مرحله پنجم :
رانژه كشي ( برقراري فيزيكي خطوط )و زير بار آوردن مركز Soft switch ترانزيت دانشگاه بزرگ شيراز بطور كامل

مرحله ششم :
رفع عيب اختلالات شبكه مخابرات بدليل تعويض مركز ترانزيت كه تا تاريخ يازده شهريور1397 ادامه يافت
   تاریخ: ۱۵:۲۷ - ۱۳/۰۶/۱۳۹۷   بازدید: ۱۰۴۲

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)