روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

دانش آموختگي نخستين دانشجوي دكتراي علوم و صنايع غذايي دانشگاه شيراز در زمينه فرآوري آبزيان
 
خانم سارا خشنودي نيا دانشجوي دكتري علوم و صنايع غذايي ورودي مهر ماه 93، از رساله خود با عنوان'' تعيين غيرتخريبي شاخصهاي فساد فيله ماهي قزل آلا با استفاده از مدل سازي تصاوير ابرطيفي'' در كمتر از 4 سال دفاع كرد تا با كيفيت عالي و كم نظير و ارائه اي بسيار مسلط و جذاب، اولين فارغ التحصيل مقطع دكتري در رشته ي علوم و صنايع غذايي دانشگاه شيراز باشد.
اين رساله دكتري با حمايت و راهنمايي خانم پروفسور مرضيه موسوي نسب و مشاوره دكتر سيد مهدي نصيري و دكتر سيده زهره عظيمي فر انجام شد.
جلسه دفاع از پايان نامه دكتري اين دانشجوي دانشگاه شيراز با استقبال دانشجويان و اساتيد بخش هاي مختلف دانشكده ي كشاورزي و دانشگاه شيراز و نيز سازمان هاي مختلف از جمله مديريت شيلات فارس همراه بود. معاون شيلات فارس هم در اين مراسم ابراز اميدواري كرد كه با جذب حمايت از سازمان شيلات ايران و مراكز مربوطه بتوان از نتايج اين پژوهش در آينده ي نزديك در صنعت شيلات و فرآوري آبزيان استفاده كرد.
شايان توجه است در اين پژوهش براي نخستين بار در بخش علوم و صنايع غذايي دانشگاه شيراز از هوش مصنوعي (شبكه عصبي، ماشين يادگيري و يادگيري عميق) در مدل سازي فساد ماهي استفاده شد؛ و اين درحالي است كه تاريخچه تحقيق در اين زمينه در دنيا نيز كمتر از يك دهه است.
به گفته ي پروفسور مرضيه موسوي نسب، مؤسس و رئيس گروه پژوهشي فرآوري آبزيان دانشگاه شيراز به دنبال توسعه ي سريع صنعت شيلات، افزايش آگاهي مصرف كننده و در نتيجه بهبود عادات غذايي و سلامت جامعه، تمايل به مصرف فرآورده هاي دريايي به ويژه ماهي افزايش يافته است. همگام با اين افزايش مصرف، نياز به كيفيت بالاتر اين محصول و اطمينان از سلامت آن به يكي از دغدغه هاي مهم مصرف كننده و صنعت مبدل شده است. روش هاي مرسوم سنجش كيفيت ماهي عموماً زمان بر بوده، نيازمند اپراتور آموزش ديده و ماهر بوده، گران، و خسته كننده هستند. ضمن اينكه به دليل تخريبي بودن آزمون ها، امكان سنجش كيفيت تك تك محصولات فراهم نبوده و تنها چند نمونه ي تصادفي از كل محصول مورد آزمون قرار مي گيرد. تصويربرداري ابرطيفي با تركيب كردن مزاياي هر دو روش غيرتخريبي كارا يعني طيف سنجي مادون قرمز و پردازش تصوير، روشي را ارائه مي كند كه قادر است به طور همزمان اطلاعات طيفي و فضايي نمونه را ارائه كند. به همين دليل اين روش مي تواند به عنوان يك فنآوري غيرتخريبي سريع و كارا براي شناسايي ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي و بيوشميايي ماده ي غذايي مورد استفاده قرار گيرد.
لازم به توضيح است كه دوربين تصويربرداري ابرطيفي براي اولين بار در كشور به سفارش گروه پژوهشي فرآوري آبزيان دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز در شركت دانش بنيان فن آوران فيزيك نور كاشان ساخته و نرم افزار آن با همكاري اين گروه پژوهشي تكميل شد.

   تاریخ: ۱۵:۴۸ - ۱۳/۰۶/۱۳۹۷   بازدید: ۲۱۶۳

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)