روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

اعزام كاروان دانشجويي اربعين حسيني ويژه دانشجويان دانشگاه شيراز
 
210 دانشجوي دانشگاه شيراز در قالب كاروان هاي پياده روي اربعين حسيني عازم كربلا شدند.
اعزام دانشجويان براي پياده روي اربعين با حمايت مسئولان دانشگاه و دف