روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

برگزاري سمپوزيوم روش‌هاي توسعه‌ي تحليل تصاوير ساختاري و عملكردي مغز
 
سمپوزيوم روش هاي توسعه ي تحليل تصاوير ساختاري و عملكردي مغز، به همت بخش آمار دانشگاه شيراز، با همكاري انجمن علمي آمار و مركز كارآفريني دانشكده ي علوم دانشگاه شيراز به مدت 3 روز برگزار شد.
دكتر سيدمرتضي نجيبي، عضو هيات علمي بخش آمار دانشگاه شيراز و دبير اجرايي اين گردهمايي گفت: سمپوزيوم روش هاي توسعه ي تحليل تصاوير ساختاري و عملكردي مغز، با محتواي كاربردهاي باليني و تحقيقاتي به همراه كارگاه آموزش روش هاي پيشرفته ي تحليل داده هاي FMRI، با هدف آشنايي دانشجويان و استادان با كاربردهاي علوم پايه در تصويربرداري مغزي و علوم شناختي، برگزار گرديد.
وي، هدف اصلي از ارائه ي سخنراني ها و آموزش هاي اين رويداد را، آشنايي محققان و پژوهشگران با توسعه و بنيان علوم بين رشته اي و ميان رشته اي و كاربردهاي متفاوت رشته هاي علوم پايه و مهندسي در آن ها عنوان كرد.
دكتر نجيبي اظهار داشت :در اين گردهمايي 120 شركت كننده شامل استادان و دانشجويان مقاطع مختلف دانشگاهي، در رشته هاي آمار، زيست شناسي، فيزيك، مهندسي برق، مهندسي كاپيوتر، مهندسي صنايع، مهندسي پزشكي، فيزيك پزشكي، پزشكي عمومي، علوم اعصاب و ديگر رشته هاي مرتبط، حضور يافتند و 8 سخنراني تخصصي به صورت سمپوزيوم عمومي، توسط محققين برجسته در حوزه ي تصاوير مغزي از دانشگاه شيراز، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، دانشگاه صنعتي شيراز و دانشگاه علوم پزشكي تهران ارائه گرديد.
وي ادامه داد: كارگاه تحليل پيشرفته ي داده هاي FMRI نيز در اين رويداد علمي برگزار شد و شركت كنندگان ضمن آشنايي مقدماتي با مفاهيم تصويربرداري و آشنايي با دستگاه MRI، روش هاي طراحي آزمايش، پيش پردازش تصاوير، تحليل FMRI فردي و گروهي، تحليل داده هاي REST و استخراج اتصالات مغزي را به صورت تئوري و عملي فراگرفتند.

   تاریخ: ۱۳:۳۹ - ۱۵/۰۲/۱۳۹۸   بازدید: ۵۹۹

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)