روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸

انتخاب استاد دانشگاه شيراز به عنوان سرآمدان علمي ايران
 
دكتر سيد جعفر حسيني، عضو هيات علمي بخش شيمي دانشكده علوم دانشگاه شيراز به عنوان سرآمدان علمي ايران در سال 1398 انتخاب شد.
فدراسيون سرآمدان علمي ايران، تحت حمايت و مديريت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، 75 نفر از محققان كشور را در سال 1398 به عنوان سرآمد علمي در 2 گروه الف و ب (به ترتيب 50 و 25 نفر) انتخاب كرده و دكتر سيد جعفر حسيني با كسب اعتبار علمي 86 ، عضو گروه الف اين فهرست است.
پرداخت پژوهانه نقدي و آزمايشگاهي و نيز تامين مخارج بكارگيري محقق پسادكتري از حمايت هاي اين فدراسيون مي باشد.
در اين راستا 250 ميليون ريال به عنوان پژوهانه و 50 ميليون ريال اعتبار استفاده از خدمات شبكه آزمايشگاهي فناوري هاي راهبردي به اين استاد دانشگاه شيراز تعلق گرفت .
همچنين دكتر حسيني مي تواند نسبت به جذب يك محقق پسادكتري اقدام كند و حق الزحمه آن توسط فدراسيون سرآمدان علمي ايران به مدت يك سال پرداخت مي شود.
سال گذشته نيز دكتر احمد شيخي، دكتر مجيد هاشمي و دكتر سيد حسين هندي از اعضاي هيات علمي بخش فيزيك دانشگاه شيراز به عنوان سرآمدان علمي ايران انتخاب شدند.

   تاریخ: ۱۹:۵۵ - ۱۷/۰۴/۱۳۹۸   بازدید: ۵۹۸

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)