روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

آيين تقدير از بازنشستگان و كارمندان نمونه دانشگاه شيراز
 
در مراسمي با حضور هيات رئيسه دانشگاه شيراز از بازنشستگان سال هاي 96 و 97 و كارمندان نمونه سال هاي 95 و 96 تقدير شد.
دكتر حميد نادگران ، رئيس دانشگاه شيراز در اين آيين گفت : با وضعيت فعلي كشور ، همه كارمندان دستگاه هاي اجرايي نمونه هستند ؛ چراكه كشيدن بار زندگي در چنين فضايي از مصاديق نمونگي است.
وي ادامه داد : از كليه كارمندان دانشگاه كه با تلاش و جديّت مشغول انجام وظايف هستند ، صميمانه تشكر و قدرداني مي كنم.
رئيس دانشگاه شيراز ، بازنشستگان را داراي كوله باري از تجربه و كمالات انساني توصيف كرد و گفت : براي پيش گيري از آسيب هاي ميانسالي و كهنسالي ؛ دستگاه ها بايد براي دوران بازنشستگي كاركنان ، برنامه هاي مدون داشته باشند.
دكتر محمدحسين ستايش ، معاون اداري و مالي و سرپرست معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه شيراز هم در آيين تقدير از بازنشستگان و كارمندان نمونه اين دانشگاه اظهار داشت : نيروي انساني ، اصلي ترين سرمايه هر سازماني به شمار مي رود ؛ چراكه ابتكار ، خلاقيت و نوآوري از نيروي انساني به وجود مي آيد.
وي ، هوش سازماني ، تجزيه و تحليل فعاليت ها، انگيزه ، كارايي ، اثربخشي و راه اندازي امور مخاطبان را از ويژگي هاي يك كارمند نمونه برشمرد .
دكتر بابك شمشيري ، عضو هيات علمي دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شيراز نيز در آيين تقدير از بازنشستگان و كارمندان نمونه دانشگاه شيراز گفت : بازنشستگي يك تهديد نيست ، بلكه بايد در روند زنگي خود به چشم يك فرصت بدان نگريست.
وي ادامه داد : ضروري است كه سازمان ها به نحو شايسته از تجربيات بازنشستگان بهره ببرند.
   تاریخ: ۱۲:۱۹ - ۱۶/۰۲/۱۳۹۸   بازدید: ۱۰۳۳

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)