روابط عمومی دانشگاه شیراز
جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹

پيام وزير علوم، تحقيقات و فناوري به سيزدهمين گردهمايي بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي
 
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم
زبان فارسي پيشينه اي طولاني دارد و در قلمرو وسيعي رواج داشته است كه در روزگار كنوني مرزهاي جغرافيايي شمار زيادي از كشورهاي منطقه و فرامنطقه را دربرمي گيرد. اين زبان كه زبان دوم عالم اسلام و زبان اول عرفان اسلامي است، حامل ميراث گرانبهايي از دانش و فرهنگ پربار و ارزشمندي است كه براي جامعه ي بشري سرمايه اي گرانسنگ به شمار مي رود. زبان فارسي امروز از اركان مهم هويت ملي ماست و در ابعاد مختلف علمي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي نقش اساسي برعهده دارد.
ادبيات فارسي نيز مجموعه اي گرانمايه از آثار متنوع ادبي را دربردارد كه از فرهنگ غني و پرمايه ي اسلامي - ايراني سرچشمه گرفته است. اين آثار ارزشمند كه بعضي از آن ها در شمار شاهكارهاي ادبي جهان قرار دارد، از جهت ساختار لفظي بس زيبا و دلنشين و از حيث محتوا بسيار عميق است و موجب اعتلاي فرهنگ جامعه در داخل و خارج از كشور بوده و خواهد بود.
با اين ويژگي ها، ترديدي نيست كه حفظ و گسترش زبان و ادبيات فارسي و ارتقاء جايگاه آن از مهمترين وظايف ماست و ضرورت دارد همه ي نهادها و سازمان هاي علمي و فرهنگي در اين مسير حركت كنند و وظيفه ي خويش را به انجام رسانند.
خوشبختانه در سياست هاي كلان و بالادستي كشور به مرتبه ي رفيع زبان و ادبيات فارسي توجه شده و ظرفيت بزرگي براي ارتقاء جايگاه زبان فارسي به عنوان زبان علم و همچنين گسترش و تعميق ادبيات فارسي در نظر گرفته شده است.
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان يكي از نهادهاي مهم در حوزه ي سياست گذاري و ترويج زبان و ادبيات فارسي مبتني بر اسناد بالادستي برنامه اي جامع و راهبردي تدوين كرده و در حوزه هاي آموزشي، پژوهشي و بين المللي فعاليت هاي تأثيرگذار و منسجمي را بنيان گذاشته است. «تدوين سند راهبردي زبان و ادبيات فارسي»، «تدوين و بازنگري برنامه هاي درسي اين رشته در دوره ي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري»، «تدوين طرح بسندگي نگارش دانشگاهي به فارسي»، «طرح ساماندهي فارسي عمومي»، «تشكيل قطب ها و انجمن هاي علمي و مراكز پژوهشي»، «انتشار نشريات متنوع علمي پژوهشي»، «طراحي و برگزاري آزمون سامفا براي غير فارسي زبانان»، «بازنگري و تدوين برنامه هاي درسي براي كرسي هاي زبان و ادبيات فارسي خارج از كشور»، «فراهم آوردن مقدمات براي منابع درسي روزآمد براي اين كرسي ها» از جمله ي آنهاست. مجموعه ي اين برنامه ها در قالب برنامه اي كلان به صورت منسجم در حال اجراست و اميد است كه با بهره گيري از استادان و صاحبنظران به طور مستمر و متناسب با شرايط جديد بازنگري و به نحو مطلوب اجرا شود.
برگزاري چنين همايش هايي، فرصتي مغتنم است تا علاوه بر ارائه ي آخرين دستاوردهاي علمي صاحبنظران و پژوهشگران، زمينه اي فراهم آيد تا درباره ي راه هاي ارتقاء جايگاه زبان و ادب فارسي و گسترش آن و پاسخگويي به نيازهاي جامعه در داخل و خارج كشور نيز گفت وگو و تبادل نظر گردد و راهكارهاي مناسب پيشنهاد شود تا بتوان در برنامه ريزي و سياست گذاري و اجراي مطلوب برنامه ها از آنها بهره گرفت.
وظيفه ي خود مي دانم از انجمن ترويج زبان و ادب فارسي و دانشگاه شيراز كه مقدمات برگزاري اين رويداد بزرگ علمي و فرهنگي را فراهم آوردند و از استادان و پژوهشگران زبان و ادب فارسي در داخل و خارج كشور كه در اين همايش، يافته ها و دستاوردهاي علمي خود را عرضه مي كنند و از همه ي سازمان ها، نهادها و كساني كه در برگزاري اين گردهمآيي علمي كوشيده اند، قدرداني و تشكر كنم. توفيق اين جمع و همه ي علاقه مندان را در دستيابي به اهداف والاي همايش و اعتلاي زبان غني فارسي از خداوند متعال مسئلت دارم.
منصور غلامي
وزير علوم، تحقيقات و فناوري
   تاریخ: ۱۰:۳۵ - ۱۸/۰۷/۱۳۹۷   بازدید: ۷۹۱

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)