روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹

مراسم آغاز ساخت نيروگاه خورشيدي 20 مگاواتي دانشگاه شيراز
 
ساخت نيروگاه خورشيدي 20 مگاواتي دانشگاه شيراز با حضور وزير علوم ، تحقيقات و فناوري در دانشكده كشاورزي و دامپزشكي آغاز شد.
همزمان با اين طرح ، نيروگاه خورشيدي در سورمق آباده با ظرفيت ٣٠ مگاوات و نيروگاه خورشيدي ني ريز و فسا با ظرفيت ٢٠ مگاوات ساخته مي شود.
مهندس ستايش، سرمايه گذار اين طرح گفت : عمليات ساخت نيروگاه برق خورشيدي در مجموع با ظرفيت ٧٠ مگاوات و با سرمايه گذاري شركت ايتاليايي در مدت ٩ ماه با اعتبار ٧٠ ميليون يورو اجرا مي شود.
وي افزود: اين ميزان حجم توليد برق از انرژي خورشيدي براي نخستين بار در كشور در فارس اجرا شده و برق حاصل از توليد اين نيروگاه به صورت كامل به كشور هاي همسايه صادر مي شود و براي كشور ارز آوري دارد.
به گفته ي مهندس ستايش، تفاهم نامه ساخت هزار مگاوات نيروگاه خورشيدي در فارس با هدف تحقيقات و آموزش، اشتغال زايي، درآمد پايدار و بومي سازي ساخت سلول هاي خورشيدي، پنل هاي خورشيدي و تجهيزات نيروگاه خورشيدي، به امضا رسيده و به زودي اجراي آن آغاز مي شود.
وزير علوم تحقيقات و فناوري در مراسم آغاز ساخت نيروگاه خورشيدي 20 مگاواتي دانشگاه شيراز گفت: دانشگاه بايد با استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هايي كه دارند نسبت به توليد علم و ثروت اقدام كند.
دكترغلامي افزود : خيلي از فعاليت هايي كه در دانشگاه انجام مي شود مي تواند تاثيرات جهاني داشته باشد و اگر سرمايه گذاري در اين بخش ها صورت گيرد نه تنها صنعت از اين سرمايه گذاري منفعت پيدا مي كند بلكه دانشگاه نيز از نظر مالي بهره مند مي شود.
وي ادامه داد: بسياري از دانشگاه ها توانسته اند در تامين منابع مالي خود اقداماتي انجام دهند؛ اين رويكردي است كه وزارت علوم براي تامين منابع مالي دانشگاه ها در كشور دارد.
وزير علوم، تحقيقات و فناوري بيان كرد: همان گونه كه در برنامه ريزي ششم توسعه آورده شده ، دانشگاه ها در تامين منابع مالي بايد با استفاده از ظرفيت هاي واحد آموزشي نسبت به كسب درآمد اقدام كنند.
دكترغلامي گفت: هرچه قدر درحوزه هاي مختلف علمي سرمايه گذاري صورت گيرد بازدهي اين سرمايه گذاري بلند مدت و ميزان سودآوري نيز چندين برابر است و شاهد هستيم كه در استان فارس نيز بر جذب سرمايه گذاري علمي اهتمام ويژه اي صورت گرفته است.
وزير علوم سرمايه گذاري در علم را سرمايه گذاري براي آيندگان دانست و افزود: همكاري مسئولان استان فارس با دانشگاه شيراز قابل تقدير است و اگر سرمايه گذاري اقتصادي نيز در قالب حمايت ها رخ دهد سرمايه گذاري پايداري است.
وي با اشاره به اين كه مراكز رشد، عاملي براي توسعه ارتباط علم و صنعت هستند بيان كرد: بيش از 196 مركز رشد در كنار دانشگاه هاي كشور وجود دارد كه اين مراكز نگاهي نو به عرصه علم آموزي و پژوهش خواهند داشت البته اين مراكز مركزي براي كسب ثروت هستند.
دكترغلامي افزود: در كشور 43 پارك علم و فن آوري وجود دارد و اين پارك ها توانسته اند جوانان نخبه زيادي را در زمينه عملي كردن علم جذب كنند واگر پارك هاي علم و فن آوري در كنار مراكز آموزش عالي قرار گيرند ارتباط صنعت و دانشگاه بهتر از گذشته خواهد شد.
دكتر حميد نادگران، رئيس دانشگاه شيراز هم در اين آيين اظهار داشت: دانشگاه شيراز با 70 سال سابقه درخشان و با تلاش و دلسوزي اساتيد، دانشجويان و كاركنان ، خدمات ارزنده اي را به جامعه ارائه داده است.
وي افزود : دانشگاه رسالت و آينده نگري خود را با يك پوست اندازي آغاز كرده و آن حضور در متن جامعه و حل مسائل آنهاست.
رئيس دانشگاه شيراز گفت: خروج از پوسته ي سنتي در اين دانشگاه آغاز شده و توجه به جامعه و علوم كاربردي در دستور كار قرار دارد.
