روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸

حضور معاون علمي فناوري رئيس جمهور در دانشگاه شيراز
 
دكتر سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور در سفر به شيراز ، از برج نوآوري دانشگاه شيراز و شتابدهنده كوانتم بازديد كرد.
در اين بازديد كه استاندار فارس، رئيس دانشگاه شيراز و ساير مسئولاني استاني هم حضور داشتند.
دكتر ستاري ضمن بازديد از شتابدهنده كوانتم ، از نزديك در جريان كار و فعاليت هاي گروه هاي مستقر در اين شتابدهنده دانشگاه شيراز قرار گرفت و با آنها به گفتگو پرداخت.
معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري در اين بازديد از گفت : از طرح هاي پيشنهادي دانشگاه شيراز به صورت ويژه حمايت مي شود.
دكتر سهراب پور، رئيس شتابدهنده كوانتم هم در اين بازديد به به بيان گوشه اي از فعايت ها و اقدامات اين مركز پرداخت.
دكتر سورنا ستاري در بدو ورود به شيراز از شركت هاي دانش بنيان مستقر در شهرك صنعتي بازديد و سپس شتاب دهنده و مركز نوآوري پرسيس ژن در شهرك صدرا را افتتاح كرد.
بازديد از پارك علم و فناوري فارس، بازيد از شركت مهندسين مشاور رادمان صنعت نصر، شركت مهندسي و پژوهشي امواج آبي، پارك علم و فناوري و از ديگر برنامه هاي حضور يك روزه دكتر ستاري در شيراز بود .
معاون علمي و فناوري رئيس جمهور همچنين پس از بازديد از مركز جامع سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي شيراز از واحدهاي فناور حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشكي هم بازديد و سپس در شوراي اداري فارس شركت كرد .
بازديد از شركت كارخانجات مخابراتي ايران در شيراز پايان بخش سفر يك روزه دكتر ستاري در شيراز بود .
   تاریخ: ۱۳:۵۱ - ۲۱/۱۲/۱۳۹۷   بازدید: ۶۱۹

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)