روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

تسليت به مناسبت فرا رسيدن اربعين حسيني
 
بسوز اي دل كه امروز اربعين است عزاي پور ختم المرسلين است
قيام كربلايش تا قيامت سراسر درس بهر مسلم