روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

آغاز طرح "از خانه تا دانشگاه" در دانشگاه شيراز
 
معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه شيراز در راستاي استقبال از دانشجويان جديدالورود و خانواده هايشان بمنظور آشنايي و آگاه سازي والدين از چالشها، مسائل و موضوعات اساسي مربوط به فرزندانشان در دانشگاه، جمعه ۲۹ شهريور ماه اولين مرحله از طرح'' از خانه تا دانشگاه ''را اجرا نمود.
در اين مرحله برنامه ويژه اي براي حدود۷۰۰ نفر از والدين اجرا گرديد كه در آن والدين با مسائل فرهنگي و اجتماعي و خدمات معاونت فرهنگي دانشگاه، دانستني هاي حراستي وچالشهاي رواني واجتماعي دانشجويان و خدمات مركز مشاوره دانشگاه آشنا شدند و در ادامه از طريق نمايندگان دانشكده ها اطلاعات كاملي از مسائل آموزشي و پژوهشي دانشكده ها دريافت نمودند.
همزمان با برنامه والدين بصورت موازي جلسه مشابهي براي دانشجويان توسط مديريت دانشجويي اجرا گرديد. از ويژگيهاي ممتاز اين برنامه ارائه خدمات اطلاعاتي، رفاهي و مشاوره اي به والدين توسط دانشجويان و فعالين فرهنگي همچنين كاركنان معاونت فرهنگي و دانشجويي، كاركنان مركز مشاوره و كاركنان حراست دانشگاه بود.
سخنرانان ويژه برنامه معاون دانشجويي فرهنگي، قائم مقام فرهنگي و مديراجتماعي دانشگاه، مدير مركز مشاوره و مدير حراست دانشگاه بودند. در انتهاي برنامه دانشجويان به همراه والدين خود در سلف دانشگاه به صرف نهار پرداختند و در انتهاي توسط راهنمايان ويژه به خوابگاهها هدايت شدند.
در ادامه دانشجويان ورودي جديد به همراه خانواده ها جهت صرف ناهار به سلف ارم دانشگاه هدايت شدند. همچنين به همت معاونت دانشجويي و فرهنگي كارت هايي جهت بازديد رايگان از تعدادي از اماكن فرهنگي و گردشگري شهر شيراز تهيه ودربين والدبن توزيع گرديد. جهت برگزاري اين مراسم بيش از 100 دانشجو بصورت خودجوش و حدود 300 نفر از كارمندان و اساتيد دانشگاه شيراز همكاري نمودند.
مرحله دوم طرح'' از خانه تا دانشگاه'' برنامه ويژه اي است كه در نهم مهرماه ويژه دانشجويان جديد الورود اجرا خواهد شد ودر مرحله سوم طرح بمدت يكسال دانشجويان دركارگاه ها، اردوهاي تربيتي و برنامه هاي ويژه شركت خواهند كرد.
   تاریخ: ۱۱:۰۴ - ۳۱/۰۶/۱۳۹۸   بازدید: ۱۰۱۰

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)