روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸

رسيدن به توسعه پايدار با تكيه بر توان دانشگاهيان
 
به همت دانشگاه شيراز و با هدف ارتقا كيفيت آموزشي؛ دومين كنفرانس بين المللي و سيزدهمين كنفرانس ملي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي به مدت 2 روز برگزار شد.
دكتر عبدالرضا قاسم پور ، معاون توسعه مديريت و منابع استانداري فارس در اين كنفرانس با بيان اينكه دانشگاه و دانشگاهيان بايد بر آرمان هاي خود تكيه كنند، گفت: بايد براي پيشرفت و توسعه دانشگاه ارزش قائل شد و آن ها را كيفي ، بالنده و پويا كرد.
دكتر قاسم پور ادامه داد: مسير واقعي توسعه در دانشگاه منفعل طي نخواهد شد. اميد ما براي بالندگي و افتخار و توسعه به مفهوم واقعي به دانشگاه و مراكز علمي و تحقيقاتي است. دولت نيز از صداي رساي آن ها استقبال مي كند و با گوش باز پذيراي سخنان آنان است.
معاون استاندار فارس اضافه كرد: دانشجويان مي توانند درراستاي رونق توليد كه سياست اوليه نظام و دولت تدبير و اميد است، گام هاي مناسبي بردارند.
وي افزود: دوران كميت گرايي تمام شده و امروز بايد كيفيت دانشگاه ها را از طريق آمايش آموزش عالي و مأموريت گرا كردن دانشگاه ها پيگيري كنيم؛ همچنين بازنگري در سرفصل ها و برنامه هاي آموزشي در اين حوزه ضروري است.
دكتر قاسم پور با بيان اينكه راه اندازي نهادهاي مستقل ارزيابي كيفيت دانشگاه ها اهميت دارد، خاطرنشان كرد: شكل گيري نهادهاي مستقلي كه كيفيت آموزش را رصد كنند، براي بهبود وضعيت دانشگاه ها امري مهم تلقي مي شود.

   تاریخ: ۲۰:۰۶ - ۲۶/۰۳/۱۳۹۸   بازدید: ۵۱۰

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)