دكتر نادگران ادامه داد : طرحي كه امروز ساخت آن آغاز شد درحقيقت يكي از موارد پوست اندازي دانشگاه است.
دكتر ستايش، معاون اداري و مالي و سرپرست معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه شيراز در اين مراسم گفت : رسالت مهم دانشگاه ها حركت در مسير برنامه هاي استراتژيك نظام است.
وي افزود : بر اساس افق 1404 و ماده 59 برنامه توسعه بايد حداقل 5 درصد از ظرفيت برق كشور از نيروگاه هاي پاك و تجديد پذير تامين شود و هم اكنون آمار حدود نيم درصد است.
معاون دانشگاه شيراز گفت: استان فارس شرايط اقليمي بسيار مناسبي براي اجراي نيروگاه هاي خورشيدي دارد و دانشكده دامپزشكي و كشاورزي دانشگاه شيراز روزانه حدود 10 ساعت تابش آفتاب دارد و
بيش از 300 روز از سال هم آفتابي است.
وي، عاري بودن از آلاينده ها، محصول صدردصد صادراتي ، سرمايه گذاري صد در صد خارجي ؛ را از ويژگي هاي منحصر به فرد اين پروژه برشمرد.
معاون اداري مالي دانشگاه شيراز گفت : اين دانشگاه به شدت در تنگناهاي مالي است و بايد كاري كنيم كه كمتر دستمان به سمت خزانه دراز شود.
دكتر ستايش خاطر نشان كرد : اگر دانشگاه شيراز بخواهد به فعاليت هاي خود ادامه دهد، بايد وابستگي خود را از پول نفت كاهش دهد.
وي اظهار داشت : هم اكنون رتبه دانشگاه شيراز از نظر عدم وابستگي به بودجه دولتي رتبه 8 دانشگاه هاي كشور است و بايد تلاش كنيم كه اين رتبه را بهبود بخشيم.
سرپرست معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه شيراز گفت : به همين منظور، واحد سرمايه گذاري و امور اقتصادي در دانشگاه شيراز راه اندازي شده است و هم اكنون10 پروژه را در دست بررسي و اجرا دارد.
نماينده ولي فقيه در استان فارس و امام جمعه شيراز نيز در اين مراسم گفت: اگر دانشگاه به دنبال فروش كالا باشد ازنقش اصلي خود كه توليد علم است بازخواهد ماند ، اما بايد دانشگاه ها به اين سمت حركت كنند كه اگر دانشگاه مي خواهد كالايي عرضه كند اين كالا، كالايي دانش محور باشد.
آيت الله لطف الله دژكام اضافه كرد: با توجه به وضعيت توليد انرژي در كشور ايجاد نيروگاه در محيط هاي توليد علم اقدامي ارزشمند است اما اگر بنا به فروش كالا توسط دانشگاه باشد، اين مهم با رسالت دانشگاه در تضاد است.
امام جمعه شيراز بيان كرد: دولت بايد مسئوليت خود در زمينه توسعه علم و دانش را فراموش نكند و براي حل مشكلاتي كه در جامعه وجود دارد همگي دست به دست هم دهيم اما دولت نيز بايد دانشگاه ها را براي توسعه علم حمايت كند.
وي درباره توسعه علم در جوامع اسلامي بيان كرد: با نگاهي به گذشته و نخبگان ملل مسلمان از جمله شيخ بهايي در خواهيم يافت كه كشورهاي اروپايي علاقه مند بودند تا همچون ملل مسلمان در مسير پيشرفت قرار گيرند اگر اكنون سرعت توليد علم در جهان اسلام اندكي كند شده بايد به دنبال حل مشكل اين كندي در حركت باشيم.
نماينده ولي فقيه در استان فارس افزود: الگوهاي خوبي در جوامع اسلامي براي توسعه و رشد حركت علمي در ميان مسلمانان وجود دارد و بايد با تكيه بر آموزه هاي اين نخبگان ديني نسبت به افزايش سرعت توليد علم در جهان اسلام اقدام شود.
وي با اشاره به اين كه امسال را رهبر معظم انقلاب، سال رونق توليد نامگذاري كرده اند، بيان كرد: بايد در اين زمينه همه آحاد جامعه تلاش كنند تا توسعه فعاليت هاي اقتصادي در كشور روي دهد و شاهد رونق توليد در كشور باشيم.
دكتر تاجگردون ، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان فارس و مهندس رحماني ، معاون هماهنگي امور اقتصادي استان فارس نيز در آيين آغاز ساخت نيروگاه خورشيدي دانشگاه شيراز به سخنراني پرداختند.
   تاریخ: ۱۸:۴۶ - ۰۳/۰۲/۱۳۹۸   بازدید: ۱۱۶۶

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)