روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

گردهمايي دانشجويان، اساتيد و متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسي در شيراز برگزار شد