روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

نشست علمي بيست‌وسومين يادروز حافظ
 
برنامه هاي علمي بيست وسومين همايش بين المللي يادروز حافظ، به همت مركز حافظ شن