دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹

بررسي وضعيت علوم انساني و هنر در دانشگاه هاي كشور با حضور نماينده وزارت علوم
 
با حضور دكتر علي اصغر ميرباقري فرد، دبير شوراي توسعه پژوهش و فناوري علوم انساني و هنر وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ؛ نشست هم انديشي اعضاي هيات علمي دانشكده هاي علوم انساني و هنر دانشگاه شيراز برگزار شد.
دكتر سيد مجتبي زبرجد، معاون پژوهش وفناوري دانشگاه شيراز در ابتداي اين نشست با اشاره به تخصصي بودن علوم انساني اظهار داشت: متاسفانه در علوم انساني همه خود را صاحب نظر مي دانند و غيرمتخصصان نيز درباره ي آن صحبت مي كنند.
دكتر بابك شمشيري ، استاد دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شيراز هم گفت : نتايج پژوهش صورت گرفته توسط اينجانب نشان دهنده ي آن است كه استادان دانشگاه به ترتيب «آموزش», «مهارت», «صلاحيت ها شخصي», «پژوهش», «خدمات اجتماعي» و «خدمات اجرايي» را از معيارهاي مهم در ارتقاي استادان در علوم انساني مي دانند.
وي ادامه داد : قرارگرفتن آموزش به عنوان مهمترين معيار براي ارتقاي استادان، نشان از اهميت آن در علوم انساني دارد؛ زيرا علوم انساني مربوط به مردم است و ماهيت آن به گونه اي است كه ارتباط مستقيم با جامعه دارد و منظور از آموزش، آموزش در دانشگاه و در سطح جامعه است.
دكتر شمشيري، به سه شاخص «پختگي» «خبرگي» و «اثربخشي» براي ارتقاي استادان علوم انساني اشاره و خاطر نشان كرد : جمع شدن اين سه، در كنار داشتن خط فكري و برنامه ريزي پژوهشي، باعث ايجاد مرجعيت علمي و اعتمادپذيري براي استاد در سطح جامعه مي شود؛ اما متاسفانه ما امروزه تمام اين معيارهاي مهم را به توليد مقاله تقليل داده ايم.
دكتر كاووس حسن لي ، استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز و دبير شوراي توسعه پژوهش و فناوري علوم انساني و هنر در دانشگاه شيراز ؛ سخنران بعدي اين نشست بود.
دكترحسن لي اظهار داشت : تاكيد بر كميت و سبقت گرفتن دانش آموزان و دانشجويان از يكديگر در مسير علمي خود؛ از جمله ايرادهايي است كه به كل نظام آموزش وارد است .
وي گفت: نتيجه ي اين سبقت گرفتن اين است كه اخلاق و معنويت در نظام آموزشي ما ضربه خورده است و اخلاق حرفه اي ما مشكل دارد و ما هيچ وقت فرصت نكرديم به چرايي اين ماجرا فكر كنيم.
دكتر حسن لي بيان كرد : هدف ما در علوم انساني انسان سازي است ولي بحث هايي مانند آيين نامه هاي ارتقا و غيره، مانع از رسيدن ما به هدف اصلي شده است.
اين استاد دانشگاه شيراز گفت: شوراي توسعه ي پژوهش و فناوري در علوم انساني و هنر با هدف ايجاد تغيير و اصلاح به تازگي در دانشگاه شيراز تشكيل شده است.
وي ادامه داد : شوراي توسعه قرار است اعضاي عيئت علمي را نمايندگي كند و پيشنهادها را در سيستمي كارآمد قرار دهد تا به نتيجه برسد.
دكترحسن لي از استادان علوم انساني و هنر درخواست كرد پيشنهادهاي سازنده ي خود را براي تغيير نگاه به علوم انساني و هنر به شوراي توسعه ارائه نمايند.
دكتر بهمن فيزابي ،استاد دانشكده هنر و معماري دانشگاه شيراز نيز به نمايندگي از اعضاي هيات علمي اين دانشكده ، به بيان ديدگاه ها و دغدغه ها درخصوص وضعيت كنوني هنر در فضاي دانشگاه پرداخت.
دكترميرباقري فرد، دبيرشواي توسعه ي پژوهش و فناوري در علوم انساني و هنر وزارت علوم, سخنران پاياني اين جلسه بود.
وي سخنان خود را با اين پرسش آغاز كرد :آيا وضعيت كنوني علوم انساني، پاسخگوي نيازهاي جامعه است و آيا مسئولتي را در برابر جامعه به عهده مي گيرد يا نه؟
توليد علم و ارائه يافته هاي علمي از يك سو و رويكرد فناورانه و كاربردي از سوي ديگر؛ دو شاخصي بود كه دكتر ميرباقري فرد از آنها به عنوان ملاك سنجش در حوزه علم و فناوري يادكرد.
وي ، به منظور پاسخ دادن به سوال هاي مطرح شده و تبيين ضرورت شكل گيري شوراي توسعه در دانشگاه هاي مختلف, گزارشي از نتايج تحقيقات اين شورا در وزارتخانه ارائه كرد.
