روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

استاد دانشگاه: مسئولان براي تقويت همدلي پيشگام شوند
 
استاد دانشگاه: مسئولان براي تقويت همدلي پيشگام شوند
دكتر سيد علي اكبر صفوي جمعه در گفت و گو با ايرنا افزود: معاون اول رئيس جمهوري در راهپيمايي 22 بهمن ماه در شيراز در ميان سخنان ارزشمند خود خطاب به همه مردم و مسئولان جمله مهمي را بيان كرد كه لازم است توسط همه صاحبنظران و دلسوزان مورد توجه و تحليل بيشتر قرار گيرد و در مرحله عمل نيز مورد توجه باشد؛ آن جمله اين بود كه "بياييد همدلي انقلابي را تكرار كنيم".
وي اظهار داشت: همدلي انقلابي قابل تحقق است؛ به عنوان نمونه اگر به عملكرد و گفتارهاي امام جمعه محترم و جديد شيراز و استاندار جديد و محترم فارس نگاه كنيد به نظرم مسير همدلي با مردم و به صورت فراگير را به خوبي دارند جلو مي برند و از اين بابت، به سهم خودم از هر دو بزرگوار تشكر مي كنم.
اين عضو هيات علمي دانشگاه شيراز گفت: انتظار است در كشور هم توسعه اين روند را كه با عقلانيت بيشتر و كاملتر در چهل سالگي انقلاب همخواني دارد بيشتر شاهد باشيم.
صفوي گفت: در مقاطع زماني مختلف بعد از انقلاب بسياري بر لزوم توجه به وحدت در مسير حركت و توسعه كشور تأكيد كردند؛ امروز به نظر من اهميت اين همدلي بسيار جدي تر است.
عضو هيات امناي دانشگاه شيراز گفت: نسلي كه انقلاب كردند در آن زمان خود بسياري از امور را به عهده داشتند و از نسل جوان تشكيل مي شدند و از اين رو، نزديكي بيشتري با اهداف و مطالبات انقلاب داشتند؛ در آن زمان مشكلات، شرايط كشور و انتظارات از كشور بسيار كمتر از زمان حال بود.
وي ادامه داد: با توجه به آشنايي بسيار كمتر نسل جوان با اهداف و دلايل انقلاب و از طرفي وجود جامعه اطلاعاتي جهاني كه شرايط و وضعيت جهان در كشورهاي مختلف را به سادگي در دسترس همگان قرار مي دهد و فضاي رسانه ها كه اطلاعات را بسيار راحت تر و شفاف تر در اختيار همگان قرار مي دهد و در عين حال امكان و نشر اطلاعات غير واقعي در زمان كوتاه و در جمعيت وسيع يا گسترده فراهم شده است، مساله وحدت بسيار مهم تر از گذشته است.
صفوي گفت: من در مصاحبه با خبرگزاري ايرنا كه در مهرماه گذشته در رابطه با شرايط جديد دولت آمريكا و اقداماتي كه در ايران ما بايد انجام بدهيم مطالبي را بيان كردم.
وي ادامه داد: در اين مصاحبه، از بين راهكارهاي پيشنهادي دو بحث را به طور شفاف تاكيد كردم: اول اينكه وحدت ملي رو به هر طريق ممكن بايد به شدت تقويت كنيم تا به نحوي كشور در برابر صدمات ناشي از رفتار هاي خارجي واكسينه شود و دوم مشاوران اقتصادي و تجاري مسئولان ارشد كشور بيش از مشاورين سياسي و نظامي شوند.
اين استاد دانشگاه گفت: به نظر مي رسد هيچ كدام از اين دو به طور جدي تحقق نيافت و آثار آن را هم به خوبي مي بينيم كه متاسفانه مشكلات بيشتر شد.
صفوي با اشاره به سخنان معاون اول رئيس جمهوري مبني بر لزوم تكرار همدلي انقلابي در شرايط كنوني كشور، گفت: ممكن است بنده و برخي ديگر هم از مسئولان ارشد كشور گله هاي زيادي در رابطه با عملكرد داشته باشيم و هيچ كدام از صحبت هاي من به معني حمايت بدون اشكال يا بي چون و چرا از هيچ يك از مسئولان كشور نيست.
عضو هيات امناي دانشگاه شيراز گفت: طرف صحبت من، اول همه مسئولان و در وهله دوم، مردم عزيزمان هستند.
وي ادامه داد: در اوايل انقلاب وقتي مسئولان صحبتي را مي كردند اعتماد بين مسئولان و مردم بسيار زيادتر بود به همين دليل مردم بسياري از مسئولان را كنار خود در جبهه ها مي ديدند و به آنها هم اعتماد بيشتري داشتند.
صفوي اظهار داشت: نشان اين قضيه را مي توانيد در مسائل مرتبط با ارتحال امام خميني (ره) مشاهده كنيد، حضرت امام وقتي به كشور بازگشتند شايد حدود يك ميليون نفر به استقبال ايشان رفتند و بعد كشور در شرايط سخت جنگ قرار گرفت اما علي رغم همه مشكلات زماني كه امام به رحمت الهي پيوستند در مراسم تشييع ايشان حدود يك پنجم جمعيت كشور حاضر بود.
