دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

ارائه گزارش روند اجراي پروژه"ارتقاي 5 دانشگاه و 5 واحد پژوهشي برتر كشور به تراز بين المللي" از سوي رئيس و نماينده دانشگاه شيراز به كميته هدايت و نظارت پروژه
 
در راستاي ارائه گزارش پيشرفت پروژه ملّي اقتصاد مقاومتي'' ارتقاي 5 دانشگاه و 5 واحد پژوهشي برتر كشور به تراز بين المللي'' ؛ دوميّن گزارش عملكرد پروژه در بازده زماني 6 ماهه دوّم سال1397و 6 ماهه نخست با تاكيد بر برنامه ها و ابتكارات بين المللي سازي دانشگاه، در روز شنبه 11 آبان ماه در محل دبيرخانه اين پروژه واقع در سالن جلسات معاونت آموزشي وزارت عتف به اعضاي كميته هدايت و نظارت پروژه ارائه گرديد.

در اين جلسه، ابتدا پروفسور يوسف ثبوتي به عنوان ناظر اين پروژه بيان داشتند دانشگاه شيراز با قدمت بيش از نيم قرن، از ديرباز به عنوان يك دانشگاه بين¬المللي مطرح بوده و در چند سال گذشته نيز گام هاي بلندي جهت بين المللي سازي دانشگاه شيراز برداشته شده است. ايشان از استمرار پروژه و اقدامات صورت گرفته در دانشگاه شيراز ابراز رضايت نمودند. سپس دكتر حميد نادگران، رياست دانشگاه شيراز به اهميت اجرايي شدن اين پروژه و تلاشهاي صورت گرفته در دانشگاه شيراز پرداخته و افزودند بر اساس برنامه راهبردي دانشگاه شيراز كه به تصويب هيأت امناي دانشگاه رسيده، در افق 1404 دانشگاه شيراز يك دانشگاه كارآفرين و مهارتگرا با اعتبار جهاني در توليد علم و فن آوري است، كه در آموزش و پژوهشهاي بنيادي، كاربردي و توسعه اي نقش برجستهاي به عنوان مرجع حل مسائل اساسي جامعه دارد. ايشان بر ارزيابي عملكرد تحقق شاخص ها و توجه ويژه كميته هدايت و نظارت پروژه و معاونت آموزشي وزارت عتف عملكرد يكساله دانشگاه شيراز در ارتباط با پيشرفت پروژه اشاره نمودند.

در ادامه دكتر قاسم سليمي به عنوان نماينده دانشگاه در پروژه به ارائه گزارشي از روند اجراي برنامه ها و عملكرد دانشگاه در سال گذشته و سياستگذاري و برنامه هاي آينده پرداختند.

بررسي وضعيت عملكرد شاخص هاي 37 گانه پروژه ملي اقتصاد مقاومتي'' ارتقاي 5 دانشگاه و 5 واحد پژوهشي برتر كشور به تراز بين المللي''در 1397 ؛ وضعيت همكاري دانشگاه در گسترۀ بين الملل با دانشگاه ها، سازمانها و نهادهاي جهاني؛ حضور دانشگاه در رويدادهاي بين المللي؛ همكاري دانشگاه شيراز با دانشگاه هاي كشور آلمان، شركت فعال دانشگاه در رويدادهاي بين المللي سازي؛ پروژه¬هاي بين-المللي دانشگاه شيراز و اتحاديه اروپا؛ برنامه هاي ويژه دانشگاه از جمله تعاملات بين المللي، تفاهم نامه هاي همكاري جديد با دانشگاه هاي خارجي در 6 ماهه نخست سال 1398 ، تلاش هاي مستمر، برنامه ها و ابتكارات جديد واحد روابط بين الملل دانشگاه شيراز و طرح پرسش از سوي اعضاي كميته هدايت و نظارت پروژه از جمله مباحث اصلي اين جلسه بود. شايان ذكر است در اين جلسه ارائه پاسخ به 9 سوال كليدي پروژه به شرح زير:
1. مقدار و سطح مشاركت اعضاي هيات علمي براي پيشبرد اهداف پروژه
2. نحوه افزايش ارتباطات بين المللي دانشگاه بويژه در بخش جذب دانشجوي بين المللي
3. نحوه فعاليت هاي فناورانه دانشگاه (مانند استفاده از فضاي مجازي و...)
4. نحوه حركت دانشگاه به طرف دانشگاه نسل سوم و دانشگاه جامعه محور
5. تبيين روند پيشرفت پروژه در مجموع واحدهاي تابعه
6. روال برون رفت از بحرانهاي مالي با توجه به محدوديت منابع با تشريح استراتژي مورد نظر
7. اختيارات و امتيازات مورد نياز براي گذراندن دوره مقابله با تحريم اقتصادي
8. نحوه مديريت و جذب نخبگان در مجموعه هاي تابعه
9. نحوه تخصيص اعتبارات مربوط براي ارتقاء دانشگاه و تعريف ماموريت ارتقاء
و شرح اقدامات دانشگاه در ارتباط با پرسش هاي فوق به تفصيل توسط رئيس دانشگاه شيراز و نماينده پروژه انجام گرفت. شايان ذكر است اجراي پروژه ملي اقتصاد مقاومتي '' ارتقاي 5 دانشگاه و 5 واحد پژوهشي برتر كشور به تراز بين المللي'' از سال 1396 در دانشگاه شيراز آغاز شده است و پروفسور يوسف ثبوتي ناظر اين پروژه مي باشند. در پايان جلسه اعضاي كميته هدايت و نظارت پروژه به ارزيابي نهايي گزارش پروژه پرداختند.
   تاریخ: ۱۰:۱۳ - ۱۴/۰۸/۱۳۹۸   بازدید: ۸۲۵

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)