به گفته ي دكتر ميرباقري فرد، اين گزارش نتيجه ي تحقيق دوساله ي شورا با همكاري كارگروه هاي متخصص است و سهم عمده ي آن به زيرساخت ها و ظرفيت هاي موجود (تعداد دانشجويان تحصيلات تكميلي, تعداد نشريات علمي پژوهشي, تعداد رساله هاي دكتري, واحدهاي پژوهشي و... ) همراه با ارائه ي تحليلي از اين آمارها و مقايسه ي علوم انساني با علوم مهندسي و علوم پايه اختصاص دارد.
دبير شوراي توسعه پژوهش و فناوري علوم انساني و هنر وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري گفت : از حدود 4 و نيم ميليون دانشجوي كشور ؛ هم اكنون نزديك به 2 ميليون و دويست هزار نفر در رشته هاي علوم انساني و هنر مشغول تحصيل هستند كه اين ميزان برابر 58 درصد از كل دانشجويان است.
وي افزود : از حدود 55 هزار اعضاي هيات علمي كشور ، بالغ بر 24 هزار نفر را اعضاي هيات علمي علوم انساني و هنر تشكيل مي دهند كه برابر 37 درصد اعضاي هيات علمي كشور است.
دكتر ميرباقري فرد اظهار داشت : مقايسه درصد دانشجويان (58 درصد) و اعضاي هيات علمي (37 درصد) رشته هاي علوم انساني و هنر ؛ نشاندهنده توزيع نامتوازن درصد استاد و دانشجو در اين رشته هاست.
دبير شوراي توسعه پژوهش و فناوري علوم انساني و هنر وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري گفت : در خصوص انتشار مقالات نيز ، 95 درصد مقالات رشته هاي علوم انساني و هنر در ISC و 5 درصد آنها در ISI قرار دارد و اين نمايانگر آن است كه در حوزه ي نشريات خارجي وضعيت مطلوبي نداريم.
دكتر ميرباقري فرد تصريح كرد : در حوزه فناوري ، وضعيت رشته هاي علوم انساني و هنر ، به كلي نامطلوب است و اين در حالي است كه زيرساخت ها و منابع انساني فراواني در اين زمينه داريم.
دبير شوراي توسعه پژوهش و فناوري علوم انساني و هنر وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ؛ در ادامه سخنانش در جمع اساتيد دانشگاه شيراز اظهار داشت : 40 آسيب و آفت جدي در اين شورا شناسايي شده و براي آن نيز راهكارهاي عالمانه در نظر گرفته شده است.
وي ، برنامه محور نبودن و هدفمند نبودن پژوهش هاي علوم انساني و هنر را نخستين آسيب اين حوزه اعلام كرد و گفت : هم اكنون علوم انساني به صورت انتزاعي در دانشگاه هاعمل مي كنند و پيوند ساختاريافته اي با جامعه ندارند.
دكتر ميرباقري فرد گفت : از نظر كمّي ، شاخص توليد علم در علوم انساني و هنر از وضعيت خوبي برخوردار است اما عليرغم اين كميّت ، اثربخشي ديده نمي شود.
وي براي اثبات اين سخن به ارائه آمار سالانه ي مقالات و پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي پرداخت گفت : سالي 15 هزار مقاله در حوزه علوم انساني و هنر در كشور منتشر مي شود ، 7 تا8 هزار رساله دكتري و 70 تا 80 هزار پايان نامه ارشد در دانشگاه هاي سراسر كشور دفاع مي شود ؛ اما كجا از اين فرصت استفاده كرده ايم ؟
دبير شوراي توسعه پژوهش و فناوري علوم انساني و هنر وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري تصريح كرد : بر اساس ارزيابي هاي اين شورا ؛ حجم قابل توجهي از اين رساله ها و پايان نامه ها در كتابخانه ها مدفون الي الابد مي شود و جز فارغ التحصيل كردن دانشجويان ، هيچ فايده اي ندارد.
دكتر ميرباقري فرد با تاكيد بر ضرورت تغيير نگرش ها و رويكردها، چالش محور كردن پژوهش ها ، ايجاد رويكرد كاربردي و پاسخگويي به نيازهاي جامعه ؛ خاطر نشان كرد : اين موارد بايد به عنوان گفتمان غالب اعضاي هيات علمي دانشگاه ها درآيد ؛ چراكه مهمترين مسائل جامعه مربوط به علوم انساني است.
در ادامه، اساتيد حاضر در اين نشست به بيان ديدگاه ها و نظرات خويش درباره بهبود و ارتقاي جايگاه رشته هاي علوم انساني و هنر پرداختند.
   تاریخ: ۰۰:۰۹ - ۰۱/۰۲/۱۳۹۸   بازدید: ۱۱۵۳

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)