وي ادامه داد: در سال 1368، جمعيت كشور حدود 50 ميليون و حدود 10 ميليون نفر در مراسم تشييع ايشان حاضر بودند.
اين استاد دانشگاه گفت: اين نشان مي دهد كه با وجود همه مشكلات پيوند مردم با امام قوي تر هم شده بود؛ در شرايط حاضر كشور ما نيازمند بازگشت اعتماد كاملتر مردم به همه مسئولين و اركان نظام هستيم.
اين استاد دانشگاه گفت: شك نداريم كه در گذشته هم اشتباهات زيادي در همان زمان حضرت امام هم ممكن است در بين مسئولان رخ داده باشد اما اعتماد عمومي بسيار بالاتر از زمان حاضر بود به همين دليل نيازمند اول همدلي با مردم توسط مسئولين و اعتماد مردم هستيم.
صفوي گفت: تحقق اعتماد عمومي با مصلحت انديشي هاي غير قابل قبول و رفتار هاي با نگاه هاي سياسي گروهي يا دسته اي در برخي بخش ها همخواني ندارد.
وي اظهار داشت: نوع برخورد برخي بخش ها با گروه هاي مختلف مردم و يا متخلفان هم متفاوت است و عدم استفاده از بسياري از نخبگان در امور مملكتي به دليل نگاه خاص و محدود عده اي به نوعي ظلم علني به كشور است.
اين استاد دانشگاه گفت: در گام نخست، همه مسئولان كشور بايد همدلي انقلابي را تكرار كنند و ارتباط خود را با مردم شفاف تر و همدلانه تر كنند، آنگاه مردم هم با ظرفيت هايي كه نشان دادند به طور بيشتر هنرنمايي خواهند كرد.
وي گفت: در اين صورت، مردم با ميزاني كه نياز امروز جامعه ماست در در همه صحنه ها و در همه ابعاد حضور خواهند داشت و مشكلات را همراه با مسئولان كاهش خواهند داد.
صفوي ادامه داد: تحقق اين امر، نيازمند يك بازنگري اصولي در نگاه ها است، اين خود يك حركت انقلابي در بين مسئولان را مي طلبد.
وي بيان كرد: متاسفانه روند انتصابات و برخي اتفاقات ديگر در كشور چنين مسيري را نشان نمي دهد اما به نظر من هنوز فرصت داريم كه با توجه به اين همه فداكاري مردم و با توجه به ايام سال نو كه در پيش رو داريم اين حركت انقلابي در همه اركان نظام مجدد ظهور كند و انقلابي بودن را با يك نگاه دسته اي و يك نگاه محدود براي مردم نخواهيم.
استاد دانشگاه شيراز گفت: براي ما پسنديده نيست كه وزراي ارزشمند كشور همچون دكتر ظريف و مهندس زنگنه در تعاملات بين المللي در تنگناهاي زيادي قرار گيرند؛ قطعاً نوع نگاه ما و سياست هاي ما در رابطه با همسايگان و جهان بايد بسيار هوشمندانه تر و با كياست بيشتر به پيش برود.
معاون اول رئيس جمهوري 22 بهمن ماه در جمع راهپيمايان شيراز با بيان اين كه انقلاب اسلامي مانند ايران، امام و رهبري متعلق به همه ايرانيان است، به سال هاي نخست انقلاب اشاره كرد و گفت: به ياد بياوريم روزهايي كه در كنار هم بوديم و دوباره آن روزها را تكرار كنيم؛ امروز به همان همدلي و همزباني نياز داريم.
دكتر اسحاق جهانگيري افزود: ملت ايران در شرايط دشوار جنگ تحميلي و در سال هاي آغازين پيروزي انقلاب، معناي ملت بودن را به دنيا نشان داد و امروز نيز با اتكا به ملت ايران، قادر هستيم از همه دشواري هاي فراروي كشور عبور كنيم.
اين عضو هيات دولت گفت: دشمن به دنبال چند دستگي ، ايجاد ياس و نااميدي و بي اعتمادي است، ما نياز به وحدت و انسجام و گفت و گو داريم.
وي با بيان اين كه درس هاي زيادي از انقلاب آموختيم، گفت: انقلاب اسلامي سرمايه مهم ما براي گذر از مشكلات است و امروز با تقويت روح همبستگي، مشاركت عمومي و اميد به آينده قادر هستيم كه بر مشكلاتي كه دشمنان پيش روي ملت ايران گذاشته اند فائق آييم.
معاون اول رئيس جمهوري ادامه داد: انقلاب اسلامي مثل ايران، اسلام، امام و رهبري متعلق به همه ايرانيان است و بايد بگذاريم همه به انقلاب دلبسته باشند.
جهانگيري گفت: هيچ گروهي نمي تواند انقلاب را به نام خود مصادره كند و انقلاب متعلق و متكي به همه ايرانيان در سراسر كشور است.
7375/ 2027
انتهاي پيام
منبع خبر:
جماران
   تاریخ: ۱۲:۱۴ - ۲۶/۱۱/۱۳۹۷   بازدید: ۴۳

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)