روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹

برگزاري همايش " رابطه علم و دين " با حضور دكتر مهدي گلشني در دانشگاه شيراز
 
به همت پژوهشكده تحول و ارتقاي علوم انساني دانشگاه شيراز ، همايش '' رابطه علم و دين '' در گذشته و حال جهان اسلام و جهان غرب ، با حضور استاد دكتر مهدي گلشني، در تالار دكتر مصطفوي برگزار شد.
در ابتداي اين نشست ، دكتر سيد سعيد زاهد زاهداني، به بيان گوشه اي از فعاليت هاي پژوهشكده تحول و ارتقاي علوم انساني پرداخت.
وي اظهار داشت : '' روش تحقيق '' محور اصلي مباحث مطرح شده در پژوهشكده بوده و به زودي سايت اينترنتي براي انتشار اين مطالب راه اندازي مي شود.
دكتر زاهد گفت : هم اكنون دعوت از شخصيت هاي برجسته و نخبگان تراز اول براي سخنراني و ارائه نظر ؛ در دستور كار پژوهشكده تحول قرار دارد و برگزاري اين نشست با حضور نظريه پرداز مطرح كشور، استاد دكتر گلشني آغازگر سلسله نشست ها خواهد بود.
در ادامه ، دكتر گلشني ، استاد ممتاز فيزيك دانشگاه صنعتي شريف و عضو پيوسته ي فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران ، به بيان مطالبي درخصوص رابطه علم و دين در گذشته و حال جهان اسلام و جهان غرب پرداخت.
وي اظهار داشت : تحولات عمده اي در جهان غرب رخ داده و متاسفانه ما غفلت كرده ايم .
دكتر گلشني ، '' تعارض ، استقلال ، تعامل و مشابهت '' را 4 ديدگاهي برشمرد كه درخصوص رابطه بين علم و دين مطرح هست و هريك كم و بيش موافقان و مخالفاني دارد.
اين پژوهشگر فلسفه علم بيان كرد : ضروري است كه حساسيت ها درباره دغدغه هاي اخلاقي درباب علم افزايش يابد و تغيير جهت گيري علم و فناوري و يك رويه وحدت بخش صورت پذيرد.
وي ادامه داد : چندسالي است در دانشگاه هاي تراز اول غرب ، مطالعه علوم انساني براي دانشجويان مهندسي و ساير رشته ها الزامي است و براي تقويت هويت ملي و برون رفت از چالش هاي فعلي آموزش عالي ؛ بايد به علوم انساني بيش از پيش توجه شود.
در ادامه اين نشست ، اساتيد و دانشجويان حاضر در جلسه به بيان ديدگاه ها و پرسش هاي خويش پرداختند و استاد گلشني به آنها پاسخ داد.
   تاریخ: ۲۱:۳۸ - ۲۸/۰۱/۱۳۹۸   بازدید: ۹۰۱

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)