روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸

آمار جذب هيئت علمي در 7 فراخوان اخير اعلام شد/ دانشگاه تهران بيشترين سهميه
 
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري دانشجو،مركز جذب اعضاي هئيت علمي وزارت علوم اعلام كرد: با توجه به آغاز زمان فراخوان بهمن ماه سال 97، به منظور راهنمايي و انتخاب هر چه بهتر اولويت ها توسط متقاضيان جذب هيأت علمي، گزارشي از رده بندي دانشگاهها بر اساس تعداد متقاضي براي كسب هر كرسي دانشگاه در هفت ...


به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري دانشجو،مركز جذب اعضاي هئيت علمي وزارت علوم اعلام كرد: با توجه به آغاز زمان فراخوان
بهمن ماه سال 97، به منظور راهنمايي و انتخاب هر چه بهتر اولويت ها توسط متقاضيان جذب هيأت علمي، گزارشي از رده بندي دانشگاهها بر اساس تعداد متقاضي براي كسب هر كرسي دانشگاه در هفت فراخوان اخير، توسط مركز جذب اعضاي هيأت علمي تهيه شده است.

در اين گزارش، نتايج هفت فراخوان اخير از شهريور94 لغايت شهريور97 بررسي شده و همچنين اين گزارش بر اساس تعداد افرادي است كه تا پايان آبان ماه سال 97 در دانشگاه ها جذب شده اند؛ قابل توجه است كه در اين گزارش صرفاً دانشگاه هايي بيان شده اند كه در هفت فراخوان اخير حداقل 4 نفر جذب داشته اند.

با توجه به اين گزارش متقاضيان با انتخاب دانشگاه هاي رده بالاتر و دانشگاه هايي كه تعداد متقاضي كمتري براي هر كرسي خود دارند شانس جذب خود را افزايش مي دهند. توصيه مي شود كه متقاضيان پس از مطالعه دقيق اين گزارش احتمال جذب خود را در دانشگاه ها بالاتر برده و اولويت هاي خود را با توجه به توانمندي هاي خود به بهترين شكل انتخاب كنند.

براساس آمار گزارش مذكور دانشگاه تهران و سپس دانشگاه شهيد بهشتي با 86 و 82 پذيرش عضو هيئت علمي در هفت فراخوان اخير نسبت به دانشگاه هاي ديگر جذب بيشتري داشته اند همچنين براساس آمار موجود ساير دانشگاه هاي برتر نسبت به دانشگاه هاي ديگر تعداد بيشتري از متقاضيان را جذب كرده اند

رده

دانشگاه

تعداد متقاضي در هفت فراخوان اخير

تعداد مجاز جذب در هفت فراخوان اخير

تعداد جذب در هفت فراخوان اخير

تعداد متقاضي براي هر كرسي

1

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

42

28

16

3

2

دانشگاه غيردولتي غيرانتفاعي باقرالعلوم (ع)

66

13

9

7

3

دانشگاه غيردولتي - غير انتفاعي شهاب دانش

74

47

8

9

4

مركز تحقيقات نجوم و اخترفيزيك مراغه

56

17

6

9

5

پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

49

8

5

10

6

دانشگاه هنر اصفهان

57

19

6

10

7

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

90

30

8

11

8

موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي رايانه اي مجازي

204

29

18

11

9

دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

189

28

15

13

10

دانشگاه صنعتي اروميه

88

22

7

13

11

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

181

30

13

14

12

معاونت پشتيباني و منابع انساني شوراي عالي انقلاب فرهنگي

135

23

10

14

13

دانشگاه تبريز

61

16

4

15

14

دانشگاه ولايت

299

50

20

15

15

مجتمع آموزش عالي اسفراين

194

41

13

15

16

مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

128

17

8

16

17

پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي

118

15

7

17

18

دانشگاه امام صادق (ع) (پرديس خواهران)

99

15

6

17

19

دانشگاه صنعتي قوچان

157

47

9

17

20

دانشگاه كوثر

157

40

9

17

21

دانشگاه وليعصر (عج)

288

55

17

17

22

موسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي علوم شناختي

83

12

5

17

23

پژوهشكده هواشناسي

92

26

5

18

24

دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي كرمان

231

33

12

19

25

دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار

98

25

5

20

26

دانشگاه اراك

1052

43

53

20

27

دانشگاه صنعتي شاهرود

810

102

41

20

28

مجتمع آموزش عالي بم

78

54

4

20

29

جامعه المصطفي العالميه

385

82

18

21

30

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

529

32

24

22

31

دانشگاه امام صادق (ع)

261

57

12

22

32

موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي ارم شيراز

183

46

8

23

33

موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي عطار

90

33

4

23

34

پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي

96

26

4

24

35

دانشگاه علوم اسلامي رضوي

119

43

5

24

36

دانشگاه گرمسار

158

23

6

26

37

دانشگاه تربت حيدريه

301

52

11

27

38

دانشگاه سيستان و بلوچستان

1157

106

43

27

39

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

191

23

7

27

40

دانشگاه نيشابور

296

63

11

27

41

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

1999

86

73

27

42

دانشگاه جيرفت

265

29

9

29

43

دانشگاه علم و فناوري مازندران

315

34

11

29

44

دانشگاه بناب

494

37

16

31

45

دانشگاه علوم قضائي و خدمات اداري

185

41

6

31

46

موسسه آموزش عالي رسام

218

33

7

31

47

موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي طلوع مهر

125

33

4

31

48

موسسه تحقيقات آب

278

24

9

31

49

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

127

5

4

32

50

دانشگاه حكيم سبزواري

291

70

9

32

51

دانشگاه صنعتي اراك

604

50

19

32

52

دانشگاه مراغه

540

46

17

32

53

موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي توس

286

74

9

32

54

موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي خاتم

443

63

14

32

55

دانشگاه شيراز

2014

93

61

33

56

دانشگاه صنعتي شيراز

295

27

9

33

57

دانشگاه تفرش

371

46

11

34

58

دانشگاه گلستان

446

45

13

34

59

پژوهشكده هنر، معماري و شهرسازي نظر

139

40

4

35

60

پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران

176

16

5

35

61

دانشگاه قرآن و حديث

138

24

4

35

62

دانشگاه بين المللي اهل بيت

214

52

6

36

63

مركز تحقيقات سياست علمي كشور

217

20

6

36

64

پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري

187

11

5

37

65

دانشگاه علامه طباطبايي

1199

104

32

37

66

دانشگاه علم و صنعت ايران

1831

122

50

37

67

دانشگاه محقق اردبيلي

662

66

18

37

68

دانشگاه غيردولتي غيرانتفاعي صنعتي سجاد

191

31

5

38

69

دانشگاه هنر

915

119

24

38

70

دانشگاه فسا

353

48

9

39

71

دانشگاه كردستان

545

82

14

39

72

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات

478

69

12

40

73

دانشگاه زنجان

561

53

14

40

74

پژوهشكده علوم انساني

204

11

5

41

75

دانشگاه اصفهان

611

85

15

41

76

موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي حكيم طوس

162

63

4

41

77

پژوهشگاه هوافضا

500

34

12

42

78

دانشگاه بجنورد

333

56

8

42

79

دانشگاه گيلان

1179

96

28

42

80

دانشگاه هرمزگان

424

79

10

42

81

دانشگاه صنعتي سيرجان

343

57

8

43

82

دانشگاه گنبد كاووس

340

61

8

43

83

دانشگاه شهركرد

764

71

17

45

84

دانشگاه حضرت معصومه (س)

675

48

14

48

85

دانشگاه ملاير

677

61

14

48

86

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

238

10

5

48

87

پژوهشگاه نيرو

2607

209

53

49

88

دانشگاه خليج فارس

729

119

15

49

89

مجتمع آموزش عالي لارستان

295

41

6

49

90

دانشگاه اديان و مذاهب (غيردولتي غيرانتفاعي)

200

44

4

50

91

پژوهشگاه فضايي ايران

1066

59

21

51

92

پژوهشگاه ميراث فرهنگي

408

38

8

51

93

مجتمع آموزش عالي گناباد

557

61

11

51

94

پژوهشكده بيمه

259

26

5

52

95

دانشگاه آيت الله العظمي بروجردي (ره)

517

38

10

52

96

دانشگاه يزد

1397

131

27

52

97

دانشگاه الزهرا (س)

1579

70

28

56

98

دانشگاه ميبد

391

43

7

56

99

دانشگاه هنر اسلامي تبريز

456

129

8

57

100

مجتمع آموزش عالي سراوان

228

58

4

57

101

دانشگاه شهيد بهشتي

4868

151

82

59

102

دانشگاه مازندران

1802

123

30

60

103

دانشگاه بيرجند

623

74

10

62

104

دانشگاه دامغان

811

75

13

62

105

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

1993

110

32

62

106

جهاد دانشگاهي

3464

381

53

65

107

دانشكده فني مهندسي گلپايگان

329

29

5

66

108

موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني

332

18

5

66

109

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

471

30

7

67

110

مركز آموزش عالي شهرضا

404

38

6

67

111

دانشگاه اروميه

814

71

12

68

112

دانشگاه شهيد چمران اهواز

1626

161

24

68

113

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

1850

72

27

69

114

دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين

277

23

4

69

115

موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي فروردين

774

58

11

70

116

دانشگاه بوعلي سينا

877

79

12

73

117

پژوهشكده محيط زيست و توسعه پايدار

298

11

4

75

118

دانشگاه صنعتي همدان

317

48

4

79

119

دانشگاه تهران

7215

344

86

84

120

دانشگاه صنعتي اميركبير

2509

137

30

84

121

دانشگاه فردوسي مشهد

2595

118

31

84

122

موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي شمس گنبد

588

112

7

84

123

دانشگاه سمنان

1120

100

13

86

124

موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي دانش پژوهان

433

76

5

87

125

دانشگاه فرهنگيان

2630

339

29

91

126

دانشگاه صنعتي اصفهان

3762

192

40

94

127

دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)

1271

45

13

98

128

دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه گاوازنگ زنجان

560

52

5

112

129

دانشگاه اردكان

566

37

5

113

130

دانشگاه لرستان

473

73

4

118

131

دانشگاه تربيت مدرس

3381

131

28

121

132

دانشگاه غيردولتي غيرانتفاعي عدالت

886

131

7

127

133

دانشگاه صنعتي شريف

3164

185

24

132

134

موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي الكترونيكي ايرانيان

831

76

5

166

135

دانشگاه رازي

1069

81

6

178

136

دانشگاه خوارزمي

2620

76

13

202

137

موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي آل طه

2314

114

8

289

138

موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي بنيان

1195

183

4

299

139

موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي بصير آبيك

1210

103

4

303

140

دانشگاه شاهد

1225

54

4

306

141

دانشگاه فني و حرفه اي

4011

356

7

573.
منبع خبر:
دانشجو
   تاریخ: ۱۰:۴۶ - ۲۵/۱۱/۱۳۹۷   بازدید: ۵۵